archiwum.glosmilicza.pl

:: Krośnice chcą wydać 1,9 mln zł na drogi powiatowe
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-11-30 11:37:04)

Wójt Andrzej Biały 15 listopada przedstawił krośnickim radnym projekt budżetu gminy Krośnice na 2018 rok. W roku wyborczym wójt planuje wydać na remonty dróg ponad 2,6 mln zł, w tym 1,9 mln zł na remonty dróg powiatowych.

W projekcie budżetu na 2018 rok wójt Andrzej Biały planuje przeznaczyć na inwestycje 5 mln 650 tys. zł. Ponad 2,6 mln zł z tej kwoty ma być przeznaczone na sfinansowanie nowych inwestycji drogowych, z tego 1,9 mln zł – na poprawę warunków na drogach powiatowych. Gmina chciałaby dofinansować kwotą 200 tys. zł remont drogi powiatowej w Wąbnicach. Ze względu na brak płynności finansowej powiatu gmina Krośnice wzięłaby na siebie finansowanie innych inwestycji drogowych na swoim terenie. Najwięcej, bo 600 tys. zł, wójt chce zarezerwować na modernizację drogi powiatowej w Grabownicy. Po 300 tys. zł (razem 900 tys. zł) wójt zaplanował na remont ulic Kolejowej i Sanatoryjnej w Krośnicach, a także remont drogi powiatowej w Pierstnicy. Ponadto 200 tys. zł wójt planuje przeznaczyć na kolejny etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach.
Największą inwestycją na drogach gminnych byłoby wylanie asfaltu na drodze gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej, co kosztowałoby 250 tys. zł. Na remonty kapitalne krótszych odcinków dróg, wykonywane tak jak w tym roku przez ZUK, gmina planuje wydać 460 tys. zł. Ponadto 40 tys. zł zostanie przeznaczonych na sfinansowanie dokumentacji przebudowy drogi z Pierstnicy Dużej do Pierstnicy Małej oraz 10 tys. zł na budowę progów zwalniających na ul. Topolowej w Bukowicach, czego domagają się mieszkańcy. Gminie została też do zapłacenia ostatnia rata w wys. 483 tys. zł za wykonany w 2014 roku remont drogi powiatowej ze Starej Huty do Kuźnicy Czeszyckiej oraz z Wierzchowic do Dziewiętlina.
Inne planowane przez gminę Krośnice w 2018 roku inwestycje to: termomodernizacja świetlic w Bukowicach i Wierzchowicach – 886 tys. zł, termomodernizacja budynku ZUK Krośnice – 508 tys. zł, budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy – 302 tys. zł, budowa Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu w Kuźnicy Czeszyckiej – 200 tys. zł, rozbudowa remizy OSP Wierzchowice – 150 tys. zł, budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie – 150 tys. zł, budowa brakujących krótszych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy – 100 tys. zł, zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach – 41 tys. zł, zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka – 40 tys. zł, budowa wiaty w Bukowicach – 25 tys. zł, budowa chodnika i ogrodzenia przy remizie w Brzostowie – 16,7 tys. zł, doposażenie placu zabaw w Czarnogoździcach – 15,6 tys. zł, budowa studni głębinowej przy boisku w Łazach – 15 tys. zł, budowa wiaty w Policach – 14,3 tys. zł, budowa wiaty w Suliradzicach – 14 tys. zł, remont świetlicy w Luboradowie – 12,5 tys. zł, zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy Dużej – 12,5 tys. zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Czeszycach – 11,3 tys. zł oraz budowa boiska i placu zabaw w Dąbrowie – 9,6 tys. zł.
Na inne mniejsze inwestycje z funduszu sołeckiego gmina przeznaczy 33 tys. zł, m.in. na zakup i montaż systemu alarmowania remizy w Łazach, zakup agregatu dla Pierstnicy, zakup toalety przenośnej dla Żeleźnik, budowę boiska do siatkówki plażowej w Bukowicach, doposażenie placów zabaw w Brzostowie i Grabownicy oraz dokończenie budowy wiaty w Świebodowie.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5350