archiwum.glosmilicza.pl

:: Burmistrz rozdzielił pieniądze na sport
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-01-07 12:06:43)

Burmistrz Piotr Lech rozdzielił dotacje na wspieranie i upowszechnianie w 2017 roku kultury fizycznej i sportu pomiędzy kluby sportowe i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Milicz. Z półmilionowej puli przeznaczonej w tym roku na sport w trybie konkursowym rozdysponowano 463 tys. zł. Pozostałe 37 tys. zł burmistrz rozdzieli w ciągu roku już w trybie pozakonkursowym. 

Na ogłoszony przez gminę Milicz konkurs wpłynęło 50 ofert złożonych przez 24 kluby sportowe i stowarzyszenia. Kwota wszystkich wnioskowanych dotacji opiewała na ponad 917 tys. zł, do podziału było natomiast 500 tys. zł. Ostatecznie dofinansowanie przyznano 18 klubom sportowym i stowarzyszeniom na 37 zgłoszonych zadań, a łączna kwota dotacji na ich realizację wyniosła 463 tys. zł. 
Dofinansowanie otrzymały: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ziemia Milicka” – 77 tys. zł z przeznaczeniem na treningi i udział z rozgrywkach piłki siatkowej III ligi mężczyzn i III ligi kobiet (57 tys. zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach piłki siatkowej juniorów (20 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów – 57 tys. zł na organizację sezonu piłkarskiego drużyn dziecięco-młodzieżowych (25 tys. zł), organizację sezonu piłkarskiego seniorów (22 tys. zł) i na jubileusz 70-lecia klubu (10 tys. zł), Wojskowy Klub Sportowy Śląsk – 47,6 tys. zł na szkolenie dzieci i młodzieży (29,5 tys. zł), na rozgrywki seniorów w zapasach styl wolny (12,1 tys. zł) oraz na organizację ogólnopolskiego memoriału im. Zdzisława Rokity (6 tys. zł), Klub Sportowy Barycz Milicz – 44 tys. zł na treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich grup młodzieżowych (25 tys. zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach seniorów (19 tys. zł), Uczniowski Klub Sportowy Plon Gądkowice – 43 tys. zł na treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich orlików, trampkarzy i juniorów starszych (22 tys. zł) i na treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich klasy A (21 tys. zł), Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon – 41 tys. zł na treningi i udział w rozgrywkach zapaśniczych chłopców (26 tys. zł), na treningi i udział w rozgrywkach sportowych grupy seniorskiej (10 tys. zł) oraz na treningi i udział w rozgrywkach dziewczynek (5 tys. zł), Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu – 32 tys. zł na organizację treningów i udział w rozgrywkach, Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 28 tys. zł na popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży, Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska – 22,5 tys. zł na prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach piłkarskich (19,5 tys. zł), zimowy Mini Cup o puchar burmistrza (1 tys. zł), Letni Mini Cup o puchar burmistrza (1 tys. zł) oraz na zadanie pn. Przedszkola na start – Szukamy Mistrza (1 tys. zł), Ludowy Zespół Sportowy Sokół Kaszowo – 15 tys. zł na organizację treningów i udział w rozgrywkach piłkarskich klasy B, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS – 12,5 tys. zł z przeznaczeniem na organizację i udział w imprezach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich (8 tys. zł) i na treningi i udział w mechach piłkarskich drużyny LZS Struga Czatkowice (4,5 tys. zł), Uczniowski Klub Sportowy Smecz – 12 tys. zł na polaryzację badmintona, treningi i udział w zawodach, Stowarzyszenie Kick Boxingu Pit Bull – 9 tys. zł na treningi oraz organizację i udział w zawodach, Uczniowski Klub Sportowy Lider – 8 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie cyklicznych rozgrywek Milickiej Ligi Piłki Siatkowej (6 tys. zł) oraz dokończenie obecnie trwającej Ligi Piłki Siatkowej (2 tys. zł), Polski Związek Wędkarski w Miliczu – 3,5 tys. zł na organizację zawodów wędkarskich seniorów (1,5 tys. zł), zawodów juniorów (1 tys. zł) oraz zawodów wędkarskich LZK (1 tys. zł), Brydżowy Klub Sportowy Miles – 3,4 tys. zł na brydżowe rozgrywki ligowe (1,5 tys. zł), na Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska w Brydżu Sportowym (800 zł), organizację Turnieju Par Milicka Wiosna 2017 (700 zł) oraz na VII Jesienny Milicki Turniej Par Młodzieży Szkolnej (400 zł), Stowarzyszenie Brapoja – 1,5 tys. zł z przeznaczeniem na organizację zawodów konnych w Potaszni „Kaczor 2017”.
Z powodu błędów formalnych nie przyznano żadnej dotacji na pozostałe 13 wniosków, które wpłynęły na konkurs ofert. Wśród nich są: MUKS „Ziemia Milicka”, która wnioskowała o kwotę ponad 17,9 tys. zł na zadanie pn. Kolej na żagiel, UKS Skoczek z wnioskiem o dotację w wys. ponad 17,2 tys. zł na zadanie pn. W szachy gram, Stowarzyszenie Nasza Szkoła, które wystąpiło z wnioskiem o dotację w wys. ponad 10 tys. zł na zadanie pn. Sport w szkole, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które starało się o łączną dotację w wys. ponad 8,1 tys. zł na dwa zadania – Milicz Football CUP i Lokalni olimpijczycy, Stowarzyszenie Abstynenckie Abstynent ubiegające się o łączną dotację w wys. ponad 5 tys. zł na dwa zadania – Integracyjny Turniej Piłkarski oraz Abstynent na rowerze, Milickie Stowarzyszenie Razem Raźniej, które złożyło dwa wnioski na łączną kwotę 5 tys. zł na zadania pn. Pasja futbol oraz Szkoła w ruchu, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który starał się o dofinansowanie w wys. ponad 3,9 tys. zł na dwa zadania pn. Milicki geriorytm oraz Rowerami dookoła Milicza, a także ZHP w Miliczu, który wystąpił z wnioskiem o dotację w wys. 1,5 tys. zł na zajęcia wspinaczkowe z harcerzami.
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5205