archiwum.glosmilicza.pl

:: Budżet obywatelski
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-12-09 10:14:39)

Mieszkańcy gminy Milicz złożyli 19 propozycji do budżetu obywatelskiego na 2021 rok, z których do dalszego etapu zakwalifikowano 18 wniosków. Od 18 grudnia mieszkańcy będą mogli wziąć udział w głosowaniu na najbardziej atrakcyjny projekt. 

Spośród 18 pozytywnie ocenionych propozycji inwestycji 6 wniosków dotyczy Milicza, 3 wnioski – Sułowa, a pozostałych 9 propozycji to pojedyncze projekty na terenie poszczególnych wsi gminy Milicz. Szacunkowa wartość wszystkich złożonych przez mieszkańców propozycji opiewa na kwotę 3 mln 10 tys. zł. Tymczasem na inwestycje, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego, przeznaczono 300 tys. zł. 
Zgodnie z harmonogramem głosowanie mieszkańców rozpocznie się 18 grudnia i potrwa do 13 stycznia. Wcześniej, do 11 grudnia trwa tryb odwoławczy niezakwalifikowanych do głosowania wniosków. Dotyczy to tylko jednego wniosku – zakupu specjalistycznej maszyny do gry w tenisa stołowego o wartości 7,4 tys. zł, z wykorzystaniem jej na terenie gminnych szkół i w sali fitness na terenie krytej pływalni w Miliczu. 
W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Milicz, którzy skończyli 16 lat. Swój głos będzie można oddać tylko na jeden projekt. Głosować będzie można osobiście lub internetowo. Wyniki głosowania znane będą 15 stycznia.
Poniżej prezentujemy zgłoszone przez mieszkańców propozycje inwestycji wraz z szacunkową wartością ich realizacji. Szczegółowe informacje o zgłoszonych propozycjach inwestycji dostępne są na stronie internetowej gminy Milicz – www.milicz.budzet-obywatelski.org 
(gra)

Lista inwestycji
● Budowa skateparku na terenie „Starych Łazienek” przy Al. Wodniaków w Miliczu – 300 tys. zł,
● Budowa rowerowego placu zabaw typu „pumptrack” przy skrzyżowaniu ul. Sułowskiej z ul. Mickiewicza w Miliczu – 300 tys. zł,
● Budowa fontanny i wyspy zieleni na milickim rynku – 300 tys. zł,
● Renowacja chodników po obu stronach ul. Czereśniowej i ul. Wiśniowej oraz jednej stronie ul. Akacjowej w Miliczu – 220 tys. zł,
● Modernizacja ulicy Stawnej, tzw. „Małej Stawnej” w Miliczu o dług. 150 m – 200 tys. zł,
● Doświetlenie czterech przejeść dla pieszych wzdłuż drogi krajowej w Miliczu – na wysokości Zespołu Szkół, przy Urzędzie Miejskim, na wysokości internatu Technikum Leśnego, na wysokości Al. ZHP – 100 tys. zł,
● Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sławoszowicach – 300 tys. zł,
● Przebudowa ul. Ogrodowej przy ośrodku zdrowia w Sułowie – 150 tys. zł,
● Modernizacja skateparku im. T. Suchorowskiego w Sułowie – 70 tys. zł,
● Oświetlenie boiska w Sułowie – 60 tys. zł,
● Remont drogi i pobocza oraz budowa chodnika na drodze biegnącej od Średziny przez Nowy Zamek i Nowe Grodzisko do grobli między stawami – 300 tys. zł,
● Budowa chodnika o szer. 1,5 m i dług. 1 km w Węgrzynowie – 260 tys. zł,
● Postawienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Stawcu wraz z budową parkingu – 173 tys. zł,
● Budowa chodnika w Duchowie przy nowej drodze wewnętrznej na odcinku od placu zabaw do końca krawężnika za boiskiem – 80 tys. zł,
● Budowa małej infrastruktury sportowo-turystycznej w Młodzianowie na istniejącej działce sportowo-rekreacyjnej – 80 tys. zł,
● Wykonanie dalszej części świetlicy wiejskiej we Wrocławicach – 50 tys. zł,
● Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej we Wszewilkach – 35 tys. zł,
● Montaż wiaty na drewno, stołów i ław przy istniejącej wiacie rekreacyjnej w Węgrzynowie – 32 tys. zł.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5668