archiwum.glosmilicza.pl

:: Rewizyjna za absolutorium dla burmistrza
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-06-02 10:04:42)

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie burmistrzowi Piotrowi Lechowi absolutorium. Za było 4 radnych koalicyjnych, a przeciw 3 opozycyjnych radnych, którzy bezskutecznie domagali się dostępu do dokumentów źródłowych, głównie faktur, by przy ocenie wykonania budżetu nie bazować tylko na sporządzonym przez gminnych urzędników sprawozdaniu.

Członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Miliczu spotykali się trzykrotnie. 14 maja wiceburmistrz Łukasz Rokita przedstawiał dochody i wydatki majątkowe gminy, a 27 i 31 maja na pytania radnych dotyczące realizacji budżetu gminy odpowiadała skarbnik Anita Poświatowska oraz najważniejsi pracownicy wydziału finansowo-budżetowego: kierownik referatu dochodów Maciej Zając oraz główna księgowa Małgorzata Kokot.
Sprawozdanie z wykonania budżetu uzyskało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dochody gminy Milicz w 2020 r. wyniosły 139,97 mln zł z zaplanowanych 141,62 mln zł, co daje wykonanie na poziomie 98,8 proc. Natomiast wydatki gminy wyniosły 129,2 mln zł z planowanych 139 mln zł, co dało wykonanie rzędu 92,9 proc. Z tej kwoty 14,4 mln zł to wydatki inwestycyjne. Pod kątem celowości wydatków budżet oceniała komisja rewizyjna Rady Miejskiej, którą tworzą: przew. Włodzimierz Świrkowicz, Piotr Boliński, Dorota Folmer, Andrzej Kubiak, Andrzej Nestoruk, Alicja Przybylska i Bartłomiej Szmigiel.
Radni opozycyjni na czele z Andrzejem Nestorukiem i Dorotą Folmer krytykowali sprawozdanie z wykonania budżetu wskazując, że jest ono mało szczegółowe. Radni opozycyjni wnioskowali o udostępnienie komisji rewizyjnej dokumentów źródłowych, m.in. faktur, rachunków i umów, aby radni mogli sprawdzić, czy dane zamieszczone w sprawozdaniu są zgodne z rzeczywistością. Radni nie otrzymali jednak faktur i analizując sprawozdanie musieli bazować na liczbach zawartych w sprawozdaniu oraz ustnych odpowiedziach skarbnik Anity Poświatowskiej i pracowników jej wydziału.
31 maja przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Świrkowicz przedstawił wniosek o wydaniu pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Milicz w 2020 r. oraz udzieleniu burmistrzowi Piotrowi Lechowi absolutorium.
Wniosek poparło 4 radnych koalicyjnych: Włodzimierz Świrkowicz, Andrzej Kubiak, Alicja Przybylska i Bartłomiej Szmigiel, a przeciw było 3 radnych opozycyjnych: Dorota Folmer, Andrzej Nestoruk i Piotr Boliński. W związku z tym komisja rewizyjna opowiedziała się za sformułowaniem do Rady Miejskiej wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium.
Wniosek komisji będzie oceniać teraz Regionalna Izba Obrachunkowa, a sesja absolutoryjna w gminie Milicz powinna się odbyć prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca.
(bar)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5698