archiwum.glosmilicza.pl

:: Rodzice chcą dwóch podstawówek w Miliczu
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-02-02 10:55:53)

Rodzice chcą, aby w miejsce wygaszanego gimnazjum w mieście, powstała druga szkoła podstawowa - dawna jedynka. Wiąże się to jednak, jak wyliczył milicki magistrat, z kosztami w wys. 1 mln zł. O zmianach w milickiej sieci szkół rodzice rozmawiali z burmistrzem na spotkaniu w milickiej dwójce we wtorek 31 stycznia, przed klasowymi wywiadówkami. W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Rady Rodziców przy SP 2 w Miliczu Macieja Sokołowskiego uczestniczyli przewodniczący rad klasowych, przew. Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I Stopnia Tomasz Kowalski oraz zainteresowani rodzice. Gminę reprezentował burmistrz Piotr Lech, wiceburmistrz Sławomir Strzelecki, kierownik oświaty Dariusz Duszyński i sekretarz gminy Dariusz Moczulski. Obecni byli też radni Rady Miejskiej w Miliczu Andrzej Nestoruk i Mariusz Owczarek oraz dyrektor SP 2 Jolanta Wybierała i wicedyrektor szkoły Tomasz Kusch.
Na wstępie burmistrz podkreślił, że najważniejsze dla gminy jest to, aby reforma systemu edukacji odbyła się jak najmniejszym kosztem uczniów, a kierownik Duszyński przedstawił dwa warianty sieci szkół w Miliczu. W pierwszym wariancie, bliższym rodzicom, dotychczasowe gimnazjum miałoby zostać przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Odtworzenie SP nr 1 nie będzie jednak takie łatwe, zarówno ze względów organizacyjnych, jak i finansowych. Jak wyliczono, przywrócenie jedynki kosztować ma milion zł, w tym np. 210 tys. zł wyposażenie budynku, 200 tys. zł utworzenie w milickiej dwójce czterech pracowni specjalistycznych do chemii, fizyki, geografii czy biologii, 250 tys. zł odprawy dla zwalnianych nauczycieli czy 100 tys. zł budowa bezpiecznego placu zabaw przy budynku gimnazjum. Drugi wariant, za którym optuje burmistrz, zakłada włączenie gimnazjum do 8-letniej SP 2 w Miliczu. Za tym wariantem przemawia przede wszystkim to, że dwójka jest doskonale przystosowana na przyjęcie najmłodszych dzieci. W przeciwieństwie do gimnazjum posiada też własną stołówkę, basen, plac zabaw, salę sensoryczną i świetlice dla młodszych dzieci. Nie posiada natomiast odpowiedniej bazy sportowej dla dzieci starszych i młodzieży. Taką bazę – halę sportową - posiada natomiast budynek gimnazjum. Przyjęcie drugiego wariantu niesie też ze sobą oszczędności w wys. 210 tys. zł rocznie, dzięki jednej obsłudze administracyjno-księgowej i mniejszej liczbie stanowisk dyrektorskich (1 dyrektor i 4 wicedyrektorów). Kierownik Duszyński stwierdził, że nie jest za żadną opcją, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni Rady Miejskiej w Miliczu. 
Czy Leśko 
będzie dyrektorem?
W czasie emocjonalnej dyskusji okazało się, że połączenie dawnego gimnazjum z milicką dwójką wiązać się będzie z wydzieleniem Szkoły Muzycznej I Stopnia, obecnie wchodzącej w skład SP 2. Burmistrz wyjaśniał, że szkoła muzyczna ma swoją lokalizację przy ul. Trzebnickiej i z dwójką nie łączą ją nawet nauczyciele. Szkoła ma też swoje źródło finansowania. Włodarz zapewnił przy tym, że to nie jest próba likwidacji szkoły. - A czy to prawda, że nowym dyrektorem wydzielonej Szkoły Muzycznej ma zostać Paweł Leśko, dyrektor Ośrodka Kultury? - pytała jedna z mam. - To tylko plotka - odpowiedział burmistrz. 
W dalszej części spotkania padło wiele pytań i argumentów ze strony rodziców, zwłaszcza uczniów klas VI, opowiadających się za odtworzeniem w mieście dawnej jedynki w miejsce gimnazjum. - Jestem za dwiema szkołami, bo wtedy będzie większa konkurencja i szkoły zadbają o lepszą ofertę dla dzieci. Dwie szkoły to też mniejsza anonimowość uczniów, których i tak obecnie jest bardzo dużo w dwójce. To też mniejszy tłok pod szkołą i na osiedlu, który codziennie obserwuję – mówił rodzic Wojciech Piskozub. Przenoszeniu klas VI do „pseudogimnazjum” sprzeciwiał się też rodzic Piotr Kryszkiewicz, argumentując że w pobliskiej Trzebnicy są dwie szkoły podstawowe, a w miejsce wygaszanego gimnazjum powstanie trzecia. - Sądzę, że gminę Milicz, mającą budżet w wysokości 100 milionów stać na to, by pokryć koszty tej reformy - mówił, za co rodzice nagrodzili go burzą oklasków. Jedna z matek mówiła natomiast o tym, że wolałaby, by powstała jedynka, bo wtedy z Rynku miałaby dużo bliżej do szkoły, a jej troje dzieci uczyłoby się w jednej szkole. Z kolei matka Alina Hipner rozmawiała z dziećmi córki w jej klasie, i chcą one pozostać w obecnej szkole i kontynuować naukę w klasie siódmej w SP 2. 
Na koniec przew. Rady Rodziców M. Sokołowski zaproponował, aby rodzice spisali argumenty za odtworzeniem jedynki w Miliczu i przedstawili je na posiedzeniu komisji oświaty milickim rajcom, którzy ostatecznie podejmą decyzję, czy pozostawić jedną szkołę w mieście czy też nie. 
Alicja Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5215