archiwum.glosmilicza.pl

:: Batalia o budżet zakończona
Wiadomość dodana przez: jsl (2018-01-04 10:31:04)

Po blisko sześciogodzinnych obradach Rada Miejska w Miliczu na sesji 30 grudnia uchwaliła budżet gminy Milicz na 2018 rok autorstwa burmistrza Piotra Lecha. Budżet uchwalono przewagą tylko jednego głosu. Wcześniej Rada Miejska przy wyrównanym wyniku głosowania odrzuciła poprawki zgłoszone przez opozycyjnych radnych.

Pierwotnie głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy Milicz miało się odbyć na sesji 28 grudnia. Jednak w trakcie jej trwania grupa 7 opozycyjnych radnych – Andrzej Nestoruk, Alicja Szatkowska, Jadwiga Janczura, Arkadiusz Tutak, Piotr Boliński, Janusz Juchnowicz i Leszek Żuber – złożyła do projektu budżetu 60 poprawek zmniejszających w 125-milionowym projekcie budżetu wydatki o 5,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł dotyczyło wydatków bieżących, a 1,9 mln zł wydatków inwestycyjnych. Na wniosek burmistrza Lecha przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Smolińska ogłosiła wówczas przerwę w sesyjnych obradach do soboty 30 grudnia. Do tego czasu burmistrz zgłosił swoje poprawki do projektu budżetu, które częściowo uwzględniały postulaty opozycyjnych radnych.

Czego domagała się opozycja
W swoim wniosku opozycyjni radni proponowali m.in. zmniejszenie o 1 mln 150 tys. zł wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, zaplanowanych przez burmistrza w wys. 34 mln 473 tys. zł, przy czym cięcia w wynagrodzeniach pracowników oświaty miałyby wynieść 330 tys. zł z puli 15 mln 496 tys. zł przewidzianej na płace. Wniosek obejmował też zmniejszenie wydatków na administrację, na którą burmistrz chce przeznaczyć 8 mln 751 tys. zł, natomiast opozycyjni radni chcieli tę kwotę zmniejszyć o 865 tys. zł, z czego 300 tys. zł dotyczyło wynagrodzeń urzędników z puli 4,2 mln zł zaplanowanej przez burmistrza. Radni proponowali też zmniejszenie o 280 tys. zł wydatków na gospodarkę mieszkaniową zaplanowanych przez burmistrza w wys. 1 mln 289 tys. zł. Cięcia dotyczyły także remontów dróg – o 75 tys. zł mniej z zaplanowanej kwoty 470 tys. zł, pomocy społecznej – o 150 tys. zł mniej z zaplanowanej kwoty 4 mln 478 tys. zł, planowania przestrzennego – o 135 tys. zł mniej z zaplanowanej kwoty 486 tys. zł, gospodarki komunalnej – o 110 tys. zł mniej z zaplanowanej kwoty 7 mln 596 tys. zł, gminnej kultury – o 230 tys. zł mniej z zaplanowanej kwoty 2 mln 849 tys. zł, przy czym najważniejszym cięciem miało być zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury z 1 mln 250 tys. zł do 1 mln 100 tys. zł. Ponadto opozycyjni radni wnioskowali o zmniejszenie o 200 tys. zł wydatków na imprezy sportowe organizowane przez gminę oraz na korzystanie z obiektów sportowych OSiR-u, na co burmistrz zaplanował 420 tys. zł. 
Jeśli natomiast chodzi o inwestycje, opozycyjni radni proponowali przeniesienie na 2019 r. przebudowy ul. Spacerowej w Sułowie oraz przebudowy drogi w Świętoszynie, a także zmniejszenie zakresu robót przy ul. Mostowej o 929 tys. zł, co oznaczałoby wybudowanie jedynie ścieżki rowerowej wzdłuż tej ulicy z pominięciem samej ulicy, na którą gmina nie otrzymała zewnętrznego dofinansowania. Ponadto radni wnioskowali o wykreślenie z lat późniejszych nakładów na przebudowę dróg na Karłowie w Miliczu i w Czatkowicach z jednoczesnym pozostawieniem nakładów w 2018 r. na te drogi – odpowiednio 174 tys. zł i 100 tys. zł. 

Odpowiedź burmistrza Lecha
Na sobotnią sesję 30 grudnia burmistrz przygotował swoje poprawki do projektu budżetu, które uwzględniały częściowo postulaty opozycyjnych radnych – zmniejszył o 85 tys. zł wydatki na administrację i o 100 tys. zł wydatki na planowanie przestrzenne. Zmniejszył też wydatki na oświatę o postulowaną przez radnych kwotę 1 mln 150 tys. zł, z tym że kwotę tę przeniósł do rezerwy na zadania oświatowe, do której będzie mógł sięgnąć w ciągu roku, jeśli na oświatę zabraknie pieniędzy. Podobnie uczynił z kwotą 176 tys. zł przeznaczoną na administrację, a także utworzył rezerwę na zadania inwestycyjne, przesuwając do niej kwotę 929 tys. zł przeznaczoną na budowę ul. Mostowej w Miliczu.
Zgłoszone przez burmistrza poprawki do projektu budżetu zostały przegłosowane przez Radę Miejską, przy czym „za” opowiedziało się tylko 10 koalicyjnych radnych, natomiast 10 opozycyjnych radnych w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, a radny Edmund Bienkiewicz wstrzymał się od głosu.

Nie zgadzam się na opluwanie nas
Przy omawianiu zgłoszonych przez siebie poprawek burmistrz Lech obszernie odniósł się też do poprawek zgłoszonych przez opozycyjnych radnych, stwierdzając, że zdestabilizują one budżet gminy, uderzą w szereg dziedzin życia i że są szkodliwe. – Tniecie wydatki na oświatę, co oznacza, że w październiku zabraknie pieniędzy na wypłatę dla nauczycieli, tniecie wydatki na opiekę społeczną, czyli sięgacie do kieszeni najuboższych, tniecie pieniądze na kulturę, co oznacza, że trzeba będzie zredukować po jednym etacie w Ośrodku Kultury w Miliczu i w Sułowie, tniecie wydatki na sport, co uważam za szkodliwe społecznie – wyliczał. Burmistrz zakwestionował też propozycję „ścięcia” wydatków na inwestycje, stwierdzając m.in., że jeśli teraz nie zrobi się ul. Spacerowej w Sułowie czy w Świętoszynie, to drogi te nie powstaną już nigdy, natomiast okrojenie inwestycji na ul. Mostowej spowoduje, że – jak stwierdził burmistrz – zostanie zlikwidowany dojazd do przedszkola parafialnego i do kościoła. – Uważam, że próba zablokowania tych inwestycji jest szkodliwa – podsumował burmistrz. 
Wypowiedź burmistrza Lecha ostro skrytykowała radna Alicja Szatkowska, stwierdzając, iż była to tyrada przeciwko opozycyjnym radnym. Jako totalną bzdurę radna określiła stwierdzenia burmistrza, że radni ci niszczą budżet, niszczą oświatę, niszczą kulturę, nie chcą inwestycji. – Ja nie zgadzam się na opluwanie nas – mówiła zdenerwowana radna. 
Natomiast radny Andrzej Nestoruk wyjaśnił, że zaproponowane przez opozycyjnych radnych poprawki mają bardzo rzeczowe przesłanki. Burmistrz zamierza bowiem wyemitować w 2018 r. obligacje w wys. 9 mln zł, z czego 3 mln 185 tys. zł ma być przeznaczone na wykup wcześniejszych obligacji, których termin spłaty przypada na 2018 r. – kredyt spłacany więc będzie kolejnym kredytem. Jak mówił radny Nestoruk, wskazane przez opozycyjnych radnych cięcia pozwolą na wykup obligacji z bieżących wydatków, a nie z kolejnych obligacji. Radny dziwił się przy tym, że w ponad 100-milionowym budżecie gminy nie można wygospodarować pieniędzy na spłatę kredytów i trzeba sięgać po obligacje, czyli dalej zadłużać gminę, podczas gdy nie tak dawno przy budżecie 50-60-milionowym dało się wygospodarować z wydatków bieżących 4 mln zł na spłatę kredytów. – Najgorsze jest to, że burmistrz nie ma nawet zamiaru szukać oszczędności. Obowiązek ten spada więc na radnych, którzy czują się odpowiedzialni za budżet – spuentował radny. Wyjaśniał przy tym, że zaproponowane przez opozycję cięcia są tylko pozorne, gdyż w każdym przypadku pozostawione „po cięciach” kwoty są na poziomie kwot z 2017 r., a nawet z lekką nadwyżką, np. dotacja dla Ośrodka Kultury, którą burmistrz zamierzał przyznać w wys. 1 mln 250 tys., po zmniejszeniu jej o 150 tys. zł i tak będzie wyższa o 100 tys. zł od dotacji otrzymanej w 2017 r., a pula pieniędzy na wynajem od OSiR-u obiektów sportowych i organizację imprez sportowych przez gminę po jej zmniejszeniu o 200 tys. zł będzie i tak wyższa o 120 tys. zł od tej, jaka została wydana w 2017 r. – Szkaluje się radnych, trwa nagonka w internecie, że jesteśmy przeciwko szkołom, sportowcom itp. Dobrze, że już nie wywiesza się nas na płocie – ironizował radny Nestoruk, nawiązując do sytuacji za kadencji burmistrza Wybierały, gdzie wizerunki opozycyjnych radnych, którzy nie wyrazili zgody na przyznanie pieniędzy na modernizację kąpieliska na Karłowie, zostały wywieszone przed bramą kąpieliska z odpowiednio podaną informacją. Radny przypomniał też, że jeśli w ciągu roku w którymś z działów budżetu zabraknie pieniędzy, to Rada Miejska zawsze będzie mogła pieniądze do takiego działu dołożyć.

Wolta radnych
Gdy przyszło do głosowania nad poprawkami do wydatków bieżących, wniesionymi przez opozycyjnych radnych, opowiedziało się za nimi 9 radnych: A. Nestoruk, C. Sierpiński, J. Juchnowicz, L. Żuber, M. Owczarek, P. Boliński, J. Karpiński, J. Janczura i A. Szatkowska. Natomiast Arkadiusz Tutak, który był jednym z radnych wnioskujących o wniesienie tych poprawek, wstrzymał się od głosu, podobnie jak radni E. Bienkiewicz i wiceprzewodniczący Rady Z. Jasiński. Z kolei pozostałych 9 radnych zagłosowało przeciw: H. Smolińska, T. Kuśnierz, W. Wencek, W. Świrkowicz, A. Ochowicz, A. Ugorek, A. Leszczyszyn, W. Cerazy i P. Sadowski. Przy wyrównanej liczbie głosów „za” i „przeciw” poprawki w wydatkach bieżących zgłoszone przez opozycyjnych radnych nie zostały przyjęte. Natomiast z poprawek dotyczących wydatków inwestycyjnych radni opozycyjni w ogóle się wycofali. 
Po blisko 6-godzinnych obradach Rada Miejska przegłosowała w końcu budżet gminy Milicz na 2018 r. wraz z poprawkami wniesionymi przez burmistrza. Za budżetem opowiedziało się 9 radnych koalicyjnych: H. Smolińska, T. Kuśnierz, W. Wencek, W. Świrkowicz, A. Ochowicz, A. Ugorek, A. Leszczyszyn, W. Cerazy i P. Sadowski. Przeciwnych było 8 radnych opozycyjnych: A. Nestoruk, C. Sierpiński, J. Juchnowicz, L. Żuber, M. Owczarek, P. Boliński, J. Karpiński i A. Szatkowska. Natomiast 3 radnych wstrzymało się od głosu: Z. Jasiński, E. Bienkiewicz i A. Tutak, a J. Janczura w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5371