archiwum.glosmilicza.pl

:: Rodzice w ankietach
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-02-09 11:27:13)

W środę 8 lutego rodzice wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliczu otrzymają do wypełnienia anonimowo krótkie ankiety, w których będą mogli wyrazić swoją opinię, czy są za odtworzeniem dawnej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Miliczu, czy nie.

– Zrobimy szkolne referendum i każdy rodzic będzie mógł się w nim wypowiedzieć co do kształtu i struktury oświaty w gminie Milicz od 1 września 2017 roku – informował włodarz gminy Milicz Piotr Lech, na ostatnim zebraniu w SP 2 w Miliczu, zorganizowanym w poniedziałek 6 lutego dla rodziców uczniów klas III oraz przedszkolaków z oddziałów „zerowych”. 
Dzisiaj, 8 lutego, wszyscy uczniowie milickiej dwójki otrzymają opracowane przez Urząd Miejski w Miliczu ankiety dla swoich rodziców. Ankieta zawiera trzy pytania, na które rodzice odpowiadają anonimowo. W pierwszym pytaniu rodzice podadzą, w jakim przedziale wiekowym jest ich dziecko, w drugim pytaniu wyrażą opinię, czy są za likwidacją istniejącego gimnazjum w Miliczu poprzez przekształcenie go w szkołę podstawową i odtworzenie SP nr 1, czy też są za włączeniem wygaszanego gimnazjum do istniejącej SP nr 2, która byłaby zlokalizowana w dwóch budynkach. W trzecim pytaniu rodzic wprost ma wskazać, czy jest zdecydowany wysłać swoje dziecko do I lub IV klasy do budynku wygaszanego gimnazjum. 
Jak informuje burmistrz, odpowiedzi rodziców mają pomóc gminie Milicz podjąć decyzję zgodnie z oczekiwaniami większości rodziców, najlepszej dla ucznia i optymalnej z punktu widzenia interesów gminy. Ankiety należy niezwłocznie wypełnić i przekazać poprzez dzieci wychowawcom do najbliższego piątku 10 lutego, gdyż od poniedziałku rozpoczynają się ferie. 
Ankiety trafiły też do uczniów gminnych szkół we Wróblińcu i Wziąchowie Wielkim. 
Ostateczną decyzję podejmą radni Rady Miejskiej w Miliczu na sesji 24 lutego. 
Poniedziałkowe spotkanie w auli SP 2 prowadziła dyrektor Jolanta Wybierała, a warianty i koszty zmian w oświacie gminnej przedstawił wiceburmistrz Sławomir Strzelecki. W zebraniu wzięło udział ponad 40 rodziców, w tym Janusz Łabuda z PiS-u i gminny radny Mariusz Owczarek, którzy opowiadali się za utworzeniem w mieście dwóch szkół podstawowych. 
Natomiast rodzice byli podzieleni, część opowiadała się za utworzeniem w mieście dwóch szkół podstawowych, a część za pozostawieniem wyłącznie dwójki, która od 1 września funkcjonowałaby w dwóch budynkach. – Każdy z tych wariantów ma swoje plusy i minusy. - Poprosiliśmy dzisiaj na zebranie rodziców oddziałów zerowych i klas trzecich, bo to ich dzieci będą budowały nową szkołę podstawową. SP nr 1 powstanie wtedy, gdy rodzice dzieci 6-letnich i 9-letnich skierują je do tej szkoły – mówił burmistrz Piotr Lech dodając, że są to już jego ósme konsultacje w gminnych szkołach, a wysłuchane w tym czasie uwagi rodziców przekaże gminnym radnym. 
Do pierwszych klas w Miliczu w nowym roku szkolnym pójdzie ok. 140 dzieci. Gdyby powstały dwie szkoły podstawowe, wówczas 55 dzieci zostałoby przypisanych do SP 1, a 85 do milickiej dwójki. Faktyczna liczba będzie jednak mniejsza, bo część z tych pierwszoklasistów pójdzie też do I klasy w prywatnej szkole w KOM-ie. 
W sumie do odtworzonej SP nr 1 poszłyby dwie klasy pierwsze, dwie klasy czwarte (obecne klasy trzecie) i dwie klasy siódme (obecne szóste). Do szkół uczniowie byliby przypisywani zgodnie z obwodami, według miejsca zamieszkania. 
(alsz)adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5218