archiwum.glosmilicza.pl

:: Nauczyciele przygotowują się do strajku
Wiadomość dodana przez: jsl (2019-03-28 09:08:39)

W 19 placówkach oświatowych znajdujących się w powiecie milickim nauczyciele w referendach opowiedzieli się za strajkiem. Ma się on rozpocząć już 8 kwietnia i trwać do odwołania. Obecnie dyrektorzy ustalają z gminami alternatywne zajęcia opiekuńcze na czas ewentualnego strajku.

W placówkach w całej Polsce, w tym również w naszym powiecie, zakończyły się referenda strajkowe. Podczas głosowania nauczyciele i pozostali pracownicy oświaty opowiadali się za wprowadzeniem strajku lub przeciwko protestowi. W powiecie milickim referenda odbyły się we wszystkich 20 placówkach oświatowych i aż w 19 z nich pracownicy opowiedzieli się za strajkiem. Jedyną placówką w naszym powiecie, w której więcej pracowników zagłosowało przeciw strajkowi niż za, jest Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej (przeciw strajkowi było 18 osób, a za strajkiem 12). Tam jednak do referendum przystąpiło tylko 40 proc. pracowników, tymczasem, aby głosowanie było ważne, musi w nim wziąć udział ponad połowa pracowników.
W całym powiecie milickim, we wszystkich 20 placówkach oświatowych, w referendum wzięło udział 759 pracowników na 947 uprawnionych. Za przeprowadzeniem strajku opowiedziało się 684 pracowników, w tym 508 w gminie Milicz, 74 w gminie Cieszków i 102 w gminie Krośnice.  
Dokładne wyniki przeprowadzonych referendów w placówkach oświatowych na terenie całego powiatu milickiego podajemy obok, w tabeli. 
Strajk zaplanowano na poniedziałek 8 kwietnia, tuż przed rozpoczęciem okresu egzaminacyjnego w szkołach, i ma on trwać aż do odwołania. Jeśli strajk dojdzie do skutku, mogą wystąpić problemy z przeprowadzeniem egzaminów gimnazjalnych, które rozpoczynają się już w środę 10 kwietnia i potrwają do piątku 12 kwietnia. Problemy mogą też wystąpić podczas egzaminu ósmoklasisty, który zaplanowany jest na 15-17 kwietnia, czy nawet podczas majowych matur. 
Nauczyciele, domagający się tysiąca złotych podwyżki, nie przyjdą do pracy, a uczniowie mogą pozostać bez opieki. We wszystkich naszych gminach trwają rozmowy z dyrektorami szkół dotyczące organizacji opieki nad uczniami, którzy w czasie protestu przyjdą do szkoły. 
Alternatywne zajęcia przygotowuje m.in. gmina Milicz. – Zrobimy wszystko, aby uczniowie, którzy w tym czasie przyjdą do szkoły, mieli zapewnioną opiekę, nawet wtedy, jeśli do strajku przystąpi 100 proc. nauczycieli –  mówi kierownik wydziału oświaty w gminie Milicz Dariusz Duszyński, dodając że wraz z burmistrzem jest już po rozmowach z dyrektorem Ośrodka Kultury i prezesem OSiR-u oraz dyrektorami bibliotek. 
Według prawa obowiązek zapewnienia opieki uczniom należy do dyrektora placówki. Do jego dyspozycji będą ci nauczyciele, którzy odmówią udziału w strajku. W strajku mają nie brać udziału katecheci i to oni m.in. zapewnią opiekę w tych dniach przybyłym do szkoły uczniom. 
Jak dodaje kierownik Duszyński, dyrektorzy szkół z gminy Milicz porozumieli się ze związkami zawodowymi i nie będą potrącać pracownikom oświaty pieniędzy z pensji za każdy dzień strajku. Strajkujący nauczyciele i tak otrzymają niższe wynagrodzenia, bo za te dni nie zostaną im naliczone nadgodziny. 
Strajk to kłopot dla rodziców, bo będą musieli zorganizować opiekę dla dzieci. W sytuacji, gdy szkoła czy przedszkole nie zapewnia opieki, rodzicom zgodnie z prawem przysługuje zasiłek opiekuńczy. O zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko można się ubiegać w przypadku nagłego, niespodziewanego zamknięcia przedszkola czy szkoły. Niestety, przysługuje tylko na dzieci do 8. roku życia. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za ten czas rodzicowi przysługuje 80 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, ale jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego ZUS-u. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. 

Alicja  Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5553