archiwum.glosmilicza.pl

:: Gminni radni za połączeniem MCM z PZZLA
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-05-25 10:01:23)

Rada Miejska w Miliczu na sesji 22 maja większością głosów wyraziła zgodę na połączenie gminnej spółki PZZLA z powiatową spółką szpitalną MCM. 

Za połączeniem obu spółek – gminnej przychodni PZZLA i powiatowego szpitala – opowiedziało się 10 radnych na 19 uczestniczących w sesji: Halina Smolińska, Stanisław Kuśnierz, Zbigniew Jasiński, Wojciech Wencek, Włodzimierz Świrkowicz, Agnieszka Ochowicz, Dominika Ugorek, Andrzej Leszczyszyn, Wiesław Cerazy i Edmund Bienkiewicz. Przeciwnych było 6 radnych: Alicja Szatkowska, Jadwiga Janczura, Mariusz Owczarek, Leszek Żuber, Janusz Juchnowicz i Cezary Sierpiński. Natomiast od głosu wstrzymało się 3 radnych: Arkadiusz Tutak, Jan Karpiński i Piotr Sadowski.

To najkorzystniejsze rozwiązanie
Głosowanie nad połączeniem obu spółek poprzedziły kilkugodzinne obrady radnych na posiedzeniu komisji 18 maja. Wówczas to Maciej Biardzki, który jest jednocześnie prezesem obu spółek, przekonywał, że połączenie PZZLA z MCM jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż połączone w jeden podmiot spółki będą mogły zaoferować pacjentom kompleksowe leczenie – od lekarza pierwszego kontaktu, poprzez specjalistę, po leczenie szpitalne i rehabilitację. Prezes przypomniał też, że z propozycją połączenia szpitala z przychodnią wystąpił po raz pierwszy za rządów burmistrza Pawła Wybierały, kiedy PZZLA było jeszcze największą przychodnią w gminie, liczącą ponad 12,5 tys. pacjentów, lecz takiej woli ze strony gminy nie było. Teraz do PZZLA należy niewiele ponad 5 tys. mieszkańców gminy. 
Również burmistrz Piotr Lech podkreślał, że połączenie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, zwłaszcza że przychodnia funkcjonuje w tym samym budynku co szpital. 
Radni mieli do prezesa Biardzkiego szereg pytań, w tym głównie Alicja Szatkowska. Radna pytała m.in., czy pacjenci PZZLA będą mieli po połączeniu jakieś dodatkowe przywileje, na co prezes odpowiedział, że jeśli pacjent leczony w szpitalu będzie wiedział, że po wyjściu ze szpitala będzie mógł udać się w przychodni do lekarza, który nadzorował jego leczenie w szpitalu, to na pewno wybierze spółkę MCM. Radną interesowało także, czy przy zakupie sprzętu do połączonych spółek lub przy jakiejś inwestycji gmina Milicz z racji posiadanych udziałów będzie musiała dopłacać do tych wydatków proporcjonalnie do ilości udziałów, tj. 4 proc. Tu prezes zdecydowanie zaprzeczył, mówiąc, że idąc tym tokiem rozumowania także powiat musiałby dokładać się tych wydatków w wys. 96 proc. swoich udziałów. Natomiast sekretarz gminy Dariusz Moczulski jednoznacznie stwierdził, że spółka ma własne pieniądze na prowadzenie inwestycji i żaden współudziałowiec, w tym gmina, nie będzie musiał do nich dokładać. – Co innego, jeśli gmina zechce sama dokapitalizować spółkę, ale wówczas regulowane to będzie odrębną umową – wyjaśnił sekretarz. Prezes Biardzki wyjaśnił także, że ani gmina, ani powiat nie będą też pokrywać strat spółki, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce. Reguluje to kodeks handlowy spółek. 
Z kolei radny Janusz Juchnowicz zgłosił inne wątpliwości. Jak mówił, koncepcja połączenia obu spółek jest według niego „trafiona i sensowna”, lecz widzi też wynikające z tego dla gminy niebezpieczeństwa. Według radnego zarząd spółki może się w przyszłości zmienić i na miejsce prezesa Biardzkiego może przyjść mniej sprawny menadżer, który doprowadzi do powstania strat w spółce. Mogą się też w przyszłości zmienić władze gminy Milicz na takie, które już nie będą zwalniać spółki z podatku od nieruchomości, co również doprowadzi do powstania straty w spółce. Radny wyraził też obawy, że władze spółki będą „częstym petentem” u władz gminy z prośbą o wspomożenie szpitala. 
Natomiast radny Andrzej Nestoruk pytał, jakie uprawnienia będzie mieć gmina Milicz, jako 4-procentowy współudziałowiec, na co prezes odpowiedział, że będzie mieć normalny dostęp do danych spółki, lecz głównym decydentem będzie powiat jako właściciel 96 proc. udziałów. Radnego Nestoruka interesowało także, jak na dzisiaj wyglądają wzajemne roszczenia między MCM a PZZLA, które za czasów burmistrza Wybierały otarły się o sąd. Prezes Biardzki wyjaśnił jednak, że wszystkie kwestie zostały uregulowane – roszczenia MCM zostały wycofane i obecnie PZZLA płaci na rzecz MCM niewielki czynsz za wynajmowane pomieszczenia. 
Jak podsumował Andrzej Nestoruk, chyba żaden radny nie jest przeciwny połączeniu PZZLA z MCM, lecz istnieją obawy wynikające z faktu, iż radni nie będą mieć już żadnej kontroli nad PZZLA i pośrednio nad szpitalem. – Jak zmieni się władza, jak zmieni się prezes, mogą „dziać się cyrki” i radni nie będą mieli na to wpływu. A odpowiedzialność pozostanie – skwitował radny Nestoruk.
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5264