archiwum.glosmilicza.pl

:: Cztery warianty obwodnicy Milicza
Wiadomość dodana przez: jsl (2021-04-29 10:18:03)

Projektant obwodnicy Milicza, firma Ivia z Katowic, 22 kwietnia przekazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 4 warianty przebiegu obwodnicy Milicza. Obwodnica będzie omijała Milicz od strony zachodniej i biegła będzie głównie przez tereny leśne i pola.

Inwestorem budowy obwodnicy Milicza, która według planów ma powstać w latach 2025-2029, jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na jej zlecenie firma Ivia z Katowic w tym roku rozpoczęła prace nad koncepcją obwodnicy. Firma z Katowic zgodnie z umową w ciągu 3 lat przygotuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy, który wybuduje obwodnicę w systemie „Projektuj i buduj”.
22 kwietnia firma Ivia przekazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad koncepcję przebiegu obwodnicy Milicza składającą się z czterech wariantów. Przy każdym z nich obwodnica Milicza będzie skręcać w lewo z drogi krajowej nr 15 przed Miłochowicami.
Pierwszy, najkrótszy wariant zakłada przebieg obwodnicy na zachód od Kaszowa i później lasem obok milickiego szpitala przez teren dzisiejszych ogródków działkowych Pod Dębami, gdzie miałaby się połączyć z ulicą Sułowską i następnie za mostem w Świętoszynie skręcić w prawo przez pola w okolicach Kątów Milickich do Stawca. Drugi wariant powiela pierwotny projekt obwodnicy przecinający Kaszowo i przebiega później przez sam środek Ostoi Konika Polskiego. Oba warianty wydają się być mało prawdopodobne jeżeli chodzi o wcielenie ich w życie, czego świadomy jest także projektant. Przy pierwszym wariancie obwodnica łączyłaby się z ulicą Sułowską i miałaby dwa mocne zakręty pod kątem 90 stopni. Ponadto zakładałaby likwidację ogródków działkowych Pod Dębami. Drugi wariant zakłada tak naprawdę likwidację najbardziej atrakcyjnej części Ostoi.
Najbardziej prawdopodobne wydają się warianty 3. i 4., które są autorskimi projektami firmy Ivia. W obu wariantach obwodnica przechodzi na południe od Kaszowa polami pomiędzy Kaszowem i Tomaszkowem. Następnie za stawami w Kaszowie droga skręca w prawo i będzie przebiegać lasem w połowie drogi między grodziskiem Kaszowo a Koruszką. Obwodnica przetnie Barycz między Miłosławicami a Świętoszynem i będzie prowadzić przez teren, na którym kiedyś miał się znajdować projektowany zbiornik wodny Miłosławice - Świętoszyn. Następnie obwodnica ma prowadzić na wschód od Świętoszyna i dalej polami w okolicach Kątów Milickich do Stawca. Z drogą krajowa nr 15 obwodnica połączy się w lesie za Stawcem.
Jak się dowiedzieliśmy od inwestora, w połowie roku powinny odbyć się konsultacje z mieszkańcami na temat projektowanej obwodnicy. Wydaje się, że największe szansę ma realizacja wariantu 3. lub 4. Wykonawca dopuszcza korektę przebiegu obwodnicy np. poprzez oddalenie jej jeszcze o 100-200 metrów od domostw w Kaszowie, Świętoszynie czy Kątach.
Obwodnica Milicza będzie budowana w ramach rządowego programu 100 obwodnic. Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z Wrocławia z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum Milicza. Oprócz obwodnicy Milicza, na Dolnym Śląsku w ramach programu rząd ma sfinansować do 2030 roku budowę obwodnic Głogowa, Kaczorowa, Legnicy, Międzyborza, Oławy i Złotego Stoku. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5690