archiwum.glosmilicza.pl

:: Burmistrz i radni zaprzysiężeni
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-11-22 09:21:22)

Nowo wybrani radni Rady Miejskiej w Miliczu oraz burmistrz Piotr Lech złożyli ślubowanie na inauguracyjnej sesji 19 listopada, rozpoczynającej 5-letnią kadencję samorządową. Na przewodniczącego Rady Miejskiej wybrany został Leszek Żuber z komitetu wyborczego Pawła Wybierały, pokonując jednym głosem Edmunda Bienkiewicza z komitetu wyborczego Piotra Lecha, który był drugim kandydatem na to stanowisko.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej zgromadziła w sali obrad Urzędu Miejskiego liczną publiczność. Zajęte były wszystkie krzesła na widowni, a duża grupa osób stała jeszcze w drzwiach sali oraz na korytarzu. Przybyli m.in. dyrektorzy i pracownicy gminnych jednostek, wójt gminy Krośnice Andrzej Biały wraz z sekretarzem gminy Adamem Głowińskim,  obecny był również komendant KPP Milicz insp. Arkadiusz Sworowski oraz komendant PSP Milicz mł. bryg. Tomasz Kopeć, sołtysi oraz zwykli mieszkańcy.
Burmistrzowi Piotrowi Lechowi towarzyszyła natomiast rodzina – żona Bożena oraz córka wraz z mężem i dwojgiem dzieci.
Zgodnie z procedurą inauguracyjną sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Edmund Bienkiewicz, prowadząc obrady do czasu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Obok niego za stołem prezydialnym zasiadł przewodniczący gminnej komisji wyborczej Robert Zasieczny. Pierwsza w tej kadencji sesja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie radni odebrali z rąk przewodniczącego Zasiecznego oficjalne zaświadczenia o wyborze na radnego gminy Milicz. Wyjątkiem była radna Dominika Ugorek, która została wybrana na radną w miejsce Piotra Lecha po wygaszeniu jego mandatu radnego, gdy został wybrany na burmistrza; jej wybór na radną gminy Milicz został zatwierdzony postanowieniem komisarza wyborczego we Wrocławiu. Oprócz nominacji każdy z radnych otrzymał też czerwoną różę. 
Już z nominacją na radnego każdy z 21 radnych Rady Miejskiej złożył ślubowanie, którego treść odczytał radny senior. 

Leszek Żuber przewodniczącym
Istotnym punktem inauguracyjnej sesji był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej, który organizuje pracę radnych i prowadzi sesyjne obrady. Radni wybierali przewodniczącego Rady Miejskiej spośród dwóch kandydatów – Edmunda Bienkiewicza z ugrupowania Piotra Lecha, którego kandydaturę zgłosiła Halina Smolińska, oraz Leszka Żubera z ugrupowania Pawła Wybierały, zgłoszonego przez Dorotę Folmer. Rekomendując Edmunda Bienkiewicza na przewodniczącego Rady, radna Smolińska przypomniała, iż jest on gminnym radnym już 8. kadencję, czyli pełni tę funkcję nieprzerwanie od 28 lat. Trzykrotnie też sprawował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, ponadto dwukrotnie zasiadał w Zarządzie Miejskim gminy Milicz. – Edmund Bienkiewicz ma ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę. Jest też uroczym, sympatycznym i godnym zaufania człowiekiem – podkreśliła Halina Smolińska.
Z kolei Dorota Folmer, zgłaszając Leszka Żubera na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawiła go jako osobę mocno zaangażowaną w zlikwidowanie w Miliczu spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przypomniała też, że Leszek Żuber zdobył największą liczbę głosów w wyborach na radnego. – To oznacza, że cieszy się ogromnym zaufaniem mieszkańców – podkreśliła, dodając, że Leszek Żuber jest też osobą potrafiącą współpracować z ludźmi bez względu na ich poglądy.
Wybór przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym, dlatego też do liczenia głosów powołano spośród radnych 3-osobową komisję skrutacyjną, której przewodniczącą została Jadwiga Janczura, a członkami Alicja Przybylska i Piotr Boliński. 
W wyniku glosowania przewodniczącym Rady Miejskiej w Miliczu został Leszek Żuber, który uzyskał 11 głosów, natomiast na Edmunda Bienkiewicza zagłosowało 10 radnych. Nowo wybrany przewodniczący odebrał gratulacje najpierw od Edmunda Bienkiewicza, a następnie od radnych ze swojego ugrupowania oraz z ugrupowania Doroty Folmer. Przejmując prowadzenie obrad inauguracyjnej sesji, przewodniczący Żuber podziękował za wybór, deklarując, że będzie starał się piastować swoją funkcję jak najlepiej i nie popełniać błędów. Poprosił jednak radnych o kredyt zaufania, mówiąc, iż funkcję tę pełni po raz pierwszy. 

Burmistrz Piotr Lech ślubował
Już przed zaprzysiężonymi radnymi i nowo wybranym przewodniczącym Rady Miejskiej ślubowanie złożył burmistrz Piotr Lech. Podkreślił, że po raz pierwszy w historii samorządu gminy Milicz mieszkańcy ponownie powierzyli funkcję burmistrza urzędującemu burmistrzowi. – Odbieram to jako akceptację kontynuacji dotychczasowego kierunku rozwoju gminy – powiedział. Mówiąc o planach na rozpoczynającą się 5-letnią kadencję, burmistrz wymienił m.in. rewitalizację milickiej starówki, budowę dróg, a także odrestaurowanie kultowego w Miliczu kąpieliska na Karłowie. Zapowiedział też kontynuację współpracy z gminami Cieszków i Krośnice oraz z powiatem milickim na zasadzie pełnego partnerstwa i zrozumienia. – Miasto i gmina Milicz to wielki obowiązek, dlatego zapraszam wszystkich do współpracy – zakończył swoje wystąpienie burmistrz Piotr Lech. A potem przez długi czas odbierał gratulacje, a także wiązanki kwiatów, od radnych, dyrektorów i pracowników gminnych jednostek, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz komendantów milickiej policji i straży pożarnej. 
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5525