archiwum.glosmilicza.pl

:: Gminne inwestycje za ponad 7,5 mln zł
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-04-27 10:37:20)

W ubiegłym roku gmina Milicz wydała na inwestycje ponad 7,5 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. W sumie zrealizowano kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych.


Najdroższą inwestycją była realizacja I etapu budowy nowej ulicy na terenie dawnego lotniska w Miliczu, co kosztowało 2 mln 378 tys. zł. Gmina wydała też 860,1 tys. zł na modernizację stacji hydroforowej w Henrykowicach, 840,1 tys. zł na budowę boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wlkp. w Miliczu, 454,9 tys. zł na budowę remizy w Gądkowicach, 440,4 tys. zł na budowę nowej nawierzchni drogi w Starym Piękocinie, 373,1 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w Gogołowicach, 351,4 tys. zł na budowę remizy OSP w Potaszni, 223,1 tys. zł na przebudowę drogi gruntowej – ul. Leśnej w Czatkowicach, 97,4 tys. zł na budowę drogi w Ostrowąsach, 87,3 tys. zł na rozbudowę świetlicy w Gruszeczce, 33,3 tys. zł na budowę boiska w Świętoszynie, 90,2 tys. zł na uzbrojenie części terenu dawnego lotniska w Miliczu, 59,3 tys. zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wiejskich świetlic, 25,8 tys. zł na modernizację sieci wodociągowej w Kolędzie oraz 22,1 tys. zł na postawienie 2 wiat przystankowych. Kupiono też za 119,9 tys. zł zabudowę do samochodu pożarniczego OSP oraz za 32,6 tys. zł podwozie samochodowe do zabudowy pożarniczej, a także za 18,7 tys. zł syrenę alarmową dla OSP Gądkowice. Ponadto gmina zainstalowała za 20 tys. zł monitoring hali sportowej przy milickim gimnazjum, doposażyła za 6 tys. zł plac zabaw przy szkole w Czatkowicach, zainstalowała za 5,6 tys. zł klimatyzatory w Urzędzie Miejskim, kupiła za 5,4 tys. zł zmywarkę do szkoły we Wziąchowie Wlk. oraz wyposażyła szkolne pracownie za kwotę 2,7 tys. zł. Wydatkiem inwestycyjnym była także zapłata przez gminę kwoty 272,2 tys. zł podwykonawcom pracującym przy budowie krytej pływalni w Miliczu, którym główny wykonawca – wrocławska firma Sport Hals – nie zapłacił za wykonaną robotę. 
Wykonano też szereg inwestycji w ramach funduszu sołeckiego oraz inicjatywy lokalnej, jak np. budowa chodnika we Wziąchowie Wlk. – 34,6 tys. zł, budowa wiaty w Rudzie Milickiej (II etap) – 19,2 tys. zł, budowa placu zabaw w Miliczu (I etap) – 18,3 tys. zł, budowa placu zabaw w Łąkach – 16 tys. zł, budowa placu zabaw we Wrocławicach – 13,7 tys. zł, budowa siłowni zewnętrznej w Sułowie – 11,3 tys. zł, budowa pomieszczenia magazynowo-socjalnego w Godnowej – 10,7 tys. zł, budowa placu zabaw w Pracach – 10 tys. zł, budowa placu zabaw we Wszewilkach – 10,5 tys. zł, modernizacja świetlicy w Grabówce – 10,4 tys. zł, ogrodzenie boiska w Świętoszynie – 10 tys. zł, rewitalizacja terenu przy Rynku w Sułowie – 9,8 tys. zł, wyposażenie placu zabaw w Kaszowie – 9,6 tys. zł, budowa zaplecza świetlicy w Miłochowicach – 8,8 tys. zł, wyposażenie placu zabaw w Czatkowicach – 8,4 tys. zł, budowa ogrodzenia przy świetlicy w Olszy – 8,4 tys. zł, budowa wiaty w Brzezinie Sułowskiej – 7,1 tys. zł, rozbudowa boiska w Węgrzynowie – 6,9 tys. zł, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wałkowej – 6,5 tys. zł, rozbudowa wiaty w Olszy – 5 tys. zł, budowa placu zabaw w Postolinie – 4,5 tys. zł, postawienie wiaty przystankowej przy szkole w Sułowie – 4,3 tys. zł, budowa placu zabaw w Niesułowicach – 3,6 tys. zł, dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej w Tworzymirkach – 2,5 tys. zł. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono też za 9,4 tys. zł traktorek-kosiarkę dla Miłosławic oraz za 6 tys. zł traktorek-kosiarkę dla Wodnikowa Górnego, a także patelnię elektryczną za 4,4 tys. zł dla świetlicy w Słącznie.
Gmina Milicz wykonała też w 2016 r. dokumentację projektową dla kilkunastu inwestycji, co również wliczane jest w wydatki inwestycyjne. Wykonano m.in. projekt termomodernizacji gminnych obiektów użyteczności publicznej, co kosztowało 159,2 tys. zł, projekt budowy sali gimnastycznej przy milickiej dwójce – 74,6 tys. zł, projekt przebudowy Ośrodka Kultury w Miliczu – 58,2 tys. zł, projekt budowy II etapu łącznika na terenie dawnego lotniska w Miliczu – 46,5 tys. zł, projekt budowy i przebudowy budynków socjalnych w Miliczu – 25,2 tys. zł, program funkcjonalno-użytkowy budowy drogi we Wszewilkach – 20,6 tys. zł, dokumentację na zmianę ogrzewania świetlicy w Sławoszowicach – 12,3 tys. zł, program funkcjonalno-użytkowy oświetlenia drogowego w gminie – 11,7 tys. zł, studium wykonalności rozbudowy szkoły w Sułowie wraz z budową przedszkola – 9,3 tys. zł, projekt koncepcyjny budowy drogi w Niesułowicach – 6 tys. zł, dokumentację rozbudowy przedszkola w Gądkowicach – 5,7 tys. zł oraz projekt koncepcyjny adaptacji pomieszczeń w przedszkolu samorządowym na żłobek – 5 tys. zł. 
Wszystkie wydatki inwestycyjne gminy Milicz w 2016 r. zamknęły się w kwocie 7 mln 554 tys. zł przy planowanych wydatkach w wys. 8 mln 564 tys. zł.
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5250