archiwum.glosmilicza.pl

:: Radni przed trudną decyzją oświatową
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-02-17 14:05:59)

Od 1 września tego roku, po wdrożeniu reformy oświatowej, w gminie Milicz funkcjonować będzie albo sześć, albo osiem gminnych szkół podstawowych. Plusy i minusy obu tych koncepcji były przedmiotem obrad radnych na wspólnym posiedzeniu komisji społecznej i komisji budżetowej Rady Miejskiej w Miliczu, które odbyło się 9 lutego.

Jak podkreślał na początku debaty burmistrz Piotr Lech, władze gminy nie podjęły jeszcze żadnej decyzji w sprawie przyszłego kształtu gminnej oświaty i cały czas w tej sprawie trwają konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Do rodziców uczniów w Miliczu, Wziąchowie Wlk. oraz we Wróblińcu skierowano też anonimowe ankiety z pytaniami, jakiej szkoły oczekują dla swoich dzieci. W Miliczu bowiem mogą powstać albo dwie 8-letnie szkoły podstawowe – obecna dwójka oraz dotychczasowe gimnazjum, które zostałoby przekształcone w podstawówkę, albo też funkcjonowałaby jedna szkoła podstawowa, lecz w dwóch budynkach – w obecnej dwójce uczyłyby się dzieci z klas młodszych, a w obecnym gimnazjum dzieci z klas starszych. Podobne rozwiązanie można zastosować też w szkołach we Wziąchowie Wlk. oraz we Wróblińcu – w dotychczasowej podstawówce we Wziąchowie Wlk. uczyłyby się dzieci z młodszych klas, a w obecnym gimnazjum we Wróblińcu, oddalonym o ok. 13 km, lekcje miałyby starsze klasy. Rozważana jest też możliwość utworzenia w obu szkołach oddzielnych 8-letnich szkół podstawowych. W pozostałych szkołach na terenie gminy Milicz miałyby natomiast powstać 8-letnie szkoły podstawowe, przy czym w Sułowie podstawówka powstałaby poprzez połączenie obecnej szkoły podstawowej z wygaszanym gimnazjum, gdyż obie szkoły mieszczą się w jednym szkolnym kompleksie. 
Jak wyglądać będzie sieć szkół od 1 września, zadecyduje Rada Miejska na sesji 23 lutego, przy czym ostateczny głos w tej sprawie będzie miało kuratorium oświaty.

Problem z Miliczem i Wróblińcem
Kierownik Dariusz Duszyński z wydziału oświaty Urzędu Miejskiego przedstawił radnym, jakie skutki finansowe i społeczne będzie miało każde z rozwiązań. 
W Miliczu, w przypadku połączenia obecnej szkoły podstawowej i gimnazjum w jedną 8-letnią szkołę podstawową funkcjonującą w dwóch budynkach, gmina nie poniosłaby żadnych dodatkowych kosztów na przystosowanie obu budynków do potrzeb uczniów. Jedynym kosztem byłyby odprawy dla 5 nauczycieli, dla których zabrakłoby pracy z powodu zmniejszenia o jeden rocznik uczniów w gminnych szkołach w Miliczu. Przy funkcjonowaniu tylko jednej szkoły podstawowej pojawiłyby się też oszczędności rzędu 210 tys. zł rocznie, gdyż byłaby tylko jedna obsługa administracyjno-księgowa, zamiast dwóch, a kadra zarządzająca zmniejszyłaby się do 1 dyrektora i 4 wicedyrektorów (dyrektor gimnazjum zostałby wicedyrektorem szkoły podstawowej), zamiast 2 dyrektorów i 6 wicedyrektorów w przypadku dwóch szkół. Kierownik Duszyński wskazywał też na zalety dwójki – basen, do którego małe dzieci mogą dojść bez wychodzenia z budynku, funkcjonującą w szkole stołówkę, podczas gdy w gimnazjum stołówki nie ma, plac zabaw przy szkole, świetlice przystosowane dla małych dzieci, a także salę sensoryczną. Minusem jest niedostateczna baza sportowa, a zwłaszcza brak sali gimnastycznej dla dzieci starszych, którą posiada z kolei gimnazjum. 
Natomiast utworzenie w Miliczu drugiej szkoły podstawowej w budynku obecnego gimnazjum, tzw. jedynki, wiąże się z poniesieniem przez gminę wydatków rzędu 1 mln zł. Gmina będzie musiała bowiem wydać m.in. 200 tys. zł na utworzenie gabinetów tematycznych w dwójce, 210 tys. zł na wyposażenie budynku gimnazjum pod potrzeby najmłodszych uczniów, 100 tys. zł na budowę placu zabaw przy gimnazjum, a także 250 tys. zł na odprawy dla zwalnianych nauczycieli. Dwie szkoły podstawowe w Miliczu to także konieczność dokonania podziału na 2 obwody szkolne, z których dzieci trafiałyby do jednej ze szkół; tu kierownik Duszyński poinformował jednak, że można by się „oprzeć” na starych obwodach jedynki i dwójki, które funkcjonowały, nim wiele lat temu doszło do likwidacji jedynki. Od 1 września tego roku w budynku gimnazjum naukę rozpoczęłyby wówczas dzieci w klasach I, IV i VII, rekrutujące się już z nowego obwodu szkolnego. W przypadku klas IV i VII byłyby to dzieci, które obecnie uczęszczają do dwójki do klas III i VI. Utworzenie dwóch podstawówek w Miliczu to także redukcja etatów nauczycielskich – w dwójce zabraknie godzin dla 9 nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Konieczne natomiast okaże się zatrudnienie w dwójce nowych nauczycieli m.in. do j. polskiego, matematyki, przyrody, fizyki, plastyki, historii i wf. Natomiast za 5-6 lat, gdy naukę w szkole podstawowej zakończy podwójny rocznik, uczący się teraz w klasach III, nastąpi druga fala zwolnień.
Z ekonomicznego punktu widzenia również połączenie szkół we Wziąchowie Wlk. i we Wróblińcu w jedną 8-letnią szkołę podstawową byłoby dla gminy bardziej korzystne, gdyż oszczędności na administracji wyniosłyby ok. 80 tys. zł rocznie. Natomiast utworzenie w obu szkołach oddzielnych 8-klasowych szkół podstawowych wiązałoby się z koniecznością wydania ok. 350 tys. zł na przystosowanie obu budynków – w przypadku Wróblińca dla uczniów klas młodszych, a w przypadku Wziąchowa Wlk. dla uczniów klas starszych. 8-letnia szkoła podstawowa we Wróblińcu byłaby też – jak zaznaczył kierownik Duszyński – kolejną szkołą z mało licznymi oddziałami.

Najważniejsze są dzieci
Za utworzeniem samodzielnej 8-klasowej szkoły we Wróblińcu w miejsce likwidowanego gimnazjum mocno opowiadał się obecny na posiedzeniu komisji sołtys tej wsi Wiesław Kowalczyk. Argumentował przy tym, że wiele dzieci z Wróblińca i okolic chodzi obecnie do szkoły podstawowej do pobliskiego Bogdaja w woj. wielkopolskim, zamiast do Wziąchowa Wlk. Gdyby we Wróblińcu była pełna 8-letnia szkoła, dzieci te wróciłyby do szkoły we Wróblińcu, a wiele starszych dzieci z okolic Bogdaja również przyszłoby do Wróblińca, bo w Bogdaju ma powstać tylko szkoła dla uczniów klas I-IV. – Myślę, że na szkole nie ma co oszczędzać – podkreślił  sołtys, dodając, że pod wnioskiem o utworzenie 8-klasowej szkoły we Wróblińcu podpisało się ponad 200 rodziców. Za utworzeniem 8-klasowej szkoły we Wróblińcu oraz 2 szkół podstawowych w Miliczu optowała również radna Alicja Szatkowska, stwierdzając, że nauka w mniejszych szkołach jest dla dzieci bardziej korzystna, niż w szkolnych molochach. – Lepiej, żeby dzieci uczyły się w mniejszych szkołach, gdzie klasy są mniej liczne – mówiła. Powołała się przy tym na słowa dolnośląskiego kuratora oświaty, który podczas spotkania w Miliczu  zapowiadał, że po zmianie zasad subwencji oświatowej pieniądze będą przekazywane na daną szkołę nie w oparciu o liczbę uczniów, lecz o liczbę oddziałów, co dla szkół wiejskich będzie bardziej korzystne finansowo i nie trzeba będzie do nich tyle dokładać. Na dobro uczniów wskazywał też radny Leszek Żuber, mówiąc: – Szkoła jest przede wszystkim dla uczniów. Radny podkreślił przy tym, że gmina może szukać oszczędności w innych obszarach, a nie w oświacie. Również radny Cezary Sierpiński podkreślał, że przy tworzeniu sieci szkół w gminie kwestie finansowe powinny być uwzględniane na ostatnim miejscu. Z kolei radny Mariusz Owczarek wskazywał, że liczebność dzieci w gminie Milicz może w najbliższych latach wzrosnąć dzięki programowi 500 plus. Dodał też, że wielu mieszkańców gminy Milicz, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, może wrócić w swoje rodzinne strony, co również będzie miało wpływ na liczbę potencjalnych uczniów w szkołach.

Przed radnymi trudna decyzja
Niektórzy radni w swoich wypowiedziach wskazywali jednak na czynnik finansowy, jako istotny przy ustanawianiu sieci szkół. – Ktoś powie, że mówimy tylko o pieniądzach, ale trzeba o nich pamiętać – stwierdził radny Edmund Bienkiewicz, dodając, że jeśli będzie można zapewnić dzieciom dobre nauczanie przy racjonalnym wydawaniu pieniędzy, to on jest za takim rozwiązaniem, które jest mniej kosztowne. Radny Andrzej Nestoruk podkreślał natomiast, że radni muszą mieć na uwadze, że wydatki na oświatę są tylko jednym z elementów budżetu gminy. – Najlepiej powiedzieć, że będzie 8 szkół podstawowych i wszyscy są happy, ale my musimy brać pod uwagę wszystkie aspekty budżetu – stwierdził radny, dodając jednak, że radni będą musieli podjąć bardzo trudną decyzję, bo przy oświacie należy też mocno brać pod uwagę czynnik społeczny. O trudnej decyzji, przed jaką stoi Rada Miejska, mówiła też przewodnicząca Rady Halina Smolińska, podkreślając, podobnie jak radny Nestoruk, że oświata jest tylko jednym z elementów, które radni muszą mieć na uwadze. Dodała przy tym, że ze względu na specyfikę gminy Milicz, która jest bardzo rozległa, do oświaty stale się dokłada od 1990 r., tj. od czasu, gdy gmina przejęła finansowanie oświaty. – W porównaniu z ościennymi gminami zawsze z oświatą będziemy mieli pod górkę – dodała. Przewodnicząca zwróciła też uwagę zebranym, że podczas obrad prawie w ogóle nie poruszano kwestii małych wiejskich szkół w Nowym Zamku, Czatkowicach czy Dunkowej. – Bo dla nas jest jasne, że będą one 8-klasowe – powiedziała, dodając, że problemem jest jedynie, co zrobić ze szkołami w Miliczu oraz we Wróblińcu.
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5223