archiwum.glosmilicza.pl

:: Będą remontować drogi powiatowe w Cieszkowie
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-08-01 09:47:29)

Radni Gminy Cieszków na sesji w poniedziałek 29 lipca podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu przy remoncie dróg powiatowych w gminie. W związku z tym zarezerwowali na ten cel w budżecie 67 tys. zł.

Kwota nie większa, niż 67 tys. zł ma być przeznaczona na wykonanie nakładek w technologii masą na „gorąco” na odcinkach dróg powiatowych w Guzowicach, na odcinku Góry – Biadaszka oraz Ujazd – Chachalnia. Pozostałą kwotę na wykonanie tego zadania powiat dołoży ze swojego budżetu. Remont ma wykonać firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, która w tym roku będzie robiła też drogę w Dziadkowie, gdyż wygrała na to zadanie ogłoszony przez gminę przetarg. Druga ważna zmiana w budżecie dotyczy zakupu udziału w nieruchomości w Dziadkowie. Gmina chce kupić część nieruchomości po dawnym sklepie, który bezpośrednio przylega do świetlicy wiejskiej i będzie stanowić jej zaplecze. Na ten cel radni zarezerwowali w budżecie 60 tys. zł. Z kolei 55 tys. zł przeznaczono na informatyzację Urzędu Gminy w Cieszkowie i zakup sprzętu i oprogramowania, które zastąpić mają 10-letni, przestarzały system. W budżecie uwolniono też ponad 41 tys. zł, przeznaczonych na budowę i modernizację PSZOK-u wraz z kompostownią na terenie Związku Międzygminnego Eko Siódemka. W budżecie na ten cel przeznaczonych było ponad 50 tys. zł, a obecnie zostało niespełna 10 tys. zł. Ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe, w których kwota inwestycji okazała się wyższa, niż przewidywano, budowę PSZOK-u zdecydowano się rozłożyć na 3 lata, a nie, jak wcześniej planowano, na 2 lata. W 2020 roku gmina Cieszków ma na ten cel dołożyć 51 tys. zł, a w 2021 r. 34 tys. zł.
Rada Gminy powołała też zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Miliczu na kadencję 2020-2023, którą tworzą radni: Lidia Romanowicz, Jerzy Szczepański oraz Mieczysław Buta. Uchwalono też regulamin w sprawie głosowania na kandydatów na ławników oraz w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Do Urzędu Gminy wpłynął tylko jeden wniosek od kandydata – Grażyny Maryjowskiej, która w ostatnich latach również pełniła tę funkcję.

Radni i sołtysi pytają
Radny Karol Krawiec dociekał, kiedy ruszy remont powiatowych odcinków dróg w gminie Cieszków, gdyż mieszkańcy Guzowic stale go o to dopytują. Wójt tłumaczył, że remont dróg powiatowych odbywa się na dwóch płaszczyznach. Prowadzone są naprawy bieżące, część z nich wykonano już i najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ruszy druga tura. Jeśli natomiast chodzi o nowy dywanik asfaltowy w Guzowicach, to firma Gembiak-Mikstacki zamierza go robić  jednocześnie z budową drogi w Dziadkowie. Być może uda się to wykonać we wrześniu. Radny Jerzy Szczepański zgłosił problem przy drodze powiatowej w Słabocinie, gdzie na wysokiej skarpie znajduje się przepust. Jest on bardzo niebezpieczny, gdyż prowadzi do niego wąska droga, która kończy się zakrętem pod kątem 90 stopni. Radny wnioskował do wójta o wnioskowanie do powiatu o ustawienie w tym miejscu barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem aut do rowu. Radny Jerzy Szczepański pytał też wójta, kiedy drogi gminne będą utwardzane tłuczniem, który został już zakupiony. Wójt tłumaczył, że część tych prac została już wykonana, a obecna susza nie sprzyja takim zadaniom i gmina czeka aż warunki atmosferyczne ulegną poprawie. O tłuczniu, lampie w Trzebicku, ruszających się słupkach w chodniku i zatkanych studzienkach kanalizacyjnych mówił z kolei radny i sołtys Rafał Gembarowski. Wójt odpowiedział, że słupki mają zostać naprawione w tym tygodniu przez wykonawcę rewitalizacji w Trzebicku, dokumentacja na oświetlenie jest już na ukończeniu, ale na razie nie ma na razie środków na realizację tego zadania, ale postara się to zrobić do końca roku. Dwa problemy zgłosiła też sołtys Nowego Folwarku Elżbieta Cierpińska. Zamontowana w grudniu ub. roku przez gminę lampa przy placu zabaw nigdy nie zaczęła świecić, a pobocza przy drodze do Guzowic są zarośnięte. Wójt odpowiedział, że kwestią lampy się zajmie, a wykaszanie trawy na tej trasie zlecone było na dzień dzisiejszy.
Agnieszka Jezierska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5585