archiwum.glosmilicza.pl

:: Wójt Biały zainaugurował kampanię
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-09-13 09:08:44)

W piątek 7 września w Czeszycach oficjalnie kampanię wyborczą zainaugurowało Krośnickie Stowarzyszenie Samorządowe, które w wyborach na wójta gminy wystawia obecnego wójta Andrzeja Białego. W konwencji KSS uczestniczyli także członkowie krośnickiego PSL, które popiera w wyborach Andrzeja Białego.

Gospodarzem piątkowej konwencji KSS w Czeszycach był przewodniczący stowarzyszenia Marcin Ciesielski. Za stołem prezydialnym zasiedli jeszcze: wójt Andrzej Biały i Piotr Kubiak (obaj KSS) oraz przewodniczący Rady Gminy Krośnice Piotr Morawek (PSL). W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, w tym 8 radnych gminnych. Obecni byli także m.in. sekretarz gminy Adam Głowiński, skarbnik Elżbieta Kalityńska, dyrektor szkoły w Krośnicach Joanna Jasięga oraz dyrektor CETS Krystian Okoń.
Podczas spotkania przewodniczący KSS Marcin Ciesielski przypomniał, że do zwycięskich wyborów w 2014 roku stowarzyszenie szło z hasłem równomiernego rozwoju wszystkich 22 sołectw z terenu gminy Krośnice. – Nasz program sprzed 4 lat wykonaliśmy prawie w całości bez bodajże jednego postulatu. Myślę, że to jest rekord na naszym terenie – mówił przew. Marcin Ciesielski. Jako drugi głos zabrał wójt Andrzej Biały, który zaprezentował swoje hasło na zbliżającą się kampanię i kadencję: „Mądry rozwój dla gminy Krośnice”. – Przede wszystkim chcemy słuchać mieszkańców i realizować ich najpilniejsze potrzeby. W mijającej kadencji udało się wyprowadzić gminę Krośnice z finansowej zapaści. Tak naprawdę z tych problemów finansowych wyszliśmy 2 lata temu i dziś realizujemy projekty służące mieszkańcom we wszystkich miejscowościach – mówił wójt Andrzej Biały dodając, że w nowej kadencji chciałby wykonywać kolejne inwestycje drogowe na wsiach oraz remontować i budować świetlice. Chce także realizować programy społeczne oraz sprzyjające rozwojowi gospodarczemu. – My nie chcemy realizować wizji jednego człowieka, ale to, czego oczekują mieszkańcy. Dlatego będziemy budować kolejne kilometry dróg gminnych, a nie kolejne etapy wąskotorówki. Stawiamy na mądry rozwój – mówił wójt Andrzej Biały.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek poinformował, że krośnickie PSL w wyborach na wójta udzieliło poparcia wójtowi Białemu. Radny z Grabownicy podkreślał, że mijająca kadencja była bardzo dobra dla gminy Krośnice, do czego przyczynili się wszyscy radni, także ci z opozycji.
Następnie przystąpiono do prezentacji kandydatów KSS i PSL do Rady Gminy. Z listy KSS startować będą obecni radni: Piotr Kubiak (Dąbrowa-Wąbnice), Anna Wietrzyńska (Krośnice Górka), Zdzisław Jasięga (Wierzchowice) i radny Eugeniusz Lis z Pierstnicy, który przeszedł do KSS z komitetu Mirosława Drobiny. Ponadto kandydatami KSS na radnych będą: Maria Gajowniczek i Małgorzata Zaryczańska (Krośnice), Anna Rudkiewicz (Lędzina-Brzostowo), Zbigniew Marciniak (Police -Żeleźniki-Luboradów), Maria Gradzik (Łazy), Agnieszka Kembłowska (Bukowice II) oraz Maria Skibińska (Suliradzice-Kuźnica Cz.-Stara Huta). KSS w wyborach popierać będzie także 4 kandydatów PSL: Zofię Adamus i Andrzeja Korzeniowskiego (Bukowice), Piotra Morawka (Grabownica-Czeszyce-Kotlarka) oraz Gracjana Witka (Świebodów- Dziewiętlin). PSL wystawiło jeszcze kandydatów w 3 okręgach, gdzie startować będą osoby z KSS. Są to: nowy członek PSL wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Biesiadecki ze Starej Huty, Tadeusz Cyganowski z Bukowic oraz Łukasz Lombarski z Krośnic. W pozostałych okręgach PSL popiera kandydatów KSS.
PSL przedstawił także swoich kandydatów do Rady Powiatu, którymi będą m.in. obecny radny Szymon Lew, Witold Matuszak, Aneta Kuźnik i Honorata Jamrozik. Z kolei kandydatem KSS do Rady Powiatu będzie przewodniczący Marcin Ciesielski, który startować będzie z komitetu wyborczego Ziemia Milicka.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5493