archiwum.glosmilicza.pl

:: W Miliczu będą płatne parkingi
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-08-17 08:24:32)

Od 1 stycznia przyszłego roku w Miliczu obowiązywać będzie strefa płatnego parkowania obejmująca 6 wyznaczonych miejsc w centrum miasta. Taką decyzję podjęła na sesji 5 sierpnia Rada Miejska w Miliczu na wniosek burmistrza Piotra Lecha.


Na zdjęciu: Od nowego roku za parkowanie zapłacimy na terenie całego milickiego Rynku, na którym staną 
parkometry


Strefa płatnego parkowania obejmie 6 miejsc w centrum miasta. Będą to: Rynek (stary parking oraz wyznaczone tam nowe miejsca parkingowe), parking przy Urzędzie Miejskim, parking przy Ośrodku Kultury, parking przy ul. Krotoszyńskiej, parking przy targowisku i wzdłuż ul. Działkowej oraz miejsca parkingowe wzdłuż ul. Wrocławskiej.
O utworzenie w Miliczu strefy płatnego parkowania wzorem sąsiednich miast zawnioskował do radnych burmistrz Piotr Lech. Rada Miejska większością głosów 13 radnych koalicyjnych zaakceptowała pomysł burmistrza i zdecydowała się na utworzenie strefy płatnego parkowania. Jak informowali gminni urzędnicy, podstawowym celem przyjętej uchwały jest uporządkowane zasad ruchu w rejonie milickiej starówki. Wprowadzenie odpłatności za parkowanie ma też zwiększyć rotację pojazdów poprzez nakłonienie kierowców do możliwie najkrótszych postojów w wyznaczonych miejscach.

Ile zapłacimy za parkowanie?
Pierwsza godzina parkowania ma kosztować 2 zł, druga 2,40 zł, trzecia 2,80 zł, a każda kolejna 2 zł. Opłat nie będą ponosić osoby niepełnosprawne.
Mieszkańcy ulic objętych strefą będą mieli możliwość wykupienia abonamentu w cenie 80 zł za miesiąc lub 900 zł za rok. Dla pozostałych kierowców abonament miesięczny będzie kosztował 160 zł, a roczny 1.920 zł.
Postój samochodów w strefie będzie płatny od nowego roku przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, a na parkingu przy milickim targowisku od 7 do 13. Poza tymi godzinami oraz w weekendy parkowanie będzie bezpłatne.
Obsługą strefy płatnego parkowania zajmować się będzie zarządca wybrany przez gminę na okres 3 lat w drodze przetargu. Zarządcą zostanie podmiot, który zadeklaruje w przetargu największy procent ze sprzedaży biletów parkingowych, jaki będzie przekazywał do kasy gminy. Zarządca na własny koszt ustawi także w wyznaczonych miejscach parkometry, które pozostaną jego własnością.
Zgodnie z regulaminem kierowca w ciągu 5 minut od zaparkowania ma obowiązek opłacenia i wydrukowania biletu parkingowego w parkometrze. Jeśli kierowca nie opłaci parkingu lub przekroczy opłacony czas parkowania, zapłaci karę w kwocie 80 zł. W przypadku uiszczenia należności w ciągu 3 dni roboczych od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty kara ulega zmniejszeniu do 40 zł.

Około 150 tys. zł zysku dla gminy
O wprowadzeniu strefy płatnego parkowania w Miliczu radni debatowali na sesji 5 sierpnia oraz na posiedzeniu komisji budżetowej 4 sierpnia. Pierwotnie burmistrz zaproponował stawkę 2,50 zł za pierwszą godzinę parkowania, lecz na wniosek klubu radnych Ziemia Milicka, zgłoszony na posiedzeniu komisji, burmistrz zgłosił do projektu autopoprawkę i zmniejszył wysokość opłaty do 2 zł.
Na posiedzeniu komisji wiceburmistrz Łukarz Rokita informował, iż strefa płatnego parkowania będzie obejmować 303 miejsca parkingowe, w tym 11 bezpłatnych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Jej wprowadzenie spowoduje zwiększenie rotacji pojazdów na miejscach parkingowych. Jak tłumaczyli na posiedzeniu urzędnicy, część miejsc parkingowych jest bowiem całymi tygodniami zajmowana przez te same pojazdy. Podczas obrad wskazywano, że na ten problem zwracali wielokrotnie uwagę miliccy przedsiębiorcy, którzy argumentowali, że z tego powodu zmniejsza się liczba ich potencjalnych klientów. Kierownik Ewa Bezpałko-Szmigiel poinformowała radnych, że zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Miliczu są podobne do tych, jakie obowiązują w sąsiednich miastach powiatowych, co sprawdzili gminni urzędnicy.
Radną Halinę Smolińską interesowało, jaki zysk przyniesie gminie wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Wiceburmistrz Łukasz Rokita mówił, że przy stawce 2,50 zł za godzinę miesięczny zysk dla gminy wynosiłby ok. 15 tys. zł, a w skali roku byłoby to 180 tys. zł.
Po zmniejszeniu stawki do 2 zł za pierwszą godzinę parkowania miesięczny zysk dla gminy powinien wynieść około 12 tys. zł, a w skali roku proporcjonalnie ok. 140-150 tys. zł. Pieniądze te mają być przeznaczane na inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie miasta.

Koalicja 
przegłosowała
Na komisji radna Alicja Szatkowska apelowała o prawidłowe oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście i proponowała, by strefę płatnego parkowania utworzyć w miejscach, z których korzystają turyści. Wiceburmistrz Rokita wskazywał, iż na początek zdecydowano się objąć strefą płatnego parkowania centrum miasta, a w przyszłości będzie można rozszerzyć strefę o miejsca poza miastem.
Radny Leszek Żuber wskazywał z kolei, że to ZUK powinien zarządzać strefą płatnego parkowania. W odpowiedzi wiceburmistrz Rokita poinformował, że ZUK opracuje kalkulację czy będzie w stanie podjąć się tego zadania, a dopiero potem gmina ogłosi przetarg na wyłonienie zewnętrznego wykonawcy. Kierownik Bezpałko-Szmigiel dodawała, że operator na własny koszt będzie musiał zakupić 15 parkomatów, z których jeden kosztuje około 25 tys. zł.
Część radnych była zdania, że proponowane przez burmistrza opłaty za parkowanie są zbyt wysokie. Radna Alicja Szatkowska proponowała cenę 1 zł za 1 godzinę parkowania oraz darmowe parkowanie za pierwsze 15 minut. Podobnie wypowiadał się radny Andrzej Nestoruk, który argumentował, że jeśli władzom gminy rzeczywiście chodzi o zwiększenie rotacji na miejscach parkingowych, to tym bardziej parking powinien być bezpłatny dla mieszkańców chcących załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim czy odprowadzić dziecko na zajęcia do Ośrodka Kultury. – Mamy wysokie stawki opłat za ścieki, za śmieci. Teraz chcecie mieszkańców obarczyć kolejnymi wydatkami. Uważam, że nie tędy droga – mówił radny. Z kolei radna Dorota Folmer dowodziła, że wprowadzenie płatnej strefy parkowania odbije się niekorzystnie na przedsiębiorcach. Bo wielu mieszkańców, zamiast kupić chleb czy zrobić niewielkie zakupy w jednym ze sklepów na Rynku, gdzie dodatkowo będzie musiało zapłacić 2 zł za parkowanie, będzie robiło zakupy w marketach, przy których parkingi są bezpłatne.
Radny Nestoruk zgłosił też na sesji wniosek formalny, by płatną strefą nie obejmować parkingów przy Urzędzie Miejskim i Ośrodku Kultury. Jednak koalicyjni radni odrzucili w głosowaniu ten wniosek.
Ostatecznie za ustanowieniem od 1 stycznia w Miliczu strefy płatnego parkowania i cennikiem opłat parkingowych w wysokości zaproponowanej przez burmistrza zagłosowało 13 radnych: Edmund Bienkiewicz, Wiesław Cerazy, Andrzej Kubiak, Stanisław Kuśnierz, Andrzej Leszczyszyn, Marzanna Łabaczuk, Mariusz Owczarek, Alicja Przybylska, Halina Smolińska, Bartłomiej Szmigiel, Włodzimierz Świrkowicz, Arkadiusz Tutak i Wojciech Wencek. Przeciw było tylko 5 radnych: Dorota Folmer, Jadwiga Janczura, Andrzej Nestoruk, Alicja Szatkowska i Leszek Żuber. Od głosu wstrzymał się Piotr Boliński.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5708