archiwum.glosmilicza.pl

:: Burmistrz chce wybudować w Miliczu kino 3D
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-11-09 10:44:01)

Początek trzeciego i ostatniego etapu łącznika znajduje się w pobliżu milickiego szpitala, 
gdzie obecnie nadal trwają roboty przy budowie drugiego etapu drogi


Gmina Milicz uzyskała unijną dotację na modernizację Ośrodka Kultury w Miliczu w wys. 1 mln 769 tys. zł przy całkowitym koszcie inwestycji szacowanym na 2 mln 560 tys. zł. Umowę na przyznanie dotacji burmistrz podpisał 25 października. Jednak już przy podpisywaniu umowy wiadomo było, że kwota zaplanowana pierwotnie na inwestycję jest zbyt niska, by można było wykonać wszystkie roboty ujęte w projekcie. Na ogłoszony bowiem przez gminę Milicz jeszcze w czerwcu przetarg na modernizację Ośrodka Kultury wpłynęła tylko jedna oferta – firmy Rawbud z Rawicza – opiewająca na kwotę ponad 4,2 mln zł. 
Gdy okazało się, że zarezerwowana na inwestycję kwota nie wystarczy na zrealizowanie całego projektu, gmina Milicz rozpoczęła starania o zmniejszenie zakresu robót przy zachowaniu wysokości przyznanej dotacji unijnej. Obecnie jednak – jak nam powiedział burmistrz Piotr Lech – forsowana jest inna koncepcja – wybudowanie przy Ośrodku Kultury całkiem nowej sali multimedialnej na 130-150 miejsc z funkcją m.in. kina 3D. 
– Uznaliśmy, że bardziej efektywne jest przeznaczenie otrzymanej dotacji unijnej na rozbudowę Ośrodka Kultury o nową salę multimedialną, która byłaby połączona z istniejącym budynkiem, aniżeli modernizowanie istniejącej na I piętrze sali widowiskowej, gdzie konieczny jest w takim przypadku bardzo kosztowny remont stropu wraz z jego podniesieniem – powiedział nam burmistrz Piotr Lech.
Według obecnej koncepcji władz gminy Milicz na tyłach budynku Ośrodka Kultury wybudowana zostanie od podstaw nowa sala multimedialna o szerokim przeznaczeniu, w tym pełniąca funkcję kina 3D. Będzie się w niej mogło pomieścić 130-150 widzów. Nowa sala połączona będzie funkcjonalnie z istniejącym budynkiem Ośrodka Kultury, gdzie mieścić się będzie również zaplecze sali multimedialnej, w tym m.in. profesjonalne studio filmowe do nagrywania i montażu. 
Według burmistrza Piotra Lecha nowa koncepcja „zagospodarowania” unijnej dotacji wraz z wkładem własnym gminy zarezerwowanym na modernizację Ośrodka Kultury nie tylko pozwoli na wydatkowanie pieniędzy w sposób bardziej efektywny, ale też wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy. – Chcemy dać mieszkańcom to, na co od dawna czekają, czyli profesjonalne kino w naszym mieście, którego nie ma od czasu zamknięcia kina „Capitol”, a które obiecywali wszyscy kolejni burmistrzowie – argumentuje Piotr Lech. Jak dodaje, pieniądze przeznaczone na modernizację Ośrodka Kultury w Miliczu, oprócz budowy nowej sali multimedialnej i utworzenia profesjonalnego studia nagrań, wystarczą też na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w istniejącym obiekcie, a także na niezbędny remont wszystkich pomieszczeń.
– Kluczowa jest tu jednak decyzja Urzędu Marszałkowskiego, który przyznał naszej gminie dotację i który musi wyrazić zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji – mówi burmistrz Piotr Lech. Jak informuje, odbyła się już pierwsza rozmowa z władzami województwa dolnośląskiego w sprawie zmiany przeznaczenia otrzymanej dotacji. – Generalnie opinia Urzędu Marszałkowskiego jest pozytywna, lecz ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – podkreśla burmistrz, dodając, że jeśli Urząd Marszałkowski wyda pozytywną decyzję, budowa nowej sali multimedialnej rozpocznie się wiosną przyszłego roku.

Grażyna  Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5343