archiwum.glosmilicza.pl

:: Utworzyli Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-06-12 14:43:35)

Na sesji w czwartek 4 czerwca radni powiatowi podjęli uchwałę o utworzeniu z dniem 1 lipca Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który będzie częścią Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Punkt, w którym schronienie uzyskają osoby i rodziny znajdujące się w potrzebie, mieścić się będzie w budynku Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej nad zalewem w Miliczu.

Radni Powiatowi na czwartkowej sesji, która odbyła się w auli I LO w Miliczu, zgodnie z zaleceniami ustawy o pomocy społecznej jednogłośnie utworzyli Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który będzie działał w strukturach PCPR. O zasadności utworzenia takiego ośrodka mówiła dyrektor PCPR Monika Szczepańska. Głównym zadaniem POIK jest pomoc osobom, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu takich problemów jak np. konflikty rodzinne, przemoc domowa, agresja, bezrobocie, samobójstwa i przemoc seksualna. Oprócz prowadzenia hostelu Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie oferował pomoc psychologiczną, pomoc prawną, psychoterapię dla osób pokrzywdzonych oraz organizował grupy wsparcia. Hostel, w którym schronienie do 3 miesięcy znajdą osoby pokrzywdzone, będzie się mieścił w mieszkaniu Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej nad zalewem. Składa się on z 1 pokoju z 4 miejscami do spania, aneksu kuchennego oraz przedpokoju.

Podzielili środki z PFRON
Radni podczas sesji zatwierdzili podział środków w wys. 1 mln 588 tys. zł dla osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Najwięcej – 1 mln 24 tys. zł – przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Za 408 tys. zł zostanie zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla osób niepełnosprawnych. 140 tys. zł zostało zaplanowane dla osób niepełnosprawnych na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się. Natomiast 14 tys. zł zabezpieczono na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji.
Radni dokonali również jednogłośnie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, zwiększając dochody i wydatki o 922 tys. zł. Są to środki pozyskane z projektu „Wysoka jakość kształcenia w powiecie milickim” realizowanego przez Zespół Szkół w Miliczu w wys. 667,4 tys. zł oraz z projektu „Bliżej dzieci” realizowanego przez PCPR w wys. 48,9 tys. zł. Zwiększono też środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wys. 131,5 tys. zł oraz zwiększono o 75 tys. zł dochody i wydatki PCEiPP na wyżywienie podopiecznych OPS w Miliczu. Po zmianach dochody powiatu w 2020 roku mają wynieść 59,4 mln zł, a wydatki 59,3 mln zł.

Potrzebny chodnik i remont drogi
Radna Krystyna Patalas, która jest także sołtysem Rudy Milickiej, apelowała do władz powiatu, by samorząd wybudował w tej turystycznej wsi chodnik  i wyremontował drogę powiatową. Radna mówiła, że w sezonie do Rudy Milickiej przyjeżdża bardzo dużo turystów, którzy z braku chodnika muszą poruszać się po jezdni, co stwarza niebezpieczeństwo na drodze. Starosta Sławomir Strzelecki odpowiedział, że w gorszym stanie jest kilka innych dróg jak np. odcinek Stara Huta - Borzynowo, i to właśnie na tę drogę powiat w pierwszej kolejności będzie składał wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta stwierdził też, że nie ma programu dofinansowującego budowę chodników we wsiach, ale taką inwestycję można przeprowadzić przy wsparciu gminy Milicz lub innego inwestora, jak np. Stawy Milickie. S. Strzelecki podkreślał, że obecny zarząd Stawów odmówił powiatowi dofinansowania remontu drogi powiatowej z Sułowa do Rudy Sułowskiej i wątpi, że ze strony spółki marszałka będzie wola na dofinansowanie remontu w Rudzie Milickiej. Radna Patalas na koniec dyskusji zawnioskowała wobec tego do Zarządu Powiatu o nawiązanie współpracy z gminą Milicz, celem wspólnej realizacji inwestycji drogowej w Rudzie Milickiej. Do tego wniosku starosta się nie odniósł, ale wniosek został zaprotokołowany.
Podczas obrad rozmawiano jeszcze o potrzebie wykaszania poboczy dróg powiatowych oraz o konieczności uaktualnienia statutu powiatu milickiego. Pojawiała się też kwestia nocnych dyżurów aptek. Do tej pory 6 aptek pełniło na zmianę dyżury w nocy, ale od jakiegoś czasu Apteka Dbam o Zdrowie z ul. Grzybowej kwestionuje zasadność, celowość i zakres godzin nocnych dyżurów. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osmelak zadeklarował, że przypomni aptece o obowiązku pełnienia nocnych dyżurów, których grafik ustala Rada Powiatu.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5642