archiwum.glosmilicza.pl

:: Dyrektorzy o funkcjonowaniu szkół po likwidacji gimnazjów
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-12-01 10:10:43)

Podczas ostatniej debaty oświatowej z udziałem burmistrza gminy Milicz Piotra Lecha przedstawiono dyrektorom gminnych szkół kilka wariantów funkcjonowania ich placówek po likwidacji gimnazjów. Zapytaliśmy dyrektorów szkół, za którym wariantem się opowiadają.

Dyrektor SP nr 2 w Miliczu Jolanta Wybierała
Od kiedy jestem dyrektorem szkoły, nie było roku szkolnego bez zmian w systemie oświaty! Jeszcze nie skończyło się zamieszanie z sześciolatkami, a już planuje się kolejne z gimnazjami. Ciągłe zmiany w oświacie nie służą najlepiej edukacji. Ale skoro już reforma będzie przeprowadzona, to należy pamiętać, aby odbyła się jak najmniejszym kosztem dzieci i młodzieży. Bardzo dobrze oceniam prowadzenie w Miliczu debaty oświatowej, która daje możliwość wyrażenia opinii przez wszystkie zainteresowane środowiska: władze, dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Cały czas czekamy na więcej szczegółów ze strony MEN, uściślenie ramowego planu nauczania, podstawy programowej, rozwiązań związanych z przechodzeniem nauczycieli do innych szkół itd. Na obecnym etapie trzeba rozmawiać, szukać pomysłów, planować, jak rozwiązać sytuację edukacyjną w gminie. Jeśli chodzi o dwójkę, to pewne jest, że wszystkie roczniki - wraz z klasą VII i VIII - w niej się nie zmieszczą. Uważam, że powinno podzielić się Milicz i okoliczne miejscowości na 2 obwody, choć nie będzie to na pewno łatwe, i w murach gimnazjum stopniowo tworzyć drugą szkołę podstawową. Takie rozwiązanie uważam za najlepsze dla uczniów, nie trzeba będzie zmieniać w trakcie etapu edukacyjnego środowiska szkolnego, grona kolegów i koleżanek.

 Dyrektor Gimnazjum w Miliczu Mirosław Niedbała
Jedną z możliwości jest, aby do czasu, kiedy ostatni rocznik gimnazjum opuści szkołę, do budynku, gdzie obecnie istnieje Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, przechodzili uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miliczu i w budynku gimnazjum jako uczniowie SP 2 kończyli VII i VIII klasę. Natomiast w roku 2018, kiedy będzie jeszcze trzecia klasa gimnazjum, lub w 2019 r., kiedy już nie będzie gimnazjum, rozpocząć należy rekrutację do nowo tworzonej szkoły podstawowej. Inny wariant, to taki, aby uczniowie starsi SP2, czyli klasy VI-VIII kontynuowali naukę na stałe w budynku gimnazjum. Wtedy szkoła SP2 istniałaby na stałe w dwóch budynkach. Następna możliwość to tworzenie od 1 września 2017 r. nowej szkoły podstawowej, wtedy jednak konieczne byłoby utworzenie nowych obwodów, tak, aby uczniowie, dla których przygotowana będzie nowa podstawa programowa, czyli uczniowie klas I, IV i VII rozpoczęli naukę w nowo powstałej szkole podstawowej, czyli w budynku obecnego gimnazjum. Wówczas w budynku gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 kontynuować naukę klasy II i III, a w roku 2018/2019 klasy III razem z uczniami tworzonej szkoły podstawowej. 
Pierwszy wariant odkłada w czasie tworzenie nowej szkoły podstawowej, mamy czas na przygotowanie szkoły dla młodszych uczniów, nauczyciele mają czas na ewentualne uzupełnienie kwalifikacji, organ prowadzący tworzy nowe obwody szkolne, przeprowadzamy rekrutację do nowo tworzonej szkoły podstawowej. W drugim przypadku, chociaż nie wiem, czy będzie taka możliwość prawna, obecna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu funkcjonuje w dwóch budynkach, nie ma żadnego nakładu finansowego na dostosowanie budynku, nie ma konieczności wymiany wszystkich pomocy dydaktycznych, uczniowie 7-letni nie mają bezpośredniego kontaktu z uczniami 15-letnimi. Trzeci wariant, to konieczność dostosowania do 1 września 2017 roku warunków dla dzieci 7-letnich i 11-letnich, wyposażenie klas w odpowiednie krzesła, stoliki, meble, dywaniki, pomoce dydaktyczne, czy dostosowanie toalet. 
Z mojej wiedzy wynika, że istnieje konieczność powstania drugiej szkoły podstawowej i docelowo w budynku gimnazjum może powstać szkoła podstawowa z 16 oddziałami (po 2 oddziały na rocznik), do 25 uczniów w klasie, czyli ok. 400 uczniów w szkole. Wtedy obwody szkolne powinny być tak utworzone, aby tylu uczniów trafiło do nowo tworzonej szkoły podstawowej. Który wariant zostanie wybrany? Nie wiem. A może pojawią się jeszcze inne pomysły, które będą korzystne dla uczniów, nauczycieli i rodziców? 

Dyrektor SP Sułów Wiesław Mulik
Jeżeli reforma oświatowa zostanie wprowadzona, to nasi obecni uczniowie kl. VI za rok, czyli w kl. VII będą już uczyć się w budynku gimnazjum w Sułowie. Mamy to szczęście, że oba budynki szkolne, i szkoła podstawowa i gimnazjum, tworzą jeden kompleks, który cały czas jest w pełni wykorzystywany. W dodatku budynek gimnazjum wyposażony jest w pracownię chemiczną, fizyczną i biologiczną, i koszty wprowadzenia reformy oświatowej byłyby niewielkie. 
Corocznie natomiast pojawia się u nas temat uczniów spoza obwodu. Mowa o uczniach ze Słączna, których rodzice posyłają do SP w Sułowie, natomiast zgodnie z obwodem szkolnym musieliby uczyć się w SP Dunkowa. Corocznie nasza szkoła wraz z organem prowadzącym wychodzi naprzeciw rodzicom uczniów ze Słączna. Jak będzie w nowym roku szkolnym, okaże się później, gdyż - jak mówił burmistrz na ostatniej debacie oświatowej - musimy w pierwszej kolejności zapewnić miejsca nie tylko wszystkim uczniom z obwodu, ale również przedszkolakom. Obecnie w budynku szkoły mamy trzy oddziały zerówek, w których uczą się 5- i 6-latki. 
W celu poprawy sytuacji dzieci młodszych planowana jest budowa przedszkola przy naszym szkolnym budynku „tysiąclatki”. Planowany koszt wynosi ok. 3 mln zł, a gmina stara się o dofinansowanie unijne. Rozbudowa o część przedszkolną pozwoliłaby na utworzenie czterech nowych oddziałów przedszkolnych. Wtedy moglibyśmy przyjąć do przedszkola również 3- i 4-latki, co znacząco rozwiązałoby problem z opieką nad dziećmi w Sułowie - największym sołectwie gminy Milicz, oraz okolicznych wsi. 

Dyrektorka SP Wziąchowo Wielkie Małgorzata Posacka
Wobec reformy oświaty również Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim przejdzie istotną reorganizację. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w poszczególnych rocznikach oraz miejsce zamieszkania uczniów, proponujemy trzy rozwiązania. Wariant pierwszy zakłada przeniesienie obecnej klasy VI w całości do szkoły we Wróblińcu (jako klasy VII w nowym systemie). Opcja druga to podzielenie klasy szóstej zgodnie z obwodami. Wówczas do obwodu obecnego Gimnazjum we Wróblińcu przeszłoby 14 uczniów z następujących miejscowości: Kolęda, Bartniki, Wróbliniec, Górka, Potasznia, Bracław, Joachimówka, Wrocławice. W drugim obwodzie, należącym do naszej szkoły, znalazłoby się 10 uczniów ze wsi: Gądkowice, Latkowa, Wziąchowo Wielkie, Wziąchowo Małe, Wodników i Ostrowąsy. Trzeci wariant zakłada podzielenie również przyszłorocznej klasy IV według tych samych obwodów. Przy drugim i trzecim rozwiązaniu prawdopodobnie będzie brakowało 3.25 etatu, lecz informacja ta jest nieprecyzyjna, gdyż nadal nie jest znana siatka godzin. Niezależnie od reformy systemu oświaty w przyszłym roku szkolnym zabraknie dwóch etatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, co wynika z niżu demograficznego.
Jeśli chodzi o koszty związane ze zmianami, to będą one dotyczyły wyłącznie wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej. Poza tym placówka jest przystosowana do realizacji swoich zadań w nowym kształcie. O sposobie funkcjonowania szkoły zdecyduje organ prowadzący, a my, jako placówka ,zrobimy wszystko, aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły zmiany i mogły się niezależnie od nich w pełni rozwijać.

Dyrektor Gimnazjum we Wróblińcu Anna Miszkiewicz
Jestem za tym, aby powstały dwie oddzielne szkoły podstawowe, jedna we Wziąchowie Wielkim, a druga we Wróblińcu, w miejsce naszego obecnego gimnazjum. W naszej szkole uczyliby się uczniowie zgodnie z obowiązującymi obwodami. Najbardziej optymalne dla obydwu szkół są: Wróbliniec, Górka, Bartniki, Kolęda, Wrocławice i Latkowa, tak jak to było przed reformą oświaty w 1999 r., oraz Potasznia. Szkoła oraz rodzice nie są natomiast zwolennikami tzw. przeczekania, czyli skierowania do nas klas VII i VIII i stopniowego wygaszania gimnazjum, co potrwa dwa, trzy lata. Gdyby w miejsce naszego gimnazjum powstała nowa ośmioklasowa szkoła podstawowa, to od 1 września mogliby w niej rozpocząć naukę uczniowie klas I, IV i VII. To oczywiście będzie się wiązało z kosztami dla gminy Milicz, ale z drugiej strony na oświacie nie da się zarobić. 
Najgorsze dla nas wszystkich jest czekanie i wielka niewiadoma. Boimy się, że nasza szkoła, po 65 latach istnienia, pod wpływem tej reformy samoistnie wygaśnie. Uważam, że ze względu na tradycje naszej szkoły, wysoki poziom nauczania i zaangażowanie nauczycieli, pracowników, rodziców i całej społeczności lokalnej, powinno się zrobić wszystko, by naszej szkoły nie zabrakło w środowisku lokalnym.

Alicja 
Szczepańska-Sikorska
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5161