archiwum.glosmilicza.pl

:: Nowa ulica już otwarta
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-12-08 09:56:39)

Pierwszy etap łącznika na terenie dawnego lotniska w Miliczu, który gmina wybudowała za 2 mln 362 tys. zł, został w poniedziałek 5 grudnia otwarty dla ruchu kołowego. Jednocześnie od strony ul. Trzebnickiej zamknięto wjazd na ul. Dojazdową, bo ruch odbywać się już będzie nową ulicą.

Nowa ulica biegnie równolegle do ul. Dojazdowej i docelowo połączyć ma ul. Trzebnicką z ul. Sułowską. Pierwszy etap jej budowy to 540 m jezdni asfaltowej o szerokości 7 m, z dwustronnym chodnikiem o szerokości 2 m oraz dwustronną ścieżką rowerową o szerokości 2,5 m. Na wysokości cmentarza komunalnego wybudowano też obszerne rondo, z którego jest zjazd na ul. Dojazdową oraz na jedną z ulic biegnącą w głąb dawnego lotniska, która na razie jest drogą gruntową. W ramach budowy pierwszego etapu łącznika wybudowano też ul. Chabrową na dług. 377 m, położoną prostopadle do łącznika. Nawierzchnia jezdni o szerokości 5 m zbudowana jest z kostki betonowej, a po jednej stronie ulicy biegnie chodnik oraz ścieżka rowerowa. Można nią dojechać m.in. do ul. Świerkowej. Nowe ulice są oznakowane i oświetlone; zastosowano tu energooszczędne lampy ledowe. 
Generalnym wykonawcą inwestycji była warszawska firma Skanska, jednak większość robót wykonała nasza rodzima firma - Hydrowiert Fitzner&Fitzner, będąca głównym podwykonawcą. Koszt inwestycji to 2 mln 362 tys. zł, z czego 1 mln 161 tys. zł gmina pozyskała z tzw. schetynówek. W przyszłym roku zrealizowany zostanie kolejny etap łącznika o długości 624 m, który kosztować ma 2 mln 246 tys. zł. Na ten etap gmina pozyskała już dotację ze schetynówek w kwocie 1 mln 119 tys. zł. Trzeci i ostatni etap łącznika ma być natomiast realizowany w 2018 r. 
Wraz z otwarciem nowej drogi dla ruchu kołowego zamknięty został wjazd na ul. Dojazdową od strony ul. Trzebnickiej. Ulica ta prowadzi do cmentarza komunalnego oraz do pobliskiego osiedla domów jednorodzinnych. Teraz dojazd możliwy będzie tylko nowo wybudowanym łącznikiem.
Grażyna 
Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5166