archiwum.glosmilicza.pl

:: BIM ostrzega przed „trupami” w gminnej szafie
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-10-18 10:18:43)

W poniedziałek 15 października w restauracji Parkowa w Miliczu odbyło się zebranie wyborcze Bezpartyjnej Inicjatywy Miliczan i jej kandydata na burmistrza Pawła Wybierały. Podczas spotkania były burmistrz prognozował, że gmina Milicz nie będzie mogła skorzystać z przyznanego dofinansowania unijnego w wys. 5,4 mln zł na budowę hali sportowej przy milickiej dwójce, gdyż inwestycja nie zostanie zakończona do końca grudnia.

Na zebranie wyborcze BIM w restauracji Parkowa przybyły 22 osoby, w tym 12 kandydatów komitetu wyborczego Pawła Wybierały BIM ubiegających się o mandat radnego w wyborach do Rady Miejskiej oraz 4 kandydatów ubiegających się o mandat radnego powiatowego z listy komitetu Bezpartyjni Powiatu Milickiego. Z kandydatów obecni byli: Paweł Wybierała, Leszek Żuber, Janusz Juchnowicz, Mariusz Owczarek, Beata Walkowiak, Sandra Blek, Renata Rymaszewska-Nowacka, Zbigniew Strugała, Zdzisław Drobiński, Klaudia Niedbała, Jacek Ostrycharz, Jan Grochowicki (kandydaci do Rady Miejskiej) oraz Halina Góra, Krzysztof Chlistun, Mieczysław Karbowski i Mirosław Marciniak (kandydaci do Rady Powiatu).
Wszystkich przybyłych przywitał kandydat na burmistrza i zarazem burmistrz gminy Milicz w latach 2010–2014 Paweł Wybierała. Następnie głos zabierali kandydaci na radnych, którzy mówili o tym, czym chcieliby się zajmować jako radni. Liderka listy Bezpartyjnych do Rady Powiatu była wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Halina Góra mówiła, że chciałaby się w powiecie zajmować oświatą oraz zdrowiem. Lider komitetu BIM w okręgu nr 2 radny Leszek Żuber deklarował, że chciałby dalej jako radny zajmować się sprawą spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Obecnego burmistrza Piotra Lecha krytykował drugi z radnych BIM-u Mariusz Owczarek, który wskazywał, że obecny włodarz nie działa gospodarnie i praworządnie, o czym świadczy negatywna opinia RIO o wykonaniu budżetu gminy Milicz. Trzeci z radnych BIM-u Janusz Juchnowicz zauważył, że miasto i wsie nie rozwijają się równomiernie, gdyż wioski mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. Dlatego radny Juchnowicz jest zwolennikiem powołania Rad Osiedli, co w poprzedniej kadencji proponował Paweł Wybierala. W sumie podczas spotkania wypowiedziało się 14 z 16 obecnych kandydatów, którzy chcieliby reprezentować społeczeństwo w samorządzie.
Po prezentacji kandydatów Paweł Wybierała zaprezentował swój program wyborczy, który został podzielony na 6 zagadnień. Są to: inwestycje w infrastrukturę drogową i oświetlenie, uporządkowanie finansów gminy, stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, projekty dla dzieci i seniorów, zrównoważony rozwój miasta i wsi oraz partycypacja społeczna. Paweł Wybierała wskazywał, że obecny burmistrz Piotr Lech jako starosta zadłużył powiat, a obecnie ten sam mechanizm powtarza w gminie Milicz. Kandydat BIM mówił o „trupach wypadających z powiatowej szafy” po byłym staroście, takich jak sprawa podwójnej płatności za część budowy hali sportowej przy I LO czy też konieczność zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za nieprowadzone przez powiat wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. P. Wybierała mówił też, że nowy burmistrz będzie musiał zmierzyć się także z „trupami” pozostawionymi przez Piotra Lecha w gminie. Jak mówił P. Wybierała, takim „trupem” będzie budowa hali sportowej przy SP2 w Miliczu. W ocenie byłego burmistrza gmina nie ma wielkich szans w procesie z ubiegającym się o wypłatę odszkodowania w wys. 906 tys. zł pierwszym wykonawcą hali, który zszedł z placu budowy. Najnowszym „trupem” będzie natomiast brak możliwości skorzystania z przyznanej przez Urząd Marszałkowski dotacji unijnej w wys. 5,4 mln zł na budowę hali. Jak mówił P. Wybierała, żeby uzyskać tak duże dofinansowanie, gmina musi zakończyć i rozliczyć inwestycję do końca grudnia, co, jak wszyscy widzą po mało zaawansowanej budowie, jest niemożliwe. Według kandydata BIM Urząd Marszałkowski nie może wyrazić zgody na przedłużenie terminu oddania inwestycji przy SP 2, gdyż z końcem roku kończy się program unijny, z którego gmina uzyskała dofinansowanie na budowę hali sportowej. – Tych „trupów”, które wysypią się gminnej szafy, będzie więcej. W gminie nie ma już dziś pieniędzy, o czym świadczy to, że gmina nie płaci OSiR-owi za wystawione rachunki. Będzie niestety dokładnie tak samo, jak w powiecie – ostrzegał uczestników spotkania P. Wybierała.
Radny Mariusz Owczarek dopytywał się, czy po wygraniu wyborów przez P. Wybierałę do Milicza wrócą American Cars Mania i Aleja Gwiazd Siatkówki. Były burmistrz krytykował Piotra Lecha, że nie chciał wspierać organizacji głośnych na całą Polskę imprez, które sławiły Milicz. Paweł Wybierała zdradzał, że udział gminy w organizacji American Cars Mania wynosił ok. 30-40 tys. zł, co było niewielkim kosztem przy zasięgu imprezy. Jednocześnie kandydat BIM mówił, że nie wie, czy powrót tych dwóch imprez do Milicza jest obecnie możliwy.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5506