archiwum.glosmilicza.pl

:: Większy budżet
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-12-22 13:15:37)

Wójt Andrzej Biały zamierza zlikwidować w Urzędzie Gminy Referat Turystyki i Promocji, a jego dwóch pracowników przenieść do CETS-u.

Do CETS-u miałoby przejść dwóch pracowników Punktu Informacji Turystycznej, a kierownik Referatu Katarzyna Łuszczek piastowałaby w Urzędzie Gminy samodzielne stanowisko do spraw promocji. – Chodzi o to, że zimą praktycznie nie ma ruchu na kolejce, a pracowników z Punktu Informacji można by lepiej zagospodarować w CETS-ie – mówił 15 grudnia podczas obrad komisji budżetu wójt A. Biały. CETS ma przejąć organizację kilku imprez, które do tej pory były organizowane przez gminę. Chodzi o gminne dożynki, Otwarcie Kolejki, Święto Sadów czy organizację koncertu „Rodacy Rodakom”. W ślad za nowymi zadaniami poszłyby również dodatkowe pieniądze na te imprezy. – CETS w całości odpowiadałby za organizację tych imprez – mówił wójt Biały.
Część radnych, jak Jacek Skrzypczyk i Andrzej Korzeniowski, uważała, że do CETS należałoby włączyć również samodzielne stanowiska ds. promocji. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek, Zofia Adamus i sam wójt Biały stali jednak na stanowisku, że w Urzędzie Gminy musi być osoba odpowiedzialna za koordynację promocji wszystkich gminnych jednostek.
RIO pozytywnie 
o budżecie
13 grudnia Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Dochody gminy mają wynieść 40 mln 625 tys. zł, a wydatki 39 mln 386 tys. zł. Nadwyżka finansowa w wysokości 1 mln 238 tys. zł ma być przeznaczona na spłatę kredytów. Przewidywana kwota ogólnego zadłużenia gminy na koniec 2017 r. ma wynieść aż 29,1 mln zł, a więc 71,72 proc. dochodów.
Dużym problemem dla gminy jest konieczność spłaty w 2017 r. kwoty ok. 3,89 mln zadłużenia. W tej kwocie zawiera się 2,1 mln zł obligacji i 1,14 mln zł pożyczek zaciągniętych przez poprzednie władze gminy. Dodatkowo gmina w 2017 r. musi zapłacić drugą ratę w wys. 483 tys. zł za wykonany w 2014 r. remont dróg powiatowych w Dziewiętlinie i Starej Hucie oraz ok. 170 tys. zł kredytu zaciągniętego w parabanku na sfinansowanie robót dodatkowych przy budowie nowego budynku szkoły w Bukowicach. Jak mówiła na posiedzeniu komisji budżetowej skarbnik Elżbieta Kalityńska, z wypracowanej nadwyżki i z własnych środków gmina jest w stanie spłacić z 3,89 mln zł zadłużenia kwotę 1,89 mln. Na spłatę 2 mln zł starych obligacji trzeba będzie zaciągnąć w banku nowe obligacje.
Chcą budować 
ścieżki
W projekcie budżetu gminy na 2017 r. pojawiła się nowa inwestycja - budowa infrastruktury ścieżki przyrodniczej (czatownia, wiata oraz tablice edukacyjne) prowadzącej w okolicach krośnickich stawów. Na tę inwestycję gmina może pozyskać 85 proc. dofinansowania unijnego. W 2017 r. gmina chciałaby przeznaczyć na tę inwestycję 50 tys. zł, a w 2018 r. – 770 tys. zł. Dofinansowanie unijne miałoby wynieść ok. 625 tys. zł.
Jak mówił na komisji wójt Andrzej Biały, gmina Krośnice wspólnie z Miliczem i Cieszkowem będzie się starać o dofinansowanie unijne na budowę ścieżki rowerowej, która miałaby prowadzić z Krośnickiej Kolei Wąskotorowej w okolice Dąbrowy, Wąbnic do granicy z gminą Milicz w okolicach Niesułowic. W sumie na terenie gminy Krośnice byłby to odcinek ok. 4 km. Jak informował wójt, ze wspólnego projektu z powodów kłopotów finansowych wycofał się powiat. Sceptyczny wobec pomysłu budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy był radny Andrzej Korzeniowski. – Na pewno taka ścieżka będzie atrakcją dla turystów i mieszkańców. Ale z drugiej strony, choćby w Suliradzicach nie ma dróg, a my wchodzimy w inwestycję budowy ścieżek rowerowych – mówił radny z Bukowic. Wójt stwierdził, że do budowy ścieżki rowerowej dojdzie tylko wtedy, gdy uda się pozyskać duże dofinansowanie unijne na ten cel.
Z kolei radny Marian Krawczyk pytał o możliwość remontu będącej drogą powiatową ul. Kolejowej w Krośnicach. Wójt odpowiedział, że powiat chciałby wyremontować tę drogę przy wsparciu finansowym firmy budującej na naszym terenie gazociąg, wkładzie gminy oraz lokalnych przedsiębiorców. 
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5170