archiwum.glosmilicza.pl

:: 118 milionów na wydatki bieżące gminy
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-12-16 10:54:31)

W projekcie przyszłorocznego budżetu gminy Milicz zaplanowano bieżące dochody w kwocie 125,1 mln zł, natomiast bieżące wydatki mają wynieść 118,3 mln zł. Analiza projektu budżetu była 9 grudnia przedmiotem obrad komisji budżetowej Rady Miejskiej.

Było to już drugie posiedzenie komisji budżetowej, na którym radni analizowali przedłożony przez burmistrza Piotra Lecha projekt budżetu gminy na 2021 r. Na pierwszym skupiono się na majątkowych dochodach i wydatkach, a na drugim na dochodach i wydatkach bieżących. Szczegółowo mówiła o nich skarbnik Anita Poświatowska. Jak poinformowała radnych, główne dochody gminy to dotacje z budżetu państwa wynoszące 37,6 mln zł, subwencje w wys. 31 mln zł oraz udział gminy w podatkach PIT i CIT, który ma wynieść 21,5 mln zł. Przestrzegała jednak, że może się on okazać niższy od zaplanowanego ze względu na panującą pandemię. – W tym roku niewykonanie dochodów z PIT ze strony państwa wyniosło 4 mln zł – obrazowała. Natomiast bieżące dochody własne gminy  to przede wszystkim lokalne podatki, w tym podatek od nieruchomości. Skarbnik poinformowała przy tym, że w przyszłym roku, tak jak i w tym, niektóre podatki od nieruchomości będą nieściągalne, gdyż na terenie gminy jest 5 firm w upadłości, którym gmina ma obowiązek nadal naliczać podatek, lecz trudno go wyegzekwować. Ponadto gmina zamierza uzyskać prawie 8,9 mln zł z opłat za śmieci, kolejne 515 tys. zł z najmu, 300 tys. zł z czynszów komunalnych i 85 tys. zł z dzierżawy gruntów.  
Szereg szczegółowych pytań radni mieli do planowanych wydatków bieżących gminy w przyszłym roku, a przodował w nich radny Andrzej Nestoruk. Radny pytał m.in., dlaczego zwiększono do 1,5 mln zł kwotę dotacji na funkcjonowanie Ośrodka Kultury w Miliczu. Tegoroczna dotacja gminy wynosi bowiem 1,2 mln zł, czyli o 300 tys. zł mniej. Skarbnik Poświatowska w odpowiedzi poinformowała, że Ośrodek Kultury będzie dodatkowo zarządzać Starą Rzeźnią w Miliczu, co ma kosztować ok. 100 tys. zł. Ponadto Ośrodek Kultury płacić będzie rachunki za energię elektryczną w świetlicach wiejskich. Natomiast na wzrost wynagrodzeń przeznaczone jest tylko 15 tys. zł, co wiąże się z koniecznością podniesienia od nowego roku pensji minimalnej niektórym pracownikom. Radny Nestoruk zwrócił też uwagę na wysoką kwotę – ponad 175 tys. zł – zaplanowaną na wypłatę odszkodowań, i pytał, co się konkretnie za nią kryje. Okazuje się, że 160 tys. zł z tej kwoty stanowi odszkodowanie dla Lasów Państwowych za grunt przeznaczony pod budowę łącznika na odcinku od szpitala do ul. Kombatantów. Grunt ten został przejęty przez gminę już kilka lat temu, lecz dopiero teraz ujęto w budżecie kwotę odszkodowania. Zainteresowanie radnych dotyczyło też wzrostu o 140 tys. zł, do kwoty 950 tys. zł, planowanych wydatków dla Centrum Usług Wspólnych (CUW), gminnej jednostki, która prowadzi sprawy księgowe i kadrowe wszystkich placówek oświatowych gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak wyjaśniała Anita Poświatowska, w CUW planowany jest dodatkowy 1 etat, zarezerwowano też pieniądze na nagrody roczne dla pracowników.
Wiele pytań kierowanych do skarbniczki dotyczyło też wydatków na oświatę, na którą gmina zamierza wydać w przyszłym roku 39,8 mln zł, o ponad 800 tys. zł więcej niż w 2020 r. Na zadania oświatowe gmina otrzyma w 2021 r. dotację w wys. ok. 23 mln zł, o 1,7 mln zł więcej niż w 2020 r. Jednak i tak subwencja wystarczy tylko na pokrycie 56 proc. wszystkich kosztów utrzymania gminnej oświaty, a resztę gmina musi dołożyć z własnego budżetu. 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5669