archiwum.glosmilicza.pl

:: Andrzej Oćwieja nowym prezesem MCM
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-10-17 08:35:24)

Zgromadzenie wspólników Milickiego Centrum Medycznego odwołało 15 października ze stanowiska prezesa zarządu MCM Marka Maciejaka. Nowym prezesem milickiego szpitala został były dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ Andrzej Oćwieja.

Procedura odwołania ze stanowiska prezesa MCM Marka Maciejaka rozpoczęła się rano we wtorek 15 października. Najpierw Zarząd Powiatu zatwierdził zgłoszoną przez starostę Sławomira Strzeleckiego propozycję odwołania prezesa MCM. Następnie zgromadzenie wspólników składające się ze starosty S. Strzeleckiego i burmistrza Piotra Lecha na stanowisko nowego prezesa MCM mianowało Andrzeja Oćwieję będącego do niedawna dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ. Z tego stanowiska Andrzej Oćwieja został odwołany w lipcu na wniosek ministra zdrowia, po 3 latach pełnienia funkcji dyrektora NFZ we Wrocławiu.

Duże doświadczenie nowego prezesa
Nowy prezes MCM Andrzej Oćwieja ma 66 lata. Z wykształcenia jest ekonomistą po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył też menadżerskie studia podyplomowe zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą medyczną jest związany od 21 lat. W latach 1998-2003 był dyrektorem naczelnym Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych w województwie dolnośląskim i opolskim. Następnie przez 2 lata pracował w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Był ponadto dyrektorem naczelnym Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu. Pełnił również funkcję prezesa Średzkiego Centrum Medycznego w Środzie Śląskiej. Później był koordynatorem ds. zarządzania ryzykiem w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz pełnomocnikiem dyrektora ds. systemu zarządzania jakością w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu. W latach 2016-2019 był dyrektorem dolnośląskiego oddziału NFZ.

Trudne decyzje do podjęcia
Podczas pierwszego spotkania nowego prezesa MCM z Zarządem Powiatu we wtorek 15 października prezesowi Andrzejowi Oćwiei towarzyszył Andrzej Sztandera, który będzie jego współpracownikiem w Milickim Centrum Medycznym.
Starosta Sławomir Strzelecki mówił, że powodem zmiany prezesa MCM jest stale pogarszająca się sytuacja finansowa spółki. Były już prezes Marek Maciejak przedstawił staroście plan naprawczy spółki, który według Sławomira Strzeleckiego jest ogólny i mało konkretny. Dlatego zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o odwołaniu po ponad roku pełnienia funkcji Marka Maciejaka i powołaniu w jego miejsce fachowca Andrzeja Oćwieję, którego zadaniem będzie uratowanie szpitala w Miliczu.
– Każdy kolejny rok to coraz gorsze wyniki finansowe spółki MCM. Dlatego z wielkimi oczekiwaniami i dużą nadzieją przystępujemy do czwartego kwartału tego roku i osoby nowego prezesa. Trzeba natychmiast przystąpić do działań naprawczych. Należy się spodziewać, że nie będą one miłe i przez wszystkich dobrze przyjmowane. Niestety, sytuacja kryzysowa wymaga podejmowania działań niepopularnych. Na tym też polega mądrość zarządu, który nie ucieka się do działań pozorowanych i pod publiczkę. Tylko podejmuje działania trudne, ale zmierzające ku dobru wspólnego – mówił burmistrz Piotr Lech.
Nowy prezes MCM Andrzej Oćwieja mówił, że będzie potrzebował kilku tygodni, aby dokładnie poznać szpital w Miliczu. Jak informował A. Oćwieja, o problemach milickiego szpitala dowiadywał się podczas częstych konsultacji w NFZ, jakie odbywał jeszcze poprzedni prezes Maciej Biardzki, który był jego częstym gościem w czasach prezesury w MCM. Prezes Oćwieja mówił, że będzie analizował dochodowość poszczególnych oddziałów. Mówił, że być może będzie musiał podjąć decyzję o zamknięciu najbardziej niedochodowych z nich i odstąpieniu ich kontraktów sąsiednim szpitalom. Tutaj jako przykład najbardziej niedochodowego oddziału wymieniono oddział ginekologiczno-położniczy, w którym rocznie rodzi się około 400 dzieci, a więc o około 200 za mało, aby zbilansować oddział. Nowy prezes mówił o chęci rozwoju ortopedii i wykonywaniu większej liczby endoprotez, które są ponadlimitowe. A. Oćwieja mówił także o możliwości otwarcia w Miliczu oddziału rehabilitacji neurologicznej czy też poradni medycyny pracy. Nowy prezes zapewnił Zarząd Powiat, że już pod koniec roku powinien mieć plan działań zmierzających do poprawy sytuacji MCM.
Po spotkaniu z Zarządem Powiatu nowy prezes zapoznał się z Radą Nadzorczą. Podczas spotkania ustalono, że Andrzej Oćwieja będzie pobierał taką samą pensję, jak prezes Marek Maciejak.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5604