archiwum.glosmilicza.pl

:: Milickie samorządy w rankingu wydatków na inwestycje
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-12-09 08:27:58)

Najważniejsze czasopismo samorządu lokalnego „Wspólnota” ogłosiło w październiku wyniki corocznego rankingu samorządów, podsumowującego wydatki na inwestycje w 2020 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najgorzej wypadł powiat milicki, który zajął jedno z ostatnich miejsc, dalekie miejsce zajęła też gmina Cieszków. Natomiast gmina Milicz i gmina Krośnice znalazły się w połowie stawki rankingu.Co roku czasopismo „Wspólnota” publikuje ranking polskich samorządów pod kątem poniesionych wydatków na inwestycje. Pod uwagę brana jest kwota, jaką dany samorząd wydał w przeliczeniu na 1 mieszkańca, czyli per capita, przy czym kwota wydatków stanowi średnią rocznych wydatków z 3 ostatnich lat. W tegorocznym rankingu są to lata 2018-2020. Uwzględnianie średnich rocznych wydatków na inwestycje pozwala – według autorów rankingu – uniknąć chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu, gdyż wydatki inwestycyjne samorządów cechują się znaczną cyklicznością, czyli jednego roku są bardzo wysokie wskutek realizacji jakiejś dużej inwestycji, a następnego roku wydatki mocno spadają. 

Milicz wśród powiatów
Na 314 powiatów w Polsce powiat milicki znalazł się w rankingu na 297. miejscu ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca w wys. 87,98 zł rocznie. To jedno z ostatnich miejsc w rankingu, lecz w porównaniu z dwoma poprzednimi latami powiat milicki poprawił swoją pozycję, gdyż w 2020 r. zajmował w rankingu 309. miejsce, a w 2019 r. – ostatnie, 314. miejsce. 
Wśród wszystkich powiatów 1. miejsce w Polsce zajął powiat przasnyski w woj. mazowieckim, który w przeliczeniu na 1 mieszkańca wydał na inwestycje średnio 756,33 zł rocznie. Ostatnie, 314. miejsce przypadło natomiast powiatowi łęczyckiemu w woj. łódzkim ze średnimi wydatkami inwestycyjnymi w wys. 41,35 zł rocznie. W województwie dolnośląskim najwyżej – na 76. miejscu – został sklasyfikowany powiat wrocławski, którego średnie roczne wydatki na inwestycje wyniosły per capita 272,74 zł. Z kolei wśród powiatów sąsiadujących z powiatem milickim najwyższe, 128. miejsce, zajął w rankingu powiat trzebnicki z kwotą 224,69 zł rocznie na 1 mieszkańca. Powiat krotoszyński został sklasyfikowany na 129. miejscu z wydatkami w wys. 222,16 zł rocznie na 1 mieszkańca, powiat ostrowski – na 202. miejscu, a powiat rawicki – na 253. miejscu ze średnią kwotą 139,38 zł rocznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Milicz wśród miast powiatowych
W połowie stawki znalazła się natomiast w rankingu gmina Milicz, która konkurowała z gminami mającymi na swoim terenie miasto powiatowe. Na 267 gmin w tej kategorii gmina Milicz zajęła 134. miejsce z kwotą 758,69 zł, stanowiącą średnie roczne wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca gminy. W porównaniu z rokiem ubiegłym gmina Milicz poprawiła swoją pozycję w rankingu, gdyż wówczas zajęła 137. miejsce, natomiast w 2019 r. sklasyfikowano ją na 128. miejscu. 
Spośród polskich gmin z miastem powiatowym najwyższą pozycję w rankingu uzyskały Polkowice z woj. dolnośląskim, gdzie średnie roczne wydatki na inwestycje przypadające na 1 mieszkańca wyniosły 2.606,67 zł. Polkowice są zresztą od lat niekwestionowanym liderem w tym rankingu. Natomiast ostatnie, 267. miejsce w rankingu przypadło gminie Lipno w woj. kujawsko-pomorskim z kwotą 300,50 zł na 1 mieszkańca. Spośród najbliższych Miliczowi gmin z miastem powiatowym najwyżej znalazła się Trzebnica, która z kwotą 980,90 zł na 1 mieszkańca zajęła 61. miejsce. Natomiast Krotoszyn uplasował się na 63. miejscu ze średnią kwotą wydatków w wys. 972,60 zł rocznie na 1 mieszkańca.

Krośnice i Cieszków w gronie gmin wiejskich
Spośród 1.533 gmin wiejskich gmina Krośnice zajęła miejsce w połowie tabeli – średnie roczne wydatki w wys. 833,91 zł na 1 mieszkańca dały jej 795. miejsce w rankingu. To spadek w porównaniu z latami poprzednimi, gdyż w 2020 r. Krośnice zostały sklasyfikowane na 694. miejscu, a w 2019 r. – na 319. miejscu. 
Z kolei gmina Cieszków uplasowała się na dalekim miejscu w rankingu, gdyż zajęła 1.405. miejsce ze średnią roczną kwotą wydatków na inwestycje w wys. 401,91 zł na 1 mieszkańca. Mimo to poprawiła swoją pozycję sprzed roku, gdyż w 2020 r. zajęła 1.443 miejsce, a w 2019 r. – 1.440 miejsce. 
Pierwsze miejsce w rankingu wśród gmin wiejskich zajęła kolejny rok z rzędu gmina Kleszczów w woj. łódzkim, która na inwestycje wydała aż 14.633,95 zł na 1 mieszkańca rocznie. To niekwestionowany zwycięzca rankingu, gdyż druga w kolejności gmina Rząśnia, również z woj. łódzkiego, miała wynik 4.725,43 zł rocznie na 1 mieszkańca. Ostatnie miejsce w rankingu gmin wiejskich zajęła natomiast gmina Czernichów z woj. śląskiego z rocznymi wydatkami na inwestycje w wys. 70,63 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Natomiast z województwa dolnośląskiego najwyższą pozycję zajęła gmina Kobierzyce, która zajęła 4. miejsce z kwotą 4.207,75 zł rocznie na 1 mieszkańca. 

Dolny Śląsk ostatni
Ranking wydatków na inwestycje przeprowadzono też wśród województw. Tu 1 miejsce zajęło woj. podlaskie, które na inwestycje wydało średnio 430,30 zł rocznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa. Natomiast woj. dolnośląskie uplasowało się na ostatnim, 16. miejscu z wynikiem 108,95 zł rocznie na 1 mieszkańca.
Z kolei wśród miast wojewódzkich zwyciężyło Opole, które na inwestycje wydało rocznie 2.657,19 zł per capita. Stolica Dolnego Śląska zajęła z kolei 14. miejsce z wynikiem 1.434,83 zł na 1 mieszkańca rocznie.
(gra)adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5736