archiwum.glosmilicza.pl

:: Inwestycje za ponad 30 milionów złotych
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-11-30 11:37:57)

Burmistrz Piotr Lech planuje w przyszłym roku zrealizować inwestycje za ponad 30 mln zł. Na część z nich gmina Milicz pozyskała dofinansowanie już w tym roku, lecz z powodu zbyt wysokich cen dyktowanych przez firmy budowlane inwestycje te zostały przeniesione na przyszły rok.

Projekt przyszłorocznego budżetu gminy Milicz autorstwa burmistrza Piotra Lecha zakłada uzyskanie dochodów w wys. 119,4 mln zł, z czego dochody majątkowe stanowić mają ponad 24 mln zł, w tym 19 mln 448 tys. zł gmina zamierzać pozyskać (bądź już pozyskała) w formie dotacji, głównie unijnych, a pozostałe 4 mln 566 tys. zł pochodzić ma ze sprzedaży gminnego mienia.
Natomiast planowane wydatki w 2018 r. mają wynieść 125,4 mln zł, z czego 30 mln 366 tys. zł burmistrz chce przeznaczyć na inwestycje. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 6 mln zł pokryty ma być z emisji obligacji komunalnych na kwotę 9 mln 185 tys. zł. 

Jakie gminne 
inwestycje
Największą przyszłoroczną inwestycją ma być kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy SP 2 w Miliczu za kwotę 6 mln 407 tys. zł. Kolejna wielomilionowa inwestycja – za kwotę 4,3 mln zł – to termomodernizacja trzech gminnych szkół: jedynki i dwójki w Miliczu oraz szkoły w Sułowie. Burmistrz zamierza też przeprowadzić modernizację Ośrodka Kultury w Miliczu za 2 mln 640 tys. zł oraz postawić budynki socjalne przy ul. Krotoszyńskiej w Miliczu za kwotę 2 mln 264 tys. zł. Na przyszły rok zaplanowano także rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie Milicza, co kosztować ma 1 mln 50 tys. zł. W 2018 r. powstać ma też w Miliczu żłobek, na co burmistrz chce przeznaczyć 593 tys. zł. Powstać ma również nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie oczyszczalni ścieków w Miliczu w miejsce istniejącego PSZOK-u w Stawcu, co kosztować ma 620 tys. zł. Planowana jest też budowa infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy za kwotę 543,5 tys. zł, a także budowa obiektu rekreacyjnego w Sułowie za kwotę 420 tys. zł. 
Zaplanowano ponadto szereg inwestycji drogowych na łączną kwotę 8 mln 685 tys. zł. Najdroższą z nich jest budowa dróg we Wszewilkach, co kosztować ma 2 mln 350 tys. zł, a także budowa drogi w Łąkach za kwotę 1,6 mln zł. Burmistrz planuje też wybudowanie małej obwodnicy rowerowej w Miliczu wzdłuż ul. Mostowej i Działkowej, co kosztować będzie 1 mln 369 tys. zł, a także budowę kolejnych ścieżek rowerowych na terenie gminy za kwotę 680 tys. zł. Ponadto w planach jest przebudowa drogi w Świętoszynie (500 tys. zł), przebudowa ul. Spacerowej w Sułowie (500 tys. zł), przebudowa dróg na Karłowie w Miliczu (174 tys. zł), przebudowa drogi w Czatkowicach (100 tys. zł), a także wykonanie dokumentacji na modernizację dróg w Duchowie i Bartnikach. 
Z kolei przy Ośrodku Kultury w Miliczu powstać ma parking za kwotę 716 tys. zł. W planach jest też budowa chodnika przy ul. Żmigrodzkiej w Sułowie za ok. 615 tys. zł. Ponadto w planach inwestycyjnych burmistrza jest też adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych za 440 tys. zł oraz dalsza informatyzacja Urzędu Miejskiego za 329 tys. zł. Kolejne inwestycje zaplanowane na 2018 r. to budowa świetlicy w Stawcu za 220 tys. zł i budowa wiaty w Kolędzie za 200 tys. zł. Ponadto burmistrz zamierza przeznaczyć 440 tys. zł na budowę i modernizację wodociągów na terenie gminy, kolejne 400 tys. zł na uzbrojenie gminnych terenów pod zabudowę oraz 300 tys. zł na budowę i modernizację oświetlenia drogowego. 
Inwestycje zaplanowane na przyszły rok i ujęte w projekcie budżetu gminy to również przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców wsi, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego za łączną kwotę 390 tys. zł. 

Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5351