archiwum.glosmilicza.pl

:: W gminie Milicz planowana jest duża podwyżka za śmieci
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-12-13 13:24:25)

Burmistrz Piotr Lech przedłożył Radzie Miejskiej w Miliczu projekt uchwały podwyższającej od początku przyszłego roku z 7 zł do 13 zł miesięcznie od osoby opłaty za śmieci segregowane oraz z 14 zł do 26 zł za śmieci niesegregowane.

– Nowe, wyższe stawki zostały wyliczone w oparciu o faktyczne koszty zagospodarowania odpadów ponoszone przez gminę Milicz, gdyż już teraz gmina dopłaca do śmieci rocznie ponad 1,5 mln zł, a od przyszłego roku wzrasta jeszcze opłata za zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – powiedział naszej gazecie burmistrz Piotr Lech. 
Śmieci w gminie Milicz nie bilansują się od początku funkcjonowania obecnego systemu gospodarowania odpadami, czyli od 2013 r., kiedy to gmina, a nie mieszkańcy, stała się z mocy prawa właścicielem wszystkich „produkowanych” w gminie odpadów. Tymczasem zgodnie z prawem opłaty wnoszone przez mieszkańców powinny pokryć wszystkie koszty ponoszone przez gminę. 
– Dobra wiadomość jest taka, że wraz z podwyżką opłat odbiór odpadów biodegradowalnych, który obecnie jest ograniczony do 2 worków, znów będzie bezlimitowy. Ponadto przywrócimy cykliczną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, na co przy obecnej wysokości opłat za śmieci gminy nie było stać – informuje burmistrz. 
Obecnie śmieci z terenu gminy Milicz odbiera firma Kosz Barbary Nowickiej z Wszewilek, która pod koniec 2017 r. wygrała ogłoszony przez gminę przetarg, składając jako jedyny wykonawca swoją ofertę. Umowę z firmą Kosz gmina podpisała na okres 3 lat, do końca 2020 r., za cenę 9 mln 221 tys. zł brutto, czyli za 3 mln 74 tys. zł brutto w skali roku. Jednak zgodnie z podpisaną umową gmina zobowiązana jest do wyrównywania firmie Kosz różnicy w opłatach za składowanie odpadów w RIPOK-u, jeśli opłaty te wzrosną w trakcie obowiązywania umowy. A tak się właśnie stało. W momencie podpisywania umowy między gminą a firmą Kosz w grudniu 2017 r. cena za składowanie 1 tony odpadów w RIPOK-u w Ostrowie Wlkp., gdzie docelowo trafiają śmieci z gminy Milicz, wynosiła ok. 240 zł netto za 1 tonę. Od stycznia 2019 r. cena ta wzrośnie natomiast do ok. 430 zł netto za 1 tonę. Miesięcznie z terenu gminy Milicz zbieranych jest 400-500 ton odpadów zmieszanych, ok. 60 ton odpadów z tworzyw sztucznych, ok. 40 ton odpadów szklanych, a w przypadku odpadów biodegradowalnych w sezonie odbieranych jest ok. 100 ton, a poza sezonem ok. 10 ton odpadów. Do tego dochodzi jeszcze 5-6 ton makulatury miesięcznie, 40-50 ton miesięcznie odpadów budowlanych w szczycie remontowym oraz 40-50 ton odpadów wielkogabarytowych w wiosennym okresie szczytowym. 

(gra)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5532