archiwum.glosmilicza.pl

:: Rowerowa dotacja unijna
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-12-15 11:39:16)

Gmina Milicz uzyskała unijne dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej łączącej Sułów z Gruszeczką oraz na budowę obwodnicy rowerowej w Miliczu. Unijna dotacja wyniesie w obu przypadkach 85 proc. poniesionych kosztów. Obie inwestycje będą realizowane w przyszłym roku. Budowa ścieżki rowerowej między Sułowem a Gruszeczką zostanie dofinansowana z unijnych funduszy w ramach wniosku złożonego wspólnie z gminami Prusice, Żmigród i Wołów. Wspólne przedsięwzięcie polega na budowie ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej na terenie gmin Milicz, Trzebnica i Wołów. W gminie Milicz wykonany zostanie w przyszłym roku prawie 3-kilometrowy odcinek – od Sułowa, gdzie kończy się istniejąca ścieżka rowerowa, aż do granicy z gminą Trzebnica. Koszt tej inwestycji to 500 tys. zł, z czego 425 tys. zł stanowić będzie unijną dotację, a gmina dołoży ze swojego budżetu tylko 75 tys. zł. Budowa ścieżki rowerowej między Sułowem a Gruszeczką stanowi tylko jeden z elementów wspólnego przedsięwzięcia trzech samorządów, gdyż cały koszt inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie, wynosi 9 mln 94 tys. zł, z czego 6 mln 586 tys. zł stanowić będzie unijna dotacja. Pozyskana dotacja pozwoli na wybudowanie w latach 2017-2018 ścieżek rowerowych na terenie gminy Milicz za łączną kwotę 3 mln 32 tys. zł przy unijnym dofinansowaniu w wys. 2 mln 550 tys. zł. Gmina dołoży więc ze swojego budżetu tylko 482 tys. zł, tj. 15 proc. kosztów.
Z kolei obwodnica rowerowa w Miliczu ma połączyć istniejącą ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Wojska Polskiego ze ścieżką przy ul. Krotoszyńskiej. Nowy odcinek ścieżki rowerowej biegł będzie wzdłuż ul. Działkowej oraz ul. Mostowej. Szacunkowy koszt inwestycji to 461,1 tys. zł, z czego 394,5 tys. zł to unijne dofinansowanie, co stanowi aż 85 proc. wartości całej inwestycji. Gmina dołoży więc ze swojego budżetu tylko 15 proc., tj. 69,6 tys. zł. 
(gra)adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5168