archiwum.glosmilicza.pl

:: Ośrodek Kultury przejmuje świetlice wiejskie
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-01-13 10:50:19)

Od 1 stycznia opiekę nad świetlicami wiejskimi sprawuje Ośrodek Kultury w Miliczu. Dyrektor Paweł Leśko podczas spotkania w czwartek 5 stycznia zaproponował sołtysom, by 30 proc. kwot z wynajmowania świetlic wiejskich sołectwa przekazywały do wspólnej puli na organizację zajęć w świetlicach wiejskich. Większości sołtysów nie spodobał się ten pomysł.  

W spotkaniu w Ośrodku Kultury uczestniczyło 25 sołtysów oraz pracownicy Ośrodka. Na wstępie sołtysi zostali poinformowani, że osobą wyznaczoną do kontaktu z nimi została Natalia Rogowiec z Ośrodka Kultury, która jest do dyspozycji sołtysów przez dwa dni w tygodniu – w poniedziałki i środy w godz. od 9.30 do 11 oraz od 14 do 16. Sołtysi otrzymali też wizytówki dyrektora P. Leśki i N. Rogowiec wraz z zapewnieniem, że pod tymi numerami telefonów będą oni dostępni także poza wyznaczonymi godzinami. W przygotowanych dla sołtysów teczkach znalazły się również ankiety, które sołtys ma wypełnić podczas wynajmowania świetlicy wspólnie z osobą wynajmującą. Ankieta zawiera podstawowe informacje niezbędne do zawarcia umowy, jak np. dane osobowe najemcy, informacja czy jest mieszkańcem danego sołectwa i czy zamierza wynająć świetlicę na czas powyżej 8 godzin. Wypełnioną ankietę sołtys musi dostarczyć osobiście lub elektronicznie do N. Rogowiec i następnie Ośrodek przygotowuje każdorazowo umowę najmu świetlicy. 

30 proc. z wynajmu świetlic na kulturę
Najwięcej emocji wśród sołtysów wzbudziła jednak propozycja dyrektora Pawła Leśki, by 30 proc. środków z wynajmu świetlic trafiało do wspólnej puli z przeznaczeniem na zajęcia w świetlicach wiejskich. Pozostałe 70 proc. zostawałoby do dyspozycji sołectw. Ponieważ Ośrodek nie prowadzi kasy, wszystkie płatności muszą się odbywać w formie przelewów bankowych. Jednak z tych pieniędzy np. przy robieniu zakupów sołtysi będą mogli korzystać tylko raz na kwartał. – Miało być lepiej, jak mówił pan burmistrz, a wy nam zabieracie pieniądze z wynajmu świetlic. Uważam, że te pieniądze powinny wrócić do sołectwa – mówił sołtys Sławoszowic Jacek Ostrycharz. Dyrektor P. Leśko i N. Rogowiec zapewniali, że ostateczna decyzja o przekazaniu 30 proc. do wspólnej puli należy do sołtysów i to oni zadecydują o niej większością głosów, trzeba się jednak liczyć z konsekwencjami. Ośrodek Kultury nie ma bowiem środków na działalność kulturalną w świetlicach. Jak argumentował dyrektor Leśko, w zeszłym roku żadnej wsi nie odmówiono pomocy przy organizowaniu imprez, co odbiło się na budżecie Ośrodka. – My dysponujemy określoną kwotą, którą otrzymaliśmy tak naprawdę na utrzymanie świetlic. Nie dysponujemy kwotą na organizację działań kulturalnych w świetlicach – mówił dyrektor. A Natalia Rogowiec dodała, że jeżeli sołtysi nie wyrażą zgody na przekazanie 30 proc. z wynajmu świetlic, to Ośrodek Kultury nie będzie w stanie pomóc sołtysom w organizacji imprez, gdyż nie będzie miał na to pieniędzy. 
Te wypowiedzi oburzyły sołtys Węgrzynowa Gabrielę Kozłowską: – To jakiś mały szantaż, jeśli nie damy tych 30 proc., to aut, nie damy żadnego wsparcia!
Na spotkaniu ani razu nie padła kwota, jaką sołectwa uzyskują z wynajmowania świetlic. Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miejskim, w ubiegłym roku na konto gminy Milicz z wynajmu świetlic wpłynęła kwota ok. 16 tys. zł netto. 30 proc. tej kwoty, za którą Ośrodek Kultury chce organizować życie kulturalne na wsi, to kwota ok. 5 tys. zł netto.

Węgiel i szambo
W trakcie trwającej 2 godziny dyskusji okazało się, że Ośrodek Kultury nie znał wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Sołtysi mieli natomiast wiele pytań do pracowników Ośrodka, gdyż okazało się, że procedura wynajmu świetlic wiejskich w zależności od sołectwa była inna. Podobne problemy wyniknęły przy omawianiu utrzymania i eksploatacji budynków świetlic. Sołtysi pytali o węgiel do opalania, który, jak się okazało, w tym sezonie grzewczym będzie jeszcze świetlicom zapewniała gmina Milicz. I choć Ośrodek przewidział w umowie o wynajem świetlic zapłatę za media, w tym za ścieki, to nie uwzględnił opcji wywozu szamba, a nie wszystkie świetlice są podłączone do kanalizacji. Były też pytania o wypożyczanie naczyń na imprezy, o otwieranie i zamykanie świetlicy itd. Dyrektor P. Leśko przyznał, że uwagi i pytania sołtysów są zasadne, i pokazał sołtysom wzorcowy regulamin wynajmu świetlicy obowiązujący w sołectwie Piękocin. Wspólnie z pracownikiem Ośrodka Wiktorią Trembecką, która będzie sporządzać umowy, stwierdził, że należy taki regulamin stworzyć i załączać do umów. Podnoszono też temat wykonanej w 2014 roku inwentaryzacji świetlic. Gmina miała zrobić także kasację przedmiotów nienadających się już do użytku, jednak nie została ona wykonana. Rozmawiano też o ogrzewaniu świetlic zimą. Dyrektor mówił, że niektóre świetlice zimą generują opłaty za ogrzewanie rzędu kilkuset złotych, a w tym czasie w świetlicach nic się nie dzieje. Sołtys Sławoszowic Jacek Ostrycharz odpowiedział, że gdy na dworze panuje mróz, to ogrzewanie musi być włączone, gdyż inaczej kaloryfery by zamarzły i pękły. W podobnym tonie wypowiadali się sołtys Duchowa Kazimiera Defratyka-Ludwiczak i sołtys Piękocina Zdzisław Kanas.
Ostatecznie podczas spotkania niewiele ustalono i prawdopodobnie wkrótce znów dojdzie do kolejnego roboczego spotkania w sprawie funkcjonowania świetlic pod zarządem Ośrodka Kultury.

Jakim budżetem dysponuje Ośrodek Kultury?
W budżecie gminy Milicz na 2017 rok figuruje kwota 1,2 mln zł przeznaczona dla Ośrodka Kultury. To o ponad 200 tys. zł więcej niż rok temu. Jednak Ośrodek Kultury jest zadłużony na kwotę co najmniej 200 tys. zł. Dokładne zadłużenie poznamy w lutym podczas sprawozdania z realizacji budżetu w ubiegłym roku. W dodatku od stycznia do Ośrodka Kultury przeszło dwóch pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę. Z wydziału oświaty, promocji i spraw społecznych na stanowisko instruktora kultury przeszła Magdalena Bolińska, a z Punktu Informacji Turystycznej Anita Kuśnierz.  
Zapytaliśmy burmistrza Piotra Lecha, dlaczego zdecydował się na oddanie świetlic wiejskich pod zarząd Ośrodka Kultury, który nie posiada środków na ich prowadzenie. – W większości gmin to Ośrodki Kultury zarządzają świetlicami, gdyż Ośrodki dysponują pracownikami z większą mobilnością, niż jeden pracownik Urzędu Miejskiego. Świetlice są też nastawione na współpracę z Ośrodkiem pod kątem prowadzenia działalności kulturalno--oświatowej, która się tam po części odbywa. W opinii urzędu to było lepsze rozwiązanie i zakładam, że tak będzie. To na razie pierwszy krok. Ośrodek Kultury ma zwiększony budżet, poza tym będzie pozyskiwał środki miękkie na rozwój życia kulturalnego na wsiach, ma też możliwość pracowania własnymi ludźmi i już ferie pokażą zaangażowanie Ośrodka Kultury w organizowaniu zajęć w świetlicach. Ponadto na najbliższej sesji przesuniemy w budżecie ok. 70-80 tys. zł, może nawet 100 tys. zł, które Ośrodek Kultury dostanie dodatkowo na utrzymanie świetlic – mówi burmistrz Piotr Lech. 
Agnieszka Jezierska 
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5208