archiwum.glosmilicza.pl

:: Przewodnicząca milickiego PiS przegrała w sądzie apelacyjnym w trybie wyborczym
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-10-11 09:52:00)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu orzekł, iż Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz nie łamie prawa, promując w swojej kampanii wyborczej kandydata PSL na burmistrza Andrzeja Nestoruka. O wydanie zakazu prowadzenia tej agitacji wnosiła do sądu przewodnicząca PiS w Miliczu Jolanta Szczuraszek.
Na zdjęciu: Sąd uznał, że Komitet Wyborczy Grupy Inicjatywnej Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz może reklamować kandydata PSL na burmistrza A. Nestoruka

W tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października, Andrzej Nestoruk startuje z Komitetu Wyborczego PSL na burmistrza gminy Milicz. Kandydaturę Andrzeja Nestoruka popiera również Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz, który nie wystawił swojego kandydata na burmistrza. 
Agitację wyborczą na rzecz Andrzeja Nestoruka komitet prowadzi m.in. poprzez ulotki kolportowane wśród mieszkańców, zawierające obok swoich kandydatów na radnych zdjęcie Andrzeja Nestoruka wraz z podpisem „Nasz kandydat na burmistrza”. Jest też baner reklamowy z logo komitetu oraz z wizerunkiem kandydata PSL i napisem: „Popieramy program i głosujemy na burmistrza Andrzeja Nestoruka”. W „Głosie Milicza” ukazała się ponadto reklama wyborcza komitetu, gdzie przy imiennym wykazie swoich kandydatów na radnych komitet umieścił też zdjęcie Andrzeja Nestoruka z napisem „Kandydat na burmistrza Andrzej Nestoruk”. Wizerunek Andrzeja Nestoruka umieszczony też został na samochodzie z podpisem „Kandydat na burmistrza Andrzej Nestoruk”, a na tym samym samochodzie umieszczono też logo komitetu i napis „Miliczanie! Głosujcie na naszą listę wyborczą”. 
Przewodnicząca PiS kieruje sprawę do sądu
Prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydata PSL na burmistrza przez Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz zakwestionowała Jolanta Szczuraszek, przewodnicząca PiS w Miliczu, które udzieliło poparcia innej kandydatce na burmistrza – Dorocie Folmer. 2 października Jolanta Szczuraszek, która startuje z listy PiS na radną Powiatu Milickiego, wystąpiła do Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wnioskiem o wydanie sądowego zakazu promowania Andrzeja Nestoruka przez Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz. W uzasadnieniu swojego wniosku przewodnicząca PiS stwierdziła, iż reklamowanie Andrzeja Nestoruka przez ten komitet stanowi niedozwolone prawem finansowe wsparcie komitetu wyborczego PSL. Argumentowała przy tym, że Komitet Wyborczy Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz nie jest w koalicji wyborczej z Komitetem Wyborczym PSL, a kodeks wyborczy zabrania współfinansowania kandydatów z innych komitetów wyborczych oraz udzielania w swoich materiałach wyborczych wsparcia kandydatom zgłoszonym przez inne komitety wyborcze. 

Sąd Okręgowy zakazał agitacji wyborczej
Wniosek Jolanty Szczuraszek rozpatrywany był w trybie wyborczym, więc już 4 października Sąd Okręgowy w swoim werdykcie zakazał Stefanowi Sobczakowi, pełnomocnikowi wyborczemu Komitetu Wyborczego Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz, rozpowszechniania materiałów wyborczych, w których znajduje się wizerunek kandydata PSL Andrzeja Nestoruka określanego jako „Nasz kandydat na burmistrza”, jak również innych materiałów wyborczych z wizerunkiem kandydata PSL na burmistrza. Uzasadniając swój werdykt, sąd wskazał, że materiały wyborcze Komitetu Wyborczego Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz zawierają nieprawdziwą informację, gdyż Andrzej Nestoruk nie jest kandydatem tego komitetu, lecz kandydatem PSL. 
Sąd Okręgowy nie odniósł się natomiast do zarzutu związanego ze współfinansowaniem kampanii wyborczej na rzecz Komitetu Wyborczego PSL, stwierdzając, iż w trybie postępowania wyborczego sąd nie może weryfikować zakresu finansowania kampanii wyborczej. 

Sąd Apelacyjny cofnął zakaz agitacji
Na decyzję Sądu Okręgowego pełnomocnik wyborczy Stefan Sobczak, reprezentowany przez adwokata, złożył 5 października w trybie wyborczym zażalenie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który już na drugi dzień, 6 października, wydał postanowienie w tej sprawie. Sąd uznał, że Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydata PSL, a materiały wyborcze komitetu z wizerunkiem Andrzeja Nestoruka nie zawierają nieprawdziwych treści. 
Jak uzasadniał Sąd Apelacyjny, sąd I instancji nie wziął pod uwagę faktu, iż Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Inicjatywna Mieszkańców Miasta i Gminy Milicz podjął jednoznaczną decyzję o udzieleniu poparcia Andrzejowi Nestorukowi i uzyskał jego pisemną zgodę na prowadzenie agitacji wyborczej na jego rzecz, a jednocześnie Andrzej Nestoruk powiadomił o tym fakcie Komitet Wyborczy PSL, który zgłosił jego kandydaturę na burmistrza. 
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5505