archiwum.glosmilicza.pl

:: Ponowny nakaz rozbiórki spalarni
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-08-24 11:35:43)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu Roman Wnuk 14 lipca nakazał spółce Eco-ABC z Bełchatowa rozbiórkę samowolnie rozbudowanych elementów spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu. Od tej decyzji spółka Eco-ABC odwołała się 7 sierpnia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Miliczu wydając spółce Eco-ABC decyzję nakazującą rozbiórkę spalarni, powołał się na artykuł 48 prawa budowlanego. Zdaniem inspektora, rozbudowanej spalarni nie można legalizować z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inspektor nakazał bełchatowskiej spółce rozbiórkę instalacji zamontowanych samowolnie poza obrysem budynku spalarni. Instalacjami, które inspektor nakazał rozebrać Eco-ABC są: węzeł do załadunku odpadów, komora dopalania gazów wraz z metalową estakadą, schładzacz spalin, filtr z dozownikiem węgla aktywnego, wentylator, wieża mycia mokrego spalin, wykraplacz spalin, emitor spalin (komin) o wysokości 24 m oraz kontener monitoringu spalin.
Spółka Eco-ABC 7 sierpnia odwołała się od kolejnej niekorzystnej dla siebie decyzji wydanej przez PINB w Miliczu. Sprawę odwołania będzie teraz rozpatrywał Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli decyzja DWINB będzie niekorzystna dla Eco-ABC, spółka będzie miała prawo odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sprawa rozbudowanej bez pozwolenia na budowę spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych ciągnie się już 3 lata. PINB w Miliczu już raz, 27 sierpnia 2014 r., wydał nakaz rozbiórki instalacji zamontowanych samowolnie poza obrysem budynku spalarni. Decyzja ta została jednak unieważniona przez DWINB.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 21 grudnia 2015 roku wydał inną niekorzystną dla Eco-ABC decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania spalarni, sprzed rozbudowy. Eco-ABC odwołało się od tej decyzji do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który 26 lutego utrzymał w mocy decyzję PINB w Miliczu. Prawnicy Eco-ABC od decyzji DWINB odwołali się z kolei do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie sprawa od kilkunastu miesięcy jest rozpatrywana.

(bar)
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5295