archiwum.glosmilicza.pl

:: Radni chcą złożyć pozew przeciw burmistrzowi Piotrowi Lechowi
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-07-19 12:17:57)

Troje opozycyjnych radnych Rady Miejskiej zamierza w najbliższym czasie złożyć do sądu pozew przeciwko burmistrzowi Piotrowi Lechowi, zarzucając mu narażenie gminy na straty finansowe spowodowane koniecznością zapłacenia byłej wiceburmistrz Henryce Skrzyneckiej odsetek za zwłokę od należnej jej odprawy oraz zwrotu kosztów sądowych.

Wspólny pozew cywilny przeciwko burmistrzowi Lechowi chcą złożyć radni Cezary Sierpiński, Leszek Żuber i Alicja Szatkowska, o czym publicznie powiadomił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 29 czerwca radny Sierpiński. Chodzi tu o poniesione przez gminę Milicz dodatkowe koszty związane z wypłaceniem odprawy wiceburmistrz Henryce Skrzyneckiej, która w latach 2012-2014 za kadencji burmistrza Pawła Wybierały była jego zastępcą. Odprawę tę gmina Milicz wypłaciła dopiero po wyroku Sądu Pracy drugiej instancji, który zapadł 27 lutego tego roku, a w którym sąd nakazał gminie wypłacenie H. Skrzyneckiej jednomiesięcznej odprawy, a także zapłatę odsetek za zwłokę od 1 stycznia 2015 r. oraz zwrócenie poniesionych przez byłą wiceburmistrz kosztów sądowych. W oparciu o ten wyrok gmina Milicz wypłaciła Henryce Skrzyneckiej 12.760,67 zł, z czego 9.550 zł stanowiło miesięczną odprawę, a na pozostałe 3.210,97 zł składały się odsetki za zwłokę (1.605,97 zł) oraz zwrot poniesionych przez H. Skrzynecką kosztów sądowych (1.605 zł). 
I właśnie o te dodatkowe koszty w łącznej wysokości 3.210,97 zł chodzi opozycyjnym radnym. Jak nam powiedział radny L. Żuber, konieczność zapłacenia odsetek za zwłokę i zwrot kosztów sądowych to ewidentna strata finansowa dla gminy, zwłaszcza że – jak stwierdził – interpretacja prawna jednoznacznie wskazywała, że gmina musi wypłacić odprawę byłej wiceburmistrz. – Nie może być tak, że funkcjonariusz publiczny, jakim jest burmistrz Piotr Lech, interpretuje prawo tak, jak mu wygodnie, bo później koszty tej błędnej interpretacji ponosi gmina, czyli my wszyscy – powiedział nam radny Żuber. 

Kulisy odprawy dla byłej wiceburmistrz
Jednak wiceburmistrz Sławomir Strzelecki oraz sekretarz gminy Dariusz Moczulski w rozmowie z naszą gazetą dowodzą, że konieczność wypłaty odprawy dla byłej wiceburmistrz Skrzyneckiej wcale nie była tak ewidentna. 
– Wskazuje na to choćby wyrok Sądu Pracy, który w pierwszej instancji oddalił powództwo Henryki Skrzyneckiej – stwierdza wiceburmistrz, dodając, że takie samo stanowisko reprezentowała też kancelaria prawna obsługująca wówczas gminę Milicz. Jak wyjaśnia natomiast sekretarz Moczulski, zastępcy burmistrza z definicji nie przysługuje odprawa, gdyż wraz z utratą stanowiska burmistrza, traci on swoje stanowisko „z automatu”, a rozwiązanie stosunku pracy następuje po upływie okresu wypowiedzenia. W tym jednak przypadku ówczesny burmistrz Paweł Wybierała rozwiązał z wiceburmistrz umowę o pracę 28 listopada 2014 r., czyli na 2 dni przed II turą wyborów na burmistrza, którą przegrał, ze skutkiem wypowiedzenia na dzień 31.12.2014 r. W Sądzie Pracy pierwszej instancji Wybierała, który występował jako świadek, tłumaczył, że do rozwiązania umowy o pracę z Henryką Skrzynecką doszło na zasadzie porozumienia stron, gdyż nie zamierzał on w przypadku wygranej ponownie jej powoływać na swojego zastępcę, bo w świetle nowego rozdania unijnych pieniędzy potrzebował na tym stanowisku ekonomisty, który znałby się na unijnych dotacjach. Wiceburmistrz Skrzynecka zajmowała się natomiast głównie sprawami oświaty i na 2-3 miesiące przed upływem jego kadencji „dokonywała już wygaszania swojej działalności” w tym zakresie, co skutkowało brakiem zapotrzebowania na jej dalszą pracę. 
– My natomiast podnosiliśmy w sądzie, że był to pozorny powód wypowiedzenia, bo jak można uznać, że w listopadzie może zakończyć się działalność związana z nadzorem nad gminną oświatą – mówi sekretarz Moczulski, dodając, iż wszystko wskazuje na to, że wypowiedzenie umowy o pracę byłej wiceburmistrz było wybiegiem prawnym w celu otrzymania odprawy. 
Sąd Pracy pierwszej instancji oddalił powództwo Henryki Skrzyneckiej, uznając, że odprawa jej się nie należy. Jak czytamy w uzasadnieniu, odprawa jest wypłacana pracownikowi, jeśli przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę nie leży po stronie pracownika. W tym natomiast przypadku oprócz upływu kadencji burmistrza Wybierały, skutkującego utratą stanowiska przez jego zastępczynię, nastąpiła też inna przesłanka do rozwiązania z nią umowy o pracę – a mianowicie jej nieprzydatność na stanowisku zastępcy burmistrza, co zeznał Paweł Wybierała. „Nie sposób zaś uznać, że nieprzydatność pracownika do pracy stanowiła przyczynę niedotyczącą pracownika” – czytamy w uzasadnieniu wyroku Sądu Pracy pierwszej instancji, który oddalił powództwo H. Skrzyneckiej. 
Była wiceburmistrz odwołała się jednak 27 lutego br. od tego wyroku do wyższej instancji Sądu Pracy. Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym, tj. bez obecności i wysłuchania stron. Wyrok sądu był tym razem pomyślny dla Henryki Skrzyneckiej – gmina Milicz została zobligowana do wypłacenia byłej wiceburmistrz odprawy w wysokości jednomiesięcznych poborów wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę oraz do zwrotu poniesionych przez nią kosztów sądowych.
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5282