archiwum.glosmilicza.pl

:: Pieniądze na inicjatywę lokalną rozdzielone
Wiadomość dodana przez: jsl (2017-01-07 12:04:12)

Gmina Milicz rozdysponowała 270 tys. zł dotacji na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w 2017 roku w ramach inicjatywy lokalnej. Dofinansowanie przyznano na 31 zadań spośród 86 zgłoszonych przez różne grupy inicjatywne z terenu gminy.

Wnioski o dofinansowanie mogły zgłaszać różne grupy mieszkańców, w tym także sołectwa, wspólnoty mieszkaniowe, rady rodziców czy organizacje pozarządowe. Jednym z warunków przyznania dotacji było zadeklarowanie finansowego wkładu własnego w wys. 5 proc. wartości planowanego przedsięwzięcia, a także zadeklarowanie pracy własnej przy realizacji zadania. 
Na ogłoszony przez gminę konkurs wpłynęło w sumie 86 wniosków, a łączna kwota dofinansowania, o którą występowano, wynosiła 1 mln 276 tys. zł. Do podziału było jednak tylko 270 tys. zł, gdyż tyle Rada Miejska w Miliczu zarezerwowała na inicjatywę lokalną w budżecie gminy na 2017 r. 
Wnioski rozpatrywała powołana przez burmistrza 5-osobowa komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Miejskiego: 3 pracowników wydziału inwestycji – kierownik Łukasz Rokita, jego zastępczyni Maja Jeż i Jarosław Filipiak, oraz 2 pracowników wydziału gospodarki komunalnej – kierownik Ewa Bezpałko-Szmigiel i Anna Macherzyńska. Komisja nie tylko oceniała wnioski pod kątem ich celowości, ale też zweryfikowała wysokość kosztów, jakie trzeba ponieść przy realizacji poszczególnych zadań. 
Ostatecznie spośród wszystkich 86 złożonych wniosków do realizacji wybrano 31 wniosków, które zostały najwyżej ocenione i które „zmieściły się” w puli 270 tys. zł przeznaczonych na inicjatywę lokalną.  
Pozostałych 55 wniosków zostało niżej ocenionych i nie otrzymało dofinansowania. Dotyczy to następujących wniosków: zakup strojów dla reprezentacji szkoły w Dunkowej (12 pkt.), dzień eksperymentu i doświadczeń w Dunkowej (12 pkt.), w biesiadnym kręgu w Potaszni (12 pkt.), Dzień Dziecka w Świętoszynie (12 pkt.), remont holu w Szkole Podstawowej w Nowym Zamku (12 pkt.), Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Nowym Grodzisku (12 pkt.), remont kuchni i kuchennego zaplecza w świetlicy w Duchowie (12 pkt.), sołecki Orlik w Bartnikach (12 pkt.), rewitalizacja podwórka przy ul. Szewskiej i Polskiej w Miliczu (12 pkt.), Festiwal Kolęd i Pastorałek w Sułowie (12 pkt.), Nasza Ziemia, Czysta Ziemia w Sułowie (12 pkt.), remont dachu w Szkole Podstawowej w Czatkowicach (12 pkt.), wigilia dla starszych i samotnych w Sułowie (12 pkt.), skalna ścieżka edukacyjna w Sułowie (12 pkt.), aktywni, wysportowani, zadowoleni we Wróblińcu (12 pkt.), na rowerach bezpieczniej we Wróblińcu (12 pkt.), wykonanie parkingu przy Gimnazjum we Wróblińcu (12 pkt.), jak nas widzą… we Wróblińcu (12 pkt.), remont klasy chemicznej w Gimnazjum we Wróblińcu (12 pkt.), wymiana ogrodzenia przy remizie OSP w Miliczu (12 pkt.), modernizacja kuchni w świetlicy w Czatkowicach (12 pkt.), utwardzenie podjazdu i traktu pieszego we Wziąchowie Małym (12 pkt.), leśna ścieżka zdrowia na Zabaryczu w Miliczu (12 pkt.), remont świetlicy w Dunkowej (12 pkt.), renowacja podłogi w świetlicy w Gruszeczce (12 pkt.), mały wielki teatr w Miliczu (12 pkt.), budowa szkolnej czytelni w Szkole Podstawowej w Miliczu (12 pkt.), uczniowie Szkoły Podstawowej w Dunkowej seniorom (12 pkt.), Aby Łąki znów zakwitły (12 pkt.), wykonanie bramy i furtki w ogrodzeniu przy remizie OSP w Olszy (11 pkt.), wielopokoleniowy rajd rowerowy we Wróblińcu (11 pkt.), impreza sportowa w Sławoszowicach (11 pkt.), impreza dla seniorów w Sławoszowicach (11 pkt.), dożynki działkowców w Miliczu (11 pkt.), tradycje wigilijne w Czatkowicach (11 pkt.), festyn rodzinny w Ostrowąsach (11 pkt.), ukwiecenie wiatraka Bronisław i Chaty Młynarza w Duchowie (11 pkt.), uporządkowanie terenu pod rekreację przy ul. Cichej w Miliczu (11 pkt.), rodzinny piknik łuczniczy w Sułowie (11 pkt.), wymiana płyt chodnikowych w Miliczu (11 pkt.), budowa i wyposażenie sali do terapii specjalistycznej w Szkole Podstawowej w Miliczu (11 pkt.), Dzień Seniora w Stawcu (10 pkt.), impreza sportowa dla dzieci w Stawcu (10 pkt.), wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w Miliczu (10 pkt.), odnowa Koziego Rynku w Kaszowie (10 pkt.), naprawa podwórka przy ul. Stawnej w Miliczu (10 pkt.), budowa siłowni plenerowej w Łąkach (10 pkt.), modernizacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wlk., podłączenie prądu na boisku w Świętoszynie (9 pkt.), podłączenie prądu na placu zabaw w Świętoszynie (9 pkt.), rodzinne grillowanie mieszkańców Wszewilek (9 pkt.), położenie fragmentu chodnika na ul. Kolejowej w Sułowie (0 pkt.), przeniesienie przystanku autobusowego w Sułowie (0 pkt.), budowa progu zwalniającego w Sułowie (0 pkt.), odnowa dawnego przystanku kolejki wąskotorowej w Sułowie (0 pkt.). W przypadku ostatnich 4 wniosków zerowa punktacja wynikała z faktu, że planowane inwestycje nie znajdują się na terenach gminnych.
Grażyna Szczepaniak-Antosik
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5204