archiwum.glosmilicza.pl

:: Czy wykąpiemy się na Karłowie?
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-06-02 09:58:57)

Radni Rady Miejskiej w Miliczu na sesji 27 maja wyrazili zgodę na utworzenie podczas sezonu letniego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie kąpieliska Karłów oraz nad zalewem w Miliczu. Uchwałę w sprawie Karłowa negatywnie zaopiniowały jednak Wody Polskie i radni obawiają się, że nadzór prawny wojewody może ją uchylić.

Zgodnie z definicją miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, który funkcjonuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Takie miejsce w Miliczu Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej chce utworzyć w każdy piątek, sobotę i niedzielę w okresie od 25 czerwca do 29 sierpnia nad zalewem przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu. Z kolei spółka OSiR chce utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na Karłowie w okresie od 26 czerwca do 25 lipca.
Zgodę na utworzenie takiego miejsca musi wyrazić Rada Miejska w Miliczu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii m.in. Wód Polskich. Opinia Wód Polskich była pozytywna dla zalewu, ale negatywna dla Karłowa. Jak tłumaczył na sesji sekretarz gminy Dariusz Moczulski, Wody Polskie uważają, że teren Karłowa nie stanowi wód powierzchniowych i dlatego ich zdaniem nie można tam ustanowić miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Przewodnicząca komisji budżetu Halina Smolińska mówiła, że jest to tylko opinia Wód Polskich, której Rada Miejska nie musi podzielać. Radni obawiali się jednak, że podobne stanowisko jak Wody Polskie może zająć nadzór prawny wojewody, który może uchylić uchwałę.
Radny Leszek Żuber dopytywał się, czy gmina wystąpiła do Wód Polskich o szczegółowe pisemne uzasadnienie negatywnej opinii. Okazuje się, że nie wystąpiła. – Zdaniem Wód Polskich zbiornik na Karłowie jest obszarem odciętym od wód powierzchniowych. Pisemnego uzasadnienia nie mamy – odpowiedział sekretarz Dariusz Moczulski, a radny Żuber stwierdził, że skoro gmina nie ma pisemnego uzasadnienia opinii Wód Polskich, to nie ma na co się powoływać.
Radna Alicja Szatkowska mówiła, że w przeszłości przez wiele lat woda do basenu na Karłowie była doprowadzana ze strumyka i dopytywała, czy w tym sezonie też tak będzie. Pracujący w spółce OSiR radny Andrzej Kubiak odpowiedział, że spółka OSiR ma aktualne pozwolenie wodno-prawne na piętrzenie wody na potrzeby zbiornika wykorzystywanego do kąpieli. Radny dodał, że woda z wodociągu będzie doprowadzana do brodzika dla dzieci. Natomiast pozostała część zbiornika jest zasilana przefiltrowaną wodą ze strumyka. Obecnie na terenie Karłowa kończona jest budowa zaplecza socjalnego, a przed otwarciem sezonu cały teren zostanie uprzątnięty i przygotowany na przyjęcie klientów.
Ostatecznie po dyskusji radni podjęli uchwały o utworzeniu podczas sezonu letniego dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Za podjęciem takiej uchwały w sprawie zalewu zagłosowali wszyscy radni, a w przypadku Karłowa za było 19 radnych, a od głosu wstrzymali się Piotr Czajkowski i Leszek Żuber. 

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5697