archiwum.glosmilicza.pl

:: Budowa sali gimnastycznej stanęła w miejscu
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-12-07 10:57:30)

Firma Kbud z Prusic, która podjęła się budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu, miesiąc temu przerwała prace i zeszła z placu budowy. Jeszcze w grudniu gmina Milicz ogłosi nowy przetarg na budowę sali. Jak zapewniają urzędnicy, termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony. Jeśli jednak sala nie powstanie do końca 2018 r., przepadnie 5,3-milionowa unijna dotacja pozyskana przez gminę.

Dokładnie nie wiadomo, dlaczego wykonawca zszedł z placu budowy. Jak się mówi nieoficjalnie, roboty szły pomału, bo prusicka firma nie miała wystarczających mocy przerobowych. Pośrednio wskazuje na to fakt, że z zarezerwowanej przez gminę Milicz na ten rok kwoty ponad 1,5 mln zł, która była przeznaczona na tegoroczne prace przy wznoszeniu sali gimnastycznej, wykonawca wykonał tylko roboty za 500 tys. zł, stawiając jedynie fundamenty i ściany fundamentowe. Do tego w sprawie tej firmy zgłaszał się do gminy Milicz komornik. Jak mówił na sesji Rady Miejskiej 30 listopada burmistrz Piotr Lech, renoma firmy Kbud z Prusic, która wygrała ogłoszony przez gminę Milicz przetarg, od początku nie była najwyższa. – Jednak w świetle obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych nie było podstaw do odrzucenia oferty przetargowej tej firmy – mówił na sesji burmistrz. Jak dodał w odpowiedzi na pytanie radnych, firmę Kbud z Prusic łączy „unia personalna” z firmą Sport Halls z Wrocławia, która z dużymi problemami budowała krytą pływalnię Milicka Fala, by pod koniec robót ogłosić upadłość. 
Gdy wykonawca przerwał roboty i zszedł z placu budowy, gmina Milicz wezwała go do kontynuacji robót, ale bez skutku. Zapadła wówczas decyzja o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy i przekazaniu budowy nowemu wykonawcy wyłonionemu w drodze kolejnego przetargu. – Gmina Milicz wywiązała się ze swoich obowiązków. Po przetargu przekazała plac budowy i do tej pory zapłaciła wykonawcy za każdą wystawioną przez niego fakturę. Teraz musimy zrobić wszystko, by nasza dotacja unijna na to zadanie nie przepadła – mówi wiceburmistrz Milicza Sławomir Strzelecki. Sprawa pewnie znajdzie swój finał w sądzie. 
Pierwszym krokiem ku zmianie wykonawcy robót było zinwentaryzowanie robót wykonanych przez dotychczasowego wykonawcę, co nastąpiło we wtorek 5 grudnia. W inwentaryzacji wzięli udział: inspektor nadzoru inwestorskiego Tadeusz Gruchała, projektant sali gimnastycznej Sławomir Rajewski, kierownik ds. gospodarczych SP 2 Józef Wojtyczka, kierownik Łukasz Rokita z wydziału inwestycji i funduszy europejskich w Urzędzie Miejskim oraz pracownik tego wydziału Jarosław Filipiak. Natomiast przedstawicielem wykonawcy i kierownikiem budowy był Krzysztof Łuksza. W czasie inwentaryzacji zgłoszono wykonawcy wiele uwag, w tym dotyczących m.in. położenia warstwy izolacyjnej, która ma za zadanie chronić mury przed wilgocią. Po zakończeniu inwentaryzacji jeszcze w tym samym dniu plac został z powrotem przekazany gminie Milicz.
– Obecnie pracujemy nad nowym przetargiem, który chcemy ogłosić jeszcze przed świętami, tak, aby w styczniu wyłonić kolejnego wykonawcę, który dokończy budowę sali. Plan jest napięty, bo inwestycja musi być zakończona i rozliczona z Urzędem Marszałkowskim do końca 2018 r. – mówi kierownik Łukasz Rokita z Urzędu Miejskiego dodając, że z tego powodu nowy wykonawca zostanie zobowiązany do wybudowania sali najpóźniej do listopada przyszłego roku. 
Na budowę sali gimnastycznej gmina Milicz pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości aż 5 mln 288 tys. zł przy całkowitej wartości inwestycji oszacowanej na 6 mln 942 tys. zł brutto. Ofertę z taką ceną przedstawiła firma Kbud Krzysztofa Łukszy z Prusic, która stanęła do ogłoszonego przez gminę Milicz przetargu na budowę sali i go wygrała. Drugi oferent, firma AKBiK z Wrocławia, przedstawił ofertę droższą, opiewającą na kwotę 8 mln 138 tys. zł brutto.
Prusicka firma rozpoczęła prace na początku czerwca i zgodnie z umową sala gimnastyczna miała powstać do 28 września 2018 r., a uczniowie mieli z niej korzystać już w nowym roku szkolnym. 
Nowa sala, na którą największa w powiecie szkoła podstawowa czeka od wielu lat, budowana jest przy budynku szkoły, od strony Domu Pomocy Społecznej. Sala połączona będzie z budynkiem szkolnym, a jej powierzchnia użytkowa wyniesie 1.260 m kw., z czego 871 m kw. stanowić będzie sala do ćwiczeń o wymiarach 22 x 40 m z widownią na 100 miejsc. Pozostałą powierzchnię budynku zajmować będzie zaplecze sanitarno-socjalne wraz z szatniami, sanitariatami, zapleczem do magazynowania sprzętu sportowego oraz pomieszczeniami socjalnymi. 
Na budowę sali gimnastycznej gmina Milicz pozyskała unijne dofinansowanie z puli pieniędzy przeznaczonych na budowę obiektów użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych i z tego powodu w projekcie sali gimnastycznej zastosowano niestandardowe rozwiązania, które mają przynieść oszczędności energetyczne podczas użytkowania obiektu. Sala wyposażona będzie m.in. w inteligentne systemy zarządzania energią. 

Alicja Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5358