archiwum.glosmilicza.pl

:: Krośnice dają milion na drogi powiatowe
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-04-04 10:27:31)

Radni Rady Gminy Krośnice na sesji 28 marca podjęli uchwałę o zabezpieczeniu w budżecie dodatkowego 1 mln zł z obligacji na wsparcie powiatu przy planowanych remontach dróg powiatowych w Grabownicy i Wąbnicach. W sumie w budżecie gminy Krośnice na 2019 rok na remont powiatowych dróg zapisano 1,2 mln zł.

Zadłużony powiat przymierza się do wykonania w tym roku remontów dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice. Powiat ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania w wys. 1,57 mln zł z programu popularnych „schetynówek” na przebudowę tzw. „drogi wstydu” z Grabownicy w kierunku powiatu oleśnickiego. Drugą inwestycją, którą chce wykonać w 2019 roku powiat, jest remont drogi z Wałkowej do Wąbnic, na którą powiat otrzymał dofinansowanie z wojewódzkiego funduszu ochrony gruntów rolnych. Wsparcie finansowe tej inwestycji deklarują także Lasy Państwowe.
W dotychczasowym budżecie gmina Krośnice miała zarezerwowane 200 tys. zł na dofinansowanie powiatowi remontu drogi w Wąbnicach. Jak mówił na sesji wójt Andrzej Biały, w gminnym budżecie na remonty dróg powiatowych zarezerwowano by w sumie 1,2 mln zł. Dzięki podjęciu uchwały gmina będzie miała możliwość szybkiego przekazania powiatowi pieniędzy na część wkładu własnego. – Jeżeli w tym roku powiat nie wykona choć jednej z tych dwóch dróg na terenie gminy Krośnice, to obawiam się, że w kolejnych 5 latach powiat nic u nas nie zrobi. Piłka leży teraz po stronie Starostwa – mówił wójt Andrzej Biały.

Powiat zajmuje się samym sobą
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Krośnice na 2019 rok wywołała burzliwą dyskusję na wspólnym posiedzeniu komisji 28 marca. Przewodniczący Piotr Morawek poparł pomysł wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych, bo powiat sam sobie nie poradzi. Jednocześnie radny z Grabownicy wyrażał obawy, czy powiat jest gotowy do wykonania tej inwestycji. – Rada Powiatu na razie bardziej zajmuje się sama sobą niż stanem dróg – mówił P. Morawek. Jeszcze mocniej wypowiadał się radny Andrzej Korzeniowski z Bukowic, który krytykował Radę Powiatu za zwiększenie na ostatniej sesji liczby członków Zarządu Powiatu z 3 do 5, co zwiększy o ok. 19 tys. zł roczne wydatki na diety radnych. – Powinni zostawić 3 członków, a każdą zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na drogi. Tam pieniędzy na drogi nie ma, ale na diety są – mówił radny Korzeniowski dodając, że radni powiatowi mimo złej kondycji finansowej samorządu mają o wiele wyższe diety niż radni z Krośnic.
Głos podczas dyskusji zabrał uczestniczący w obradach komisji i sesji prezes spółki ZUK Krośnice i zarazem radny powiatowy Marcin Ciesielski, który przypominał, że powiat milicki ma aż 300 km dróg, z czego większość była wykonana w latach 60. oraz 70. i dziś wymagają one remontu. Jak mówił radny powiatowy, nie jest tak, że Rada Powiatu zajmuje się sama sobą. Podczas ostatniej sesji w budżecie powiatu zabezpieczono pieniądze na kupno rębaka dla Wydziału Dróg Powiatowych. M. Ciesielski mówił, że władze powiatu pracują nad restrukturyzacją powiatowego zadłużenia, dzięki czemu powiat zyska wolne środki na inwestycje.
Ostatecznie radni mimo obiekcji jednogłośnie zagłosowali za zabezpieczeniem w budżecie gminy Krośnice dodatkowego 1 mln zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych i wyemitowania dodatkowych obligacji na ten cel.
W budżecie zabezpieczono także 80 tys. zł na prace dodatkowe przy rozbudowie remizy OSP w Wierzchowicach, 120 tys. zł na prace dodatkowe przy termomodernizacji świetlic w Bukowicach i Wierzchowicach, 24,8 tys. zł na montaż wiaty przed Schroniskiem Młodzieżowym oraz dodatkowe 10 tys. zł na zakup samochodu dla OSP Kuźnica Czeszycka (razem 50 tys. zł). Radni wyrazili również zgodę na rezygnację w tym roku z budowy ulicy Pogodnej w Krośnicach. 50 tys. zł z tej inwestycji zostanie przeznaczone na wykup prywatnych gruntów pod poszerzenie drogi, a drugie 50 tys. zł – na jej utwardzenie.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5557