archiwum.glosmilicza.pl

:: Radni za przejęciem przypałacowego parku
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-12-16 08:53:51)

W czwartek 9 grudnia miliccy radni na sesji Rady Miejskiej jednogłośnie wyrazili zgodę na nabycie przez gminę Milicz od Skarbu Państwa w drodze darowizny części parku przypałacowego w Miliczu o pow. 13,7 hektara. Gmina po przejęciu parku będzie odpowiadać za jego utrzymanie i zamierza go zrewitalizować.

Na zdjęciu: Południowa część parku w Miliczu, którą przejmie na własność gmina


Gmina przejmie na własność od Skarbu Państwa południową część parku przypałacowego w Miliczu między drogą wojewódzką na Sułów a Młynówką. Jest to część spacerowa parku z alejkami, stawkami i popularną górką.
– Zamiarem przejęcia jest rewitalizacja tego terenu. Każdy odwiedzający park mieszkaniec wie, że starodrzew jest w stanie fatalnym. Od wielu lat park nie jest regularnie pielęgnowany. Infrastruktura techniczna parku jest całkowicie zużyta. Brakuje ławek i oświetlenia, zarośnięte są ścieżki. Większość mieszkańców w porze wieczornej boi się tam wchodzić – mówił podczas komisji kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Jarosław Nowak dodając, że park w obecnym stanie nie przynosi chluby Miliczowi, a Technikum Leśne, które nim obecnie zarządza, nie jest w stanie sobie poradzić z jego utrzymaniem.
Burmistrz Piotr Lech przypominał, że park przypałacowy w Miliczu został w 2010 roku przekazany przez powiat Ministrowi Środowiska. – Od 2010 roku nic tam się nie dzieje i nie zostały tam zrobione żadne prace rewitalizacyjne. Nawet nie przedłużono tego muru, który jako Starostwo Powiatowe zaczęliśmy odnawiać od strony ulicy Piłsudskiego. Jest to park funkcjonalnie miejski, choć obecnie jest własnością ministra klimatu – mówił burmistrz Piotr Lech wskazując, że samo utrzymanie parku w skali roku powinno kosztować gminę około 42 tys. zł wraz ze stopniową wymianą infrastruktury parkowej. Burmistrz przekonywał, że jego celem jest gruntowna modernizacja przejętej części parku. Docelowo gmina chce w oparciu o dofinansowanie zewnętrzne wyremontować ogrodzenie, stawiki, małą architekturę, a także odnowić i oświetlić wszystkie alejki. – Uważam, że nie powinniśmy dalej patrzeć na powolne niszczenie tego terenu. Być może nasza decyzja będzie współgrała z podjęciem przez ministra klimatu inicjatywy remontu XV-wiecznego zamku Kurzbachów w kierunku ruiny stałej. W rozmowach z ministrem mówiliśmy o takich możliwościach – mówił burmistrz Piotr Lech dodając, że przejęcie przez gminę Milicz część parku przypałacowego nie byłoby możliwe bez przychylności byłego już ministra klimatu Michała Kurtyki, który w maju gościł w Miliczu.
Radni bardzo pozytywnie wypowiadali się o propozycji przejęcia części parku przez gminę Milicz. O tym, że to dobre posunięcie na komisji mówili chociażby radni: Halina Smolińska, Arkadiusz Tutak, Alicja Szatkowska, Wojciech Wencek, Stanisław Kuśnierz czy Mariusz Owczarek. Radni Szatkowska i Wencek wspominali czasy, gdy dzięki społeczności szkoły leśnej park był zadbany. Wieloletni pracownik Technikum Leśnego Wojciech Wencek dodał, że degradacja parku zaczęła postępować w momencie przejęcia go przez Ministerstwo. Wszyscy byli zgodni, że gmina powinna zadbać chociażby o tę część parku, która jest możliwa do przejęcia.
Radny Andrzej Nestoruk na sesji dopytywał o źródła finansowania planowanej rewitalizacji parku. Burmistrz odpowiedział, że po przejęciu parku w pierwszej kolejności gmina zleci wykonanie inwentaryzacji drzew. Następnie zlecone zostanie usunięcie starych konarów i uschniętych drzew. W ramach utrzymania stopniowo wymieniane będą ławki i kosze. W przyszłym roku gmina wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na dokończenie budowy muru parkowego od strony ulicy Piłsudskiego. W kolejnych latach gmina planuje składać wnioski o rewitalizację zabytkowego parku ze środków unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego lub Ministra Kultury.
Wszyscy obecni na sesji radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przejęcie części parku w Miliczu przez gminę. Umowa na przejęcie połowy parku Maltzanów przez gminę Milicz zostanie podpisana w najbliższym czasie. W imieniu ministerstwa klimatu podpisze ją starosta milicki, który jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5737