archiwum.glosmilicza.pl

:: Eco-ABC chce zakończyć współpracę ze szpitalem
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-09-05 10:10:35)

 Rozmowa z wicestarostą milicką Haliną Górą

Z racji swojej działalności w komitecie Stop Spalarni w Miliczu jest Pani zainteresowana tym, aby spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu, prowadzona przez spółkę Eco-ABC z Bełchatowa, jak najszybciej zakończyła swoją działalność w Miliczu. Czy wypowiedzenie umowy na dostarczanie ciepła szpitalowi oznacza, że ten koniec już się zbliża?Tak, jako mieszkanka Milicza mieszkająca w niewielkiej odległości od szpitala, od grudnia 2014 roku aktywnie zabiegam o wyłączenie z działalności spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Spalarnia posadowiona jest na prawnie chronionych obszarach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” i Natura 2000. Tego typu instalacje nie powinny tutaj funkcjonować. Z przykrością jednak muszę stwierdzić, że moi koledzy z komitetu „Stop Spalarni w Miliczu”, po objęciu przeze mnie funkcji wicestarosty traktują mnie jak adwersarza, a nie sprzymierzeńca w działaniach przeciwko funkcjonowaniu spalarni na naszym terenie. Oczywiście nie przypisuję sobie żadnych zasług. Dzisiaj mamy wielu tzw. ojców sukcesu, do których ja zdecydowanie nie pretenduję. W kwestii informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy na dostarczanie ciepła szpitalowi Starostwo posiada tylko informacje przekazane na spotkaniu w dniu 30 sierpnia br. przez prezesa MCM. Faktycznie była mowa o tym, że spółka Eco-ABC zabiega o to, by móc wcześniej tzn. z pominięciem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę o dostarczanie ciepła do szpitala. Dokumentów na potwierdzenie faktu wypowiedzenia umowy Starostwo Powiatowe nie posiada. Jednak na podstawie tych informacji można chyba wyciągnąć wniosek, że spółka Eco-ABC chce zakończyć współpracę z milickim szpitalem. Okres wypowiedzenia umowy na dostarczanie ciepła do szpitala ze strony Spółki Eco-ABC to 12 miesięcy, natomiast gdyby szpital chciał rozwiązać umowę to okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy.

Czy Eco-ABC ma wobec Starostwa roszczenia w przypadku zamknięcia spalarni w Miliczu? To właśnie powiat w marcu 2012 roku poprzez Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej sprzedał bełchatowskiej spółce spalarnię za 2,4 mln zł. Czy sprawa zakończy się w sądzie?
Faktycznie w marcu 2012 roku Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej sprzedała spółce Eco-ABC budynek kotłowni i spalarni. Podpisano stosowną umowę sprzedaży potwierdzoną aktem notarialnym. Z racji zamknięcia spalarni spółka Eco-ABC w stosunku do Starostwa nie może mieć żadnych roszczeń. Nie jesteśmy stroną w sprawie. Do Starostwa Powiatowego faktycznie wpłynęło przedsądowe wezwanie do zapłaty kwoty 609 tys. zł tytułem odszkodowania za decyzję administracyjną dotyczącą budowy wiat wydaną przez Starostwo rzekomo z naruszeniem prawa. Oczywiście do tych absurdalnych żądań odnieśliśmy się poprzez naszą kancelarię prawną. Znając działania spółki Eco-ABC sprawa być może zakończy się w sądzie, ale Starostwo nie widzi podstaw do wypłacania jakiejkolwiek kwoty na rzecz spółki.

Jakie są możliwości dostarczania ciepła do milickiego szpitala z innych źródeł? Czy są one kosztowne?
Najbardziej kompetentną osobą do udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest prezes zarządu MCM pan Marek Maciejak. Jak dotychczas Zarząd Powiatu nie otrzymał żadnych informacji dotyczących warunków przyłącza z Elektrociepłowni bądź też innego alternatywnego podmiotu dostarczania ciepła do szpitala. Trudno wymagać, żeby Zarząd Powiatu narzucał prezesowi MCM rozwiązania dotyczące sposobu ogrzewania szpitala. Zauważyć jednak należy, że po wypowiedzeniu umowy przez spółkę Eco-ABC szpital pozostanie bez ogrzewania, jako że kotłownia szpitala została sprzedana prywatnemu przedsiębiorcy. Odnośnie pytania czy rozwiązania mogą być kosztowne – wydaje się że tak, koszt postawienia nowej kotłowni na pewno nie jest niski. Niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane, to trzeba szpital ogrzewać, a wydaje się, że bez kotłowni jest to raczej niemożliwe. Sprawą drugorzędną jest, jaki podmiot będzie ciepło dostarczał do kotłów. Elektrociepłownia jest jednym z możliwych, uważam że należy też brać pod uwagę inne alternatywne rozwiązania, a decyzję podjąć w oparciu o rachunek kosztów.

Co obecnie dzieje się w spalarni? Jakie Pani zdaniem będą dalsze losy spalarni w Miliczu i czy może ona jeszcze pełnić funkcję kotłowni i spalarni odpadów medycznych tylko dla naszego szpitala?
Jako Powiat Milicki nie jesteśmy informowani o tym, co dzieje się w prywatnym podmiocie gospodarczym, a tym bardziej o sprawach personalnych i polityce kadrowej spółki. Zakupiona przez Eco-ABC razem ze spalarnią kotłownia dalej może spełniać tę funkcję, gdyż zdecydowanie jest to działalność związana bezpośrednio z usługami dla zdrowia. Mam tu na myśli ogrzewanie szpitala, dostarczanie ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego. My jako powiat nie mamy wiedzy co do zmian technicznych i technologicznych dokonanych w kotłowni po przejęciu jej przez spółkę. Jeśli chodzi zaś o spalanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, to moim zdaniem jest to działalność, zdecydowanie sprzeczna z planem zagospodarowania przestrzennego, który wyraźnie precyzuje, że są to tereny usług zdrowia dla szpitala powiatowego.

Rozm. 
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5595