archiwum.glosmilicza.pl

:: Spółka Ziemia Milicka ogłasza upadłość
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-02-02 10:57:23)

Prezes Adam Chołodecki ze spółki Ziemia Milicka, która należy do powiatowej Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej, złożył 26 stycznia do Sądu Gospodarczego we Wrocławiu wniosek o upadłość spółki. Powodem jest zła sytuacja finansowa spółki, która obecnie ma blisko 1 mln zł długu.


Adam Chołodecki objął funkcję prezesa spółki Ziemia Milicka 2 stycznia. Po zapoznaniu się z finansami spółki wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości do Zgromadzenia Wspólników Spółki, którym jest prezes Fundacji na Rzecz Ziemi Milicka Urszula Kozłowska. Jak informuje w swoim komunikacie prezes Kozłowska (czyt. s.4), wniosek prezesa Chołodeckiego rozpatrywany był 20 stycznia na nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników  Spółki Ziemia Milicka i został uznany za uzasadniony. Wobec tego 26 stycznia do Sądu Gospodarczego we Wrocławiu został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.
Jak nam powiedziała prezes Urszula Kozłowska, na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie upadłości spółki sąd ma czas od 2 tygodni do 3 miesięcy. Pytana przez naszą gazetę o powód złożenia do sądu wniosku o upadłość, prezes nie ukrywała, że jest nim zła sytuacja finansowa spółki Ziemia Milicka. Dodała także, że w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych oraz prawa upadłościowego prezes Adam Chołodecki nie mógł postąpić inaczej, niż zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym razie, przy obecnej sytuacji finansowej spółki, groziłaby mu odpowiedzialność karna za zaniechanie tego kroku. Zgodnie z prawem upadłościowym upadłość trzeba ogłosić, gdy firma staje się niewypłacalna, tj. gdy nie spłaca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Przedmiotem działalności spółki Ziemia Milicka jest obecnie dostarczanie posiłków do milickiego szpitala. Zadanie to spółka zleciła podwykonawcy – krośnickiej firmie Malsad, której poddzierżawiła także kuchnię w Krośnicach oraz przekazała 9 swoich pracowników. Do niedawna spółka Ziemia Milicka prowadziła też Pierogarnię nad zalewem przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu, lecz ta na początku stycznia została przejęta bezpośrednio przez Fundację na Rzecz Ziemi Milickiej. 
Jak nas poinformowała prezes Fundacji Urszula Kozłowska, wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki Ziemia Milicka nie oznacza, że spółka od razu zawiesza swoją działalność – Malsad nadal będzie jako podwykonawca dostarczał posiłki do milickiego szpitala. 
W podobnym duchu wypowiedział się dla naszej gazety starosta Krzysztof Osmelak, dodając jednak przy tym, że ogłoszenie upadłości spółki Ziemia Milicka da spółce możliwość wdrożenia postępowania upadłościowego, czyli renegocjowania z wierzycielami wysokości zadłużenia do spłaty. Starosta stwierdził też, że w świetle wysokości zadłużenia spółka Ziemia Milicka już dawno powinna ogłosić upadłość.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5216