archiwum.glosmilicza.pl

:: Dzieci z Latkowej chcą do Wziąchowa
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-08-08 09:18:35)

We wtorek 6 sierpnia na komisji spraw społecznych Rady Miejskiej w Miliczu mieszkanki Latkowej przedstawiały radnym swoją prośbę, aby gmina zapewniła ich dzieciom dowozy do Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, gdzie chcą kontynuować naukę. Tymczasem zgodnie z nowymi granicami obwodów szkolnych dzieci powinny chodzić do szkoły we Wróblińcu, do której gmina zapewnia im dowozy.

Gośćmi w pierwszej części komisji spraw społecznych było 5 mieszkanek Latkowej, matek dzieci uczęszczających do tej pory do Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Zgodnie z ustalonymi nowymi granicami obwodów szkolnych dzieci z Latkowej zostały przypisane do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej we Wróblińcu. Rodzice 10 dzieci chcą, żeby ich pociechy kontynuowały swoją edukację we Wziąchowie Wielkim, w klasach i w środowisku szkolnym, które znają. Jedna z pań mówiła, że jej dziecko chodziło do 5 klasy do szkoły we Wziąchowie, a teraz ma zostać przeniesione do nowej dla siebie klasy we Wróblińcu. Rodzice co prawda mogą zostawić swoje dzieci we Wziąchowie, ale muszą zapewnić im dojazd do szkoły, gdyż gmina opłaca dzieciom przejazdy do szkoły we Wróblińcu. Panie z Latkowej na komisji apelowały, aby gmina przychyliła się do ich prośby i zapewniła dzieciom dojazd do dotychczasowej szkoły we Wziąchowie Wielkim. Popierała je głośno przewodnicząca komisji spraw społecznych Alicja Szatkowska.
Sekretarz Dariusz Moczulski deklarował, że będzie na temat wniosku rodziców rozmawiał jeszcze z burmistrzem. Obecnie do Szkoły we Wziąchowie Wielkim w nowym roku szkolnym przypisanych jest 190 uczniów, a do SP Wróbliniec - 82 uczniów. Po tym jak salę opuściły matki z Latkowej, dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróblińcu Anna Miszkiewicz mówiła, że problem przeniesienia dzieci z Latkowej do szkoły we Wróblińca ma drugie dno. Bo jeżeli burmistrz i radni przychylą się do wniosku rodziców, to wtedy w szkole we Wróblińcu zostanie tylko 3 dzieci w klasie VII i wtedy taka klasa nie będzie mogła być utworzona. Wiązać się to będzie z mniejszą liczbą godzin i etatów dla nauczycieli. Dyrektor mówiła, że nie chciałaby dowiedzieć się o tak poważnej zmianie przed samym rozpoczęciem roku szkolnego.

Największa SP 2
W drugiej części obrad sekretarz Dariusz Moczulski mówił o przygotowaniach szkół i przedszkola do nowego roku szkolnego. Do Przedszkola Samorządowego uczęszczać będzie 360 dzieci (311 - oddziały przedszkolne do 5 lat i 49 w zerówkach dla 6-latków). Jak mówił sekretarz, dzieci z zerówki będą miały zajęcia w budynku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu. Radną Alicję Szatkowską interesowało, czy Przedszkole płaci za media w tym budynku. Sekretarz odpowiedział, że za media płaci SP 2, a tak naprawdę gmina, która pokrywa koszty funkcjonowania swoich placówek. Radna Szatkowska wskazała, że media za oddziały zerówkowe w budynku SP 2 powinno płacić Przedszkole, gdyż w ten sposób gmina zaniża koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu Samorządowym.
Zdecydowanie największą z gminnych szkół jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu, gdzie w nowym roku szkolnym w 44 oddziałach uczyć się będzie 924 dzieci. Do SP 1 w Miliczu oraz w SP Sułów w arkuszu organizacyjnym wstępnie przypisano 335 dzieci w 18 oddziałach. To są 3 największe szkoły w gminie Milicz. Czwarta co do wielkości jest Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, gdzie w 12 oddziałach uczyć się będzie 190 dzieci (klasy liczyć będą od 10 do 22 dzieci). Kolejna co do wielkości jest SP Dunkowa, gdzie w 9 oddziałach uczyć się będzie 121 dzieci (klasy liczyć będą od 7 do 19 dzieci). Do SP Nowy Zamek uczęszczać będzie 82 dzieci w 9 oddziałach (klasy liczyć będą od 5 do 12 dzieci). Do SP Wróbliniec w chwili obecnej razem z dziećmi z Latkowej przypisanych jest 82 dzieci w 8 oddziałach (klasy liczyć będą od 6 do 16 dzieci). Najmniejszą szkołą jest SP Czatkowice, gdzie uczyć się będzie w 8 oddziałach 54 dzieci (klasy liczyć mają od 5 do 7 dzieci). Jest to na razie wstępny projekt arkuszu organizacyjnego, który może się zmienić.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5587