archiwum.glosmilicza.pl

:: Powiat będzie musiał zaciągnąć obligacje
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-11-16 09:51:10)

Prawdopodobnie ponad 1 mln zł obligacji będzie musiał zaciągnąć powiat milicki, aby zamknąć w grudniu rok budżetowy. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wypłatę grudniowych wynagrodzeń dla nauczycieli.

Obecnej sytuacji finansowej powiatu, jak i wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku poświęcone były obrady komisji budżetu i rolnictwa, które w czwartek 9 listopada prowadziła przewodnicząca komisji Krystyna Patalas. W obradach oprócz 14 radnych uczestniczyli także m.in.: starosta Krzysztof Osmelak, wicestarosta Paweł Herl, nowa skarbnik powiatu Marzena Lis-Długosz oraz sekretarz Adam Aleksandrowicz.

Opinia RIO pozytywna z uwagami
Podczas obrad radnych z treścią opinii RIO o wykonaniu budżetu powiatu milickiego w pierwszym półroczu 2017 roku zapoznała zastępca głównego księgowego Starostwa Powiatowego Halina Płaczek. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 12 września wydała opinię pozytywną z uwagami o wykonaniu budżetu powiatu milickiego w pierwszym półroczu 2017 roku. Dochody powiatu w pierwszym półroczu wyniosły 25 mln 287 tys. zł, a więc 53,04 proc. planu. Z kolei wydatki kształtowały się na poziomie 24 mln 984 tys. zł, a więc 53,93 proc. planu.
RIO zwróciło jednak uwagę powiatowi na konieczność realnego planowania dochodów ze sprzedaży mienia. W przypadku braku realizacji tych dochodów w II półroczu konieczne będzie zabezpieczenie innych źródeł finansowania wydatków lub ograniczenie ich poziomu. W okresie sprawozdawczym powiat nie prowadził żadnych inwestycji. Na odsetki w pierwszej połowie roku powiat wydał 93,3 tys. zł (odsetki dla firmy Tamex - 39,4 tys. zł, odsetki kredytowe za remont drogi we Wszewilkach - 23,1 tys. zł oraz niezapłacone w terminie faktury przez SOSW - 30,8 tys. zł). Na koniec półrocza powiat posiadał zobowiązania wymagalne w wys. 90,1 tys. zł, w tym 51,2 tys. zł zaległości wobec ZUS, co jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Co z funduszem świadczeń socjalnych?
Podczas dyskusji radna Dorota Folmer wskazywała, że pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nie wypłacono świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarząd Powiatu zezwolił bowiem dyrektor szkoły na przeniesienie tych świadczeń na wynagrodzenia.
Starosta Krzysztof Osmelak wyjaśniał, że Zarząd przeniósł te środki, aby pracownicy mogli mieć w terminie wypłaconą listopadowa pensję. Natomiast środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostaną przelane szkole po sesji 29 listopada, na której radni dokonają zmian w budżecie powiatu. Radna Folmer poinformowała Zarząd, że sprawę przekazania środków z ZFŚS na wynagrodzenia bez zgody związków zawodowych zbada Państwowa Inspekcja Pracy, do której pracownicy szkoły złożyli skargę.

Zabraknie 1,3 mln zł
Nowa skarbnik powiatu Marzena Lis-Długosz informowała, że do końca roku w powiatowym budżecie zabraknie 1 mln 330 tys. zł. Powiatowi nie udało się bowiem sprzedać powiatowego mienia na kwotę 900 tys. zł, trzeba też było w trakcie roku przelać ponad 400 tys. zł m.in. firmie Tamex i MSPDiON, które wygrały sprawy sądowe z powiatem. By załatać dziurę budżetową trzeba będzie wyemitować obligacje. – Tych środków brakuje do końca roku także dlatego, że w 2017 rok powiat wszedł na minusie. Kredyt w rachunku obrotowym w 2016 roku został bowiem spłacony ze środków z subwencji oświatowej na 2017 rok – informowała skarbnik Lis-Długosz, a starosta Osmelak dodawał, że powstanie dziury budżetowej było spowodowane nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z przegranymi sprawami sądowymi.
W trakcie dyskusji radni opozycyjni niepokoili się, że dyrektorzy szkół w pierwszej połowie roku przeznaczyli na wynagrodzenia około 70 proc. budżetów na pensje. Radna Dorota Folmer wskazywała, że ze strony Zarządu Powiatu i Wydziału Oświaty zabrakło kontroli nad dyrektorami. Słowa te mocno oburzyły kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Beatę Łabaczuk, która mówiła, że wnioskowane plany finansowe szkół przedstawione przez dyrektorów były realne, jednak w międzyczasie obcięto je trzykrotnie. Kierownik mówiła, że była świadkiem jak dyrektor SOSW Dominika Ugorek w trakcie roku błagała skarbnik Halinę Witkowską o znalezienie w budżecie dodatkowych środków dla jej szkoły.
Radna Folmer zapytała kierownik Łabaczuk, ile razy na piśmie zwracała się do Zarządu Powiatu z informacją, że szkołom zabraknie pieniędzy na wypłatę pensji. Kierownik odpowiedziała, że mówiła o tym kilkukrotnie na posiedzeniach Zarządu Powiatu, w których uczestniczyła, i nie pisała specjalnych wniosków, co spotkało się z krytyką radnej Folmer. – Ja bym się na pani miejscu wstydziła – zwróciła się do kierownik radna Dorota Folmer. Z kolei kierownik Beata Łabaczuk odpowiedziała radnej, że nie ma kompetencji, by oceniać jej pracę jako kierownika wydziału.
Podczas dyskusji radny Janusz Łabuda pytał starostę, jakie podjął decyzje, gdy dowiedział się, że powiatowym instytucjom nie starczy do końca roku pieniędzy na wynagrodzenia. Z kolei radny Paweł Wybierała krytykował Zarząd Powiatu, że w budżecie powiatu na koniec roku zabraknie pieniędzy, przez co konieczne stanie się zaciągnięcie obligacji. – W powiecie milickim robi się wszystko bez planu, od pożaru do pożaru. To jest tylko gaszenie tych pożarów i stawianie radnych pod ścianą – mówił radny Paweł Wybierała, co zdenerwowało starostę Osmelaka. – Mówi to człowiek, który przez kilka lat rządził gminą. Czy subwencja oświatowa, panie Wybierała, starczała panu na funkcjonowanie szkół w gminie? Wiemy, że była za niska, tak jak jest teraz w powiecie – odpowiedział starosta K. Osmelak, zwracając się do radnych opozycji z prośbą, by nie uprawiali czarnowidztwa, bo szkoły powiatowe funkcjonują i każdy pracownik dostał na czas swoje wynagrodzenie.
Sesja Rady Powiatu, na której radni mają dokonać zmian w budżecie, dzięki którym uda się zamknąć rok, została zaplanowana na 29 listopada.

Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5345