archiwum.glosmilicza.pl

:: Handlowcy z Dworcowej chcą zostać jeszcze 2 miesiące
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-08-20 09:04:51)

Handlowcy z 7 kiosków, jakie jeszcze pozostały przy ul. Dworcowej w Miliczu, nie zgadzają się na opuszczenie do końca sierpnia zajmowanego gminnego terenu i złożyli do burmistrza wniosek o przedłużenie o 2 miesiące terminu wyprowadzki. Tymczasem gmina Milicz rozpoczyna procedurę sprzedaży tego terenu i chce, aby do końca sierpnia na działce nie było już handlowych pawilonów.

– Przez pandemię koronawirusa musieliśmy na kilka miesięcy zamknąć nasze pawilony, a potem dostosować je do obowiązującego reżimu sanitarnego. Dopiero w ostatnim czasie zwiększył się ruch klientów, dlatego chcemy prosić burmistrza o przedłużenie umowy najmu jeszcze do końca października. Czas rozpoczęcia roku szkolnego pozwoliłby nam bowiem choć na częściowe zniwelowanie strat finansowych spowodowanych pandemią – mówią handlowcy z kiosków przy ul. Dworcowej w Miliczu.
Przypomnijmy, że pierwsze wypowiedzenie umowy dzierżawy gminnego gruntu wszyscy właściciele pawilonów przy ul. Dworcowej w Miliczu otrzymali w ubiegłym roku, kiedy burmistrz Piotr Lech nie przedłużył im umowy dzierżawy wygasającej w marcu 2020 r. Po proteście handlowców termin ten przedłużono i ostatecznie umowa najmu gruntu pod kioskami handlowymi kończy się 31 sierpnia br. Jednak z 10 pawilonów stojących przy ul. Dworcowej zlikwidowano do dzisiaj tylko 3 kioski, a pozostałych 7 nadal funkcjonuje. Właściciele tych pawilonów zwrócili się do gminy z prośbą o przedłużenie im terminu dzierżawy do końca października, ale 3 sierpnia otrzymali na piśmie od burmistrza Piotra Lecha odpowiedź odmowną. Handlowcy zapowiadają jednak, że do końca wakacji nie wyprowadzą się i liczą na zrozumienie ze strony burmistrza.
Jak nam jednak powiedział wiceburmistrz Łukasz Rokita, termin 31 sierpnia jest ostateczny, gdyż już pod koniec sierpnia do publicznej wiadomości podana zostanie informacja o przystąpieniu przez gminę do sprzedaży terenu, na którym obecnie posadowione są pawilony przy ul. Dworcowej. – W momencie rozpoczęcia procedury sprzedaży gruntu, teren powinien być już w całości uporządkowany – mówi wiceburmistrz Rokita. Takie samo stanowisko prezentuje też burmistrz Piotr Lech. – Podtrzymuję ostateczny termin 31 sierpnia, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczam jednak możliwość wydłużenia tego terminu któremuś z dzierżawców – powiedział nam burmistrz Piotr Lech. 
Na działkę, na której stoją kioski, gmina jeszcze w tym roku zamierza ogłosić przetarg. Podobnie, jak na działkę o pow. ponad pół hektara, leżącą za kioskami w kierunku ul. Mickiewicza i przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Jak nam powiedział wiceburmistrz Rokita, zainteresowani tymi działkami są developerzy, w tym firma Rawbud z Rawicza, która w ostatnich latach postawiła kilka bloków przy ul. Mickiewicza w Miliczu. Nabyciem na własność mniejszej działki przy ul. Dworcowej zainteresowani są z kolei właściciele kiosków, którzy za radą burmistrza Lecha założyli spółkę i też zamierzają wziąć udział w przetargu. Spółkę utworzyło 10 osób, w tym 7 właścicieli pawilonów z ul. Dworcowej oraz 3 osoby z zewnątrz, zaproszone przez dzierżawców do współpracy z nimi. – Jesteśmy gotowi wybudować na tej działce murowane domki zgodnie z koncepcją burmistrza. Mamy jednak nadzieję, że burmistrz pozwoli nam tu jeszcze pozostać do końca października – mówią. 

Alicja 
Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5653