archiwum.glosmilicza.pl

:: Weszły opłaty za deszczówkę z dachów
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-07-05 08:48:07)

14 groszy netto za 1 m kw. – tyle wynosi miesięczna opłata za deszczówkę spływającą z dachów, która w gminie Milicz obowiązuje od 1 czerwca tego roku. Spółka kanalizacyjna PGK zróżnicowała też wysokość opłat pobieranych od nawierzchni utwardzonych w zależności od ich rodzaju.

Do tej pory spółka PGK „Dolina Baryczy” pobierała opłaty za deszczówkę tylko od nawierzchni utwardzonych, czyli dróg, parkingów, placów, chodników itp. Opłata wynosiła 4,73 zł brutto miesięcznie za 1 m sześc., co w przeliczeniu na 1 m kw. dawało 22 gr za 1 m kw. (20 gr + 8 proc. VAT). Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonych, od których była naliczana opłata, wynosiła 410 tys. m kw. 
Od 1 czerwca opłata naliczana jest także za deszczówkę spływającą z dachów. Dotyczy to wszystkich tych nieruchomości, które podłączone są do sieci kanalizacji deszczowej, a więc na terenie Milicza, Sułowa, Sławoszowic i Wszewilek, bo tylko tam funkcjonuje w gminie kanalizacja deszczowa. 
Jak oszacowała spółka PGK, opłata za deszczówkę z dachów obejmuje ok. 3 tysiące właścicieli nieruchomości, przy czym liczba ta zawiera również właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Największa część tej liczby przypada na miasto Milicz, gdzie opłata dotyczy prawie 2,5 tysiąca właścicieli nieruchomości bądź ich najemców. Według wyliczeń PGK na terenie gminy Milicz opłatą objętych jest blisko 300 tys. m kw. dachów. 

Spółka PGK ustaliła cennik opłat za deszczówkę, różnicując ich wysokość w zależności od powierzchni, z jakiej spływa do kanalizacji deszczowej. Cennik obowiązywać będzie przez rok, do 31 maja 2019 r.
Miesięczna opłata za deszczówkę z dachów wynosi 14 gr netto za 1 m kw. (plus 8 proc. VAT). Przykładowo, przy 150-metrowym dachu miesięczna opłata wynosić więc będzie 21 zł netto, czyli 22,68 zł brutto, co w skali roku daje kwotę 272,16 zł brutto.
Opłata za deszczówkę z dachów jest taka sama dla wszystkich budynków, niezależnie od przeznaczenia budynku. Natomiast w przypadku nawierzchni utwardzonych (dróg, placów, parkingów, chodników itp.) spółka PGK wyszczególniła 6 grup nawierzchni, ustalając dla nich różną stawkę opłat. Najmniej – bo 14 gr netto za 1 m kw. – wynosi opłata za powierzchnie utwardzone na terenie prywatnych posesji. Taka sama stawka – 14 gr netto za 1 m kw. obowiązuje również dla dróg i ulic osiedlowych oraz wewnętrznych, chodników i parkingów osiedlowych, a także dla placów, parkingów oraz dróg towarzyszących obiektom usługowym, handlowym, przemysłowym i obiektom użyteczności publicznej. Kolejną grupę – ze stawką 16 gr netto za 1 m kw. – stanowią drogi i ulice gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach. 
Kolejna stawka opłat za deszczówkę w wys. 28 gr netto za 1 m kw. ustanowiona została dla parkingów i ciągów komunikacyjnych przy sklepach wielkopowierzchniowych, jak np. Biedronka czy Dino, a także dla zatok autobusowych, stacji paliw i baz transportowych. Z kolei opłata za deszczówkę z dróg i ulic powiatowych oraz pasów drogowych i parkingów przy tych ulicach wynosi 29 gr netto za 1 m kw. Najwyższa stawka, wynosząca 42 gr netto miesięcznie za 1 m kw., obejmuje drogi krajowe i wojewódzkie oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach. W sumie na terenie gminy Milicz spółka PGK pobierać będzie opłaty za ok. 440 tys. m kw. różnych nawierzchni utwardzonych. 
Jak nas poinformowano w spółce PGK, zróżnicowanie opłat za deszczówkę wynika ze stopnia jej zanieczyszczenia. I tak, wody opadowe, które spadną na powierzchnię dachu, nie są zanieczyszczone np. substancjami ropopochodnymi i piaskiem, jak ma to miejsce w przypadku dróg czy parkingów. Z kolei stopień zanieczyszczenia deszczówki na drogach i parkingach jest ściśle związany z natężeniem ruchu. 

W SM Barycz będzie wyższy czynsz
Jak nam powiedziała prezes Sabina Misiak ze spółki PGK „Dolina Baryczy”, pierwsze faktury naliczające opłatę za deszczówkę według nowego cennika i obejmujące również opłatę za dachy, rozsyłane będą dopiero pod koniec sierpnia i obejmować będą okres od czerwca do lipca włącznie. 
Największym płatnikiem tych opłat na terenie gminy Milicz będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Barycz. Już teraz spółdzielnia płaci za deszczówkę spływającą do kanalizacji z nawierzchni utwardzonych o pow. 8,8 tys. m kw. Teraz dojdzie do tego opłata z dachów, których łączna powierzchnia wynosi ponad 19,5 tys. m kw. – Jest to dodatkowy koszt eksploatacyjny, który nie zależy od zarządu spółdzielni. Dlatego też, jak zapowiadałem na naszych walnych zebraniach, opłata ta zostanie wliczona do czynszu, co oznacza jego podwyżkę – powiedział nam prezes SM Barycz Edward Lempach. Jak dodał, spółdzielnia ma 1.421 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 60 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Opłata za deszczówkę będzie musiała zostać solidarnie pokryta przez użytkowników wszystkich mieszkań. Jak wynika z naszych wstępnych wyliczeń, opłata za deszczówkę z dachów to dla SM Barycz koszt ok. 3 tys. zł miesięcznie, co w przeliczeniu na jedno mieszkanie oznacza podwyżkę czynszu średnio o ok. 2,10 zł miesięcznie. 
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5452