archiwum.glosmilicza.pl

:: Afrykański Pomór Świń tuż za miedzą
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-10-07 09:38:33)

W związku z wystąpieniem potwierdzonego przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń w Niezgodzie w gminie Żmigród, tuż przy granicy z gminą Milicz, w powiecie milickim wprowadzono dwie strefy z obowiązującymi rygorami.

Wojewoda Dolnośląski 1 października wydał rozporządzenie, które wprowadza na terenie gminy Milicz dwie strefy – zapowietrzoną i zagrożoną Afrykańskim Pomorem Świń. Obszarem zapowietrzonym objęto wieś Wilkowo w gminie Milicz, która znajduje się w odległości 3 km od ogniska ASF w Niezgodzie. W tej strefie obowiązują najostrzejsze rygory, w tym bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z gospodarstw przez okres 40 dni, czyli przez ten czas nie będzie można kupić, ani sprzedać świń w tym rejonie. Ponadto wirusa ASF potwierdzono w gospodarstwie utrzymującym świnie w miejscowości Golejewo w powiecie rawickim.
Natomiast obszarem zagrożonym wojewoda objął te wsie gminy Milicz, które znajdują się w odległości 10 km od ogniska w Niezgodzie. Są to: Baranowice, Olsza, Grabówka, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Słączno, Sulimierz, Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów. W tych wsiach bezwzględny zakaz kupowania i sprzedawania świń obowiązywać będzie przez 30 dni. 
Po tym okresie rolnicy powinni zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.
Ponieważ wirus afrykańskiego pomoru świń nie odpuszcza, nasi hodowcy cały czas muszą zachowywać wyjątkową skrupulatność w przestrzeganiu zasad bioasekuracji, która ma zabezpieczyć stada świń przed ASF. 
Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami powiat milicki obecnie znajduje się w strefie niebieskiej, ale lada moment, z powodu wystąpienia ogniska wirusa w odległości zaledwie 3 km od naszych granic, może znaleźć się w strefie czerwonej. Wtedy restrykcje dla hodowców świń będą jeszcze bardziej dotkliwe. W strefie czerwonej m.in. rolnicy przed każdą sprzedażą świń będą musieli zlecać pobieranie jej krwi w zagrodzie w celu wykluczenia obecności wirusa. 
Obecnie na terenie powiatu milickiego znajduje się 160 stad świń, z czego około 40 to duże stada liczące powyżej 100 świń. Pozostali hodowcy hodują od jednej do kilkudziesięciu świń. Natomiast największe stado, liczące ponad tysiąc świń, znajduje się na fermie w Węgrzynowie. 

adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5724