archiwum.glosmilicza.pl

:: Janusz Łabuda odwołany z funkcji nadleśniczego
Wiadomość dodana przez: jsl (2020-05-14 09:54:38)

  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Paweł Górski odwołał w piątek 8 maja nadleśniczego Janusza Łabudę. Obowiązki nadleśniczego pełni teraz jego dotychczasowy zastępca Jarosław Bełza.Dyrektor RDLP Paweł Górski osobiście przyjechał w piątek 8 maja do siedziby Nadleśnictwa Milicz i odwołał ze stanowiska nadleśniczego Janusza Łabudę, który funkcję tę pełnił od 25 stycznia 2016 roku. Janusz Łabuda odwołany został z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się 31 sierpnia. Na ten czas nadleśniczy został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, ale zachowuje wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. 
Wcześniej, 26 lutego do biura Rady Powiatowej w Miliczu wpłynął od dyrektora Pawła Górskiego wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z nadleśniczym Nadleśnictwa Milicz Januszem Łabudą, który sprawuje mandat radnego powiatowego. Dyrektor RDLP Paweł Górski zwrócił się z wnioskiem do Rady Powiatu, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym rozwiązanie stosunku pracy z radnym wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Dyrektor RDLP w swoim piśmie zarzucał nadleśniczemu Januszowi Łabudzie głównie niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonej w 2015 roku, która dotyczyła lat 2013-2015, czyli urzędowania poprzedniego nadleśniczego Romana Palewskiego. Ponadto, dyrektor RDLP zarzucał nadleśniczemu liczne nieprawidłowości, które wystąpiły na prowadzonej przez milickie nadleśnictwo strzelnicy, która w grudniu ub. roku była kontrolowana przez Inspekcję Lasów Państwowych. Wszystkie te nieprawidłowości spowodowały utratę zaufania do nadleśniczego. Jednak radni Rady Powiatu w czasie sesji 19 marca nie wyrazili zgody na rozwiązanie stosunku pracy z nadleśniczym. Mimo takiej decyzji radnych, dyrektor RDLP zdecydował się zwolnić nadleśniczego. 
Janusz Łabuda jest wieloletnim członkiem Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości był przewodniczącym milickich struktur tej partii. Dwukrotnie z ramienia PiS ubiegał się o fotel burmistrza gminy Milicz. Obecnie zasiada w zarządzie milickiego koła PiS. Ostatnie wybory na przewodniczącego milickiego PiS-u przegrał z Jolantą Szczuraszek. Nie jest tajemnicą, że stosunki Janusza Łabudy z obecną przewodniczącą milickich struktur PiS od kilku lat układają się nie najlepiej. 
(jaga)adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5637