archiwum.glosmilicza.pl

:: Duże zmiany organizacyjne w Starostwie
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-01-13 10:52:52)

Zarząd Powiatu w Miliczu 27 grudnia 2016 roku podjął uchwałę zmieniającą schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Miliczu. Całkowicie zlikwidowane zostały wydziały Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Gospodarki Mieniem. Zmiany mają dać oszczędność w skali roku w wys. 100 tys. zł.


Decyzją Zarządu Powiatu zmniejszono liczbę wydziałów w Starostwie Powiatowym z 10 do 8. Całkowicie zlikwidowany został Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich oraz Wydział Gospodarki Mieniem. Jeden z dwóch pracowników Wydziału Inwestycji Jerzy Chodyka został przeniesiony do rozbudowanego Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, który był dotąd Wydziałem Architektury i Budownictwa. Drugi pracownik dawnego Wydziału Inwestycji Małgorzata Kuczyńska została przeniesiona do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, gdzie będzie zajmować się nadzorem właścicielskim oraz bezpieczeństwem informacji. Tym samym zlikwidowane zostało samodzielne stanowisko do spraw nadzoru właścicielskiego zajmowane dotąd przez Mariusza Urbańczyka, który był także kierownikiem Wydziału Gospodarki Mieniem. Mariusz Urbańczyk został przeniesiony do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast dwie pracownice dotychczasowego Wydziału Gospodarki Mieniem, Helena Słocka i Aleksandra Bielicka, będą zatrudnione w Referacie Gospodarki Mieniem, który będzie podlegał pod rozbudowany Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.
Obecnie po zmianach w Starostwie funkcjonuje 8 wydziałów: Architektury, Budownictwa i Inwestycji (kierownik Monika Lis), Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (kierownik Waldemar Mierzwa), Dróg Powiatowych (kierownik Henryk Włodarczak), Organizacji i Spraw Obywatelskich (kierownik wydziału – sekretarz powiatu Adam Aleksandrowicz), Komunikacji (kierownik Marek Szczurek), Finansowo-Budżetowy (kierownik wydziału – skarbnik powiatu Halina Witkowska), Oświaty i Promocji (kierownik Beata Łabaczuk) oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem (kierownik wydziału – geodeta powiatowy Rafał Ławniczak).
Pracę wydziałów: Architektury, Ochrony Środowiska oraz Dróg Powiatowych nadzorować będzie wicestarosta Paweł Herl. Z kolei bezpośrednio staroście Krzysztofowi Osmelakowi podlegać będzie Wydział Oświaty i Promocji. Starosta będzie też koordynował pracę wszystkich wydziałów.
Obecnie w Starostwie Powiatowym zatrudnionych jest 66 pracowników. Na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych jest 12 osób (starosta, wicestarosta, skarbnik, sekretarz na 6/8 etatu oraz 8 kierowników wydziałów). Z kolei na stanowiskach urzędniczych pracuje 41 osób (40 i 6/8 etatu), na stanowiskach pomocniczych i obsługi 5 osób (4 i 1/2 etatu) – sekretarka, kierowca, konserwator i 2 sprzątaczki oraz na stanowiskach robotniczych w Wydziale Dróg Powiatowych – 8 osób (7 i 6/8 etatu).
Wśród stanowisk urzędniczych jest jeden przypadek, gdzie umowa o pracę pracownika interwencyjnego po okresie z prac interwencyjnych uległaby już rozwiązaniu. Jednak z powodu ciąży pracownicy umowa z mocy prawa uległa przedłużeniu do dnia porodu. Wśród stanowisk urzędniczych występuje również jedno zatrudnienie na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim. A więc w niedługim czasie liczba pracowników zatrudnionych na stanowisku urzędniczym zmaleje do 39 osób. Z końcem stycznia zmniejszy się o jedno także zatrudnienie na stanowisku robotniczym w Wydziale Dróg Powiatowych. Umowa w ramach prac interwencyjnych z jednym z robotników zawarta do końca stycznia 2017 r., z końcem miesiąca ulegnie bowiem rozwiązaniu.
– Dokonujemy optymalizacji zatrudnienia, aby móc więcej zaoszczędzić. Na skutek zmiany organizacyjnej planujemy oszczędzić ok. 100 tys. zł w skali roku. W tym roku 6 pracowników, w tym 2 z geodezji, sygnalizuje chęć przejścia na emeryturę. Tam, gdzie będzie to możliwe, nie będziemy zatrudniać nowych osób na zwolnione stanowiska. Chcemy maksymalnie wykorzystać ten potencjał urzędniczy, którym obecnie dysponujemy. Liczę, że taka filozofia zatrudnienia przełoży się na jeszcze większe oszczędności – powiedział nam starosta Krzysztof Osmelak.

Bartosz Jakubowski

adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5209