archiwum.glosmilicza.pl

:: Pomnik Wdzięczności zniknie z placu ks. Waresiaka
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-02-01 10:09:36)

Według zamierzeń burmistrza Piotra Lecha i Honorowego Komitetu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wzniesiony w 1966 roku Pomnik Wdzięczności zostanie usunięty z placu ks. Waresiaka w Miliczu. Na jego miejsce w drugiej połowie roku wybudowany zostanie całkowicie nowy Pomnik Wolności.

Decydująca dla dalszych losów Pomnika Wdzięczności w Miliczu okazała się znowelizowana przez Sejm RP ustawa dekomunizacyjna. Zgodnie ze zmienioną ustawą wszystkie pomniki na terenie kraju upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm należy usunąć najpóźniej do 31 marca. Jeżeli pomnik do tego czasu zostanie usunięty, koszt rozbiórki pokryje państwo. Po 31 marca za monument wezmą się służby wojewody, ale już na koszt gminy.
Postawiony w 1966 roku monument na placu ks. Waresiaka w Miliczu został wzniesiony, jak sama nazwa wskazuje, jako Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej. Na jednym z bloków znajduje się data 22 stycznia 1945 roku, upamiętniająca wkroczenie Armii Czerwonej do niemieckiego wówczas Militscha. – Przygotowujemy odpowiedź na apel wojewody dolnośląskiego ze zgłoszonymi przez mieszkańców pomnikami czy napisami upamiętniającymi komunizm. Na razie zgłoszone zostały przez prywatne osoby właśnie Pomnik Wdzięczności oraz nazwa ulicy 1 Maja w Miliczu, które są pozostałością po czasach komuny. Wojewoda Paweł Hreniak zadecyduje, czy pomnik oraz nazwa ulicy 1 Maja symbolizują komunizm. Jeżeli uzna, że tak, to będziemy musieli zmienić nazwę ul. 1 Maja oraz wyburzyć lub ewentualnie przenieść w inne miejsce Pomnik Wdzięczności – mówi burmistrz Piotr Lech.
Burmistrz dodaje, że jeżeli wojewoda wyrazi zgodę na przeniesienie Pomnika Wdzięczności w inne miejsce, ewentualnie bez daty przypominającej o wkroczeniu do Milicza Armii Czerwonej, to gmina chętnie na to przystanie. – Moim zdaniem warto zachować ten pomnik jako pamiątkę dawnych czasów. Ja osobiście byłbym za tym, aby Pomnik Wdzięczności ulokować w innym miejscu, np. na deptaku na Alei Kasztanowej łączącym ul. Grota-Roweckiego z ul. Kościuszki. Zdaję sobie sprawę, że jest wielu starszych mieszkańców Milicza, którzy mają sentyment do tego pomnika i chcieliby go odwiedzać. Trzeba jednak przyznać, że treść rządowej ustawy dla tego typu monumentów jest drastyczna i z decyzją wojewody może być różnie – przyznaje burmistrz Piotr Lech. Warto przy tej okazji podać przykład Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w centrum Legnicy, gdzie wojewoda Paweł Hreniak nie wyraził zgody na przeniesienie historycznego pomnika w inne miejsce. Legnicki pomnik będzie musiał być wyburzony. Prawdopodobnie ten sam los czeka Pomnik Wdzięczności w Miliczu.
Gmina na razie zdemontowała z pomnika tablicę z napisem „Wieczna chwała poległym w walkach o wolność Polski”. Jak tłumaczy burmistrz Piotr Lech, tablica ta umocowana w 1999 roku była częścią pomnika i została zdjęta przez gminę do „celów dokumentacyjnych”. Zdjęcia tablicy także zostaną przesłane wojewodzie.
Jak mówi burmistrz Piotr Lech, pewne jest, że na miejscu Pomnika Wdzięczności w drugiej połowie roku wzniesiony zostanie Pomnik Wolności, który będzie przypominał o rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. – Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądał nowy pomnik na placu ks. Waresiaka. Lada dzień ogłosimy konkurs na koncepcję pomnika. Zgłoszone do konkursu propozycje oceniać będzie komisja, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele komitetu honorowego. Nagrodą w tym konkursie będzie zlecenie gminy na opracowanie dokumentacji – mówi burmistrz. Jak zapewnia Piotr Lech, środki na budowę nowego pomnika będą pochodziły ze zbiórki publicznej, wsparcia sponsorów oraz wkładu samorządów. Gmina zamierza także wystąpić do Ministra Kultury o dofinansowanie na budowę pomnika. Nowy pomnik ma być gotowy najpóźniej na Święto Niepodległości 11 Listopada, kiedy to w naszym mieście odbędą się przygotowane z dużym rozmachem obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5383