archiwum.glosmilicza.pl

:: Egzamin na prawo jazdy w Miliczu?
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-02-08 09:28:48)

W połowie roku, według zamierzeń burmistrza Piotra Lecha, w Miliczu ma zacząć funkcjonować ośrodek zamiejscowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym będzie można zdać egzamin na prawo jazdy kategorii B.

Filie WORD-u już od jakiegoś czasu funkcjonują w innych mniejszych miastach powiatowych. W czerwcu 2017 roku filia WORD-u powstała chociażby w niewiele większej od Milicza Kamiennej Górze. W połowie obecnego 2018 roku identyczna filia WORD-u ma powstać także w Miliczu. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest burmistrz Piotr Lech. – Pomysł na utworzenie filii WORD w Miliczu był już wcześniej. Jednak w poprzednich latach ze strony WORD we Wrocławiu nie było zainteresowania. Teraz gdy naszym pomysłem zainteresowaliśmy WORD w Jeleniej Górze, także ośrodek z Wrocławia wyraził chęć utworzenia w Miliczu swojej filii. Formalną decyzję w tej sprawie podejmie na jednej z najbliższych sesji Sejmik Województwa – informuje burmistrz Piotr Lech, który dodaje, że zwolennikiem pomysłu utworzenia ośrodka WORD w Miliczu jest marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. – Chcielibyśmy, aby w połowie roku w Miliczu można było zdawać egzamin na kategorię B, a w przyszłości i A – dodaje burmistrz.
Siedziba oddziału WORD w Miliczu ma się mieścić w gminnym Centrum Aktywności Lokalnej na placu ks. Waresiaka, gdzie miałyby odbywać się egzaminy teoretyczne. Natomiast plac manewrowy prawdopodobnie będzie się mieścił na parkingu sali sportowej przy I LO w Miliczu (obok dawnego budynku LOK) lub ewentualnie na gminnym parkingu przy ul. Sułowskiej. Plac zostanie utwardzony i ogrodzony.
Opinie wśród mieszkańców Milicza odnośnie umiejscowienia filii WORD w naszym małym mieście są podzielone. Część mieszkańców, zwłaszcza ci, którzy planują w niedługim czasie zdać egzamin na prawo jazdy, cieszy się z tego pomysłu. Pojawiają się jednak głosy wyrażające obawę, że utworzenie WORD w Miliczu sprawi, że po naszym mieście jeździć będą „elki” nie tylko z Milicza, ale także sąsiednich dużych miast, jak Trzebnica, Żmigród, Prusice, Oleśnica, Jutrosin czy Krotoszyn, przez co znacząco zwiększy się ruch drogowy w zakorkowanym w godzinach szczytu mieście. Obaw tych nie podziela jednak burmistrz Piotr Lech. – Żaden normalny instruktor nie będzie jeździł na naukę jazdy w godzinach szczytu, bo wtedy zamiast jeździć stoi się w korku. Według ostatnich badań przez Milicz w ciągu doby przejeżdża ponad 8 tysięcy pojazdów dziennie. Jeżeli pojawi się dodatkowych 15 aut, to będzie to nieodczuwalne dla mieszkańców. Dlatego dla mnie te obawy są wydumane. WORD wykonał wstępne rozeznanie wśród właścicieli szkół nauki jazdy w Miliczu, którzy są zadowoleni z pomysłu utworzeniu u nas ośrodka zamiejscowego. Ja najbardziej cieszę się z tego, że nasi mieszkańcy będą mieli możliwość zdania egzaminu na prawo jazdy na miejscu, w Miliczu, i nie będą musieli w tym celu jeździć do Wrocławia lub do Kalisza – uważa burmistrz Piotr Lech.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5384