archiwum.glosmilicza.pl

:: Radni przepytywali dyrektorów szkół
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-11-10 09:32:11)

W poniedziałek 7 listopada radni powiatowi podczas obrad komisji budżetu debatowali nad ciężką sytuacją finansową powiatowych szkół. Pieniędzy na pensje w grudniu może zabraknąć w Zespole Szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz PCEiPP. Niezagrożone są jedynie pensje pracowników I LO.

W obradach uczestniczyło 11 z 15 radnych, wicestarosta Paweł Herl, skarbnik Halina Witkowska, sekretarz Adam Aleksandrowicz oraz trzech dyrektorów: Ryszard Lech (ZS), Dominika Ugorek (SOSW) i Iwona Lewandowska-Maćkowiak (I LO). Dyrektorkę PCEiPP Grażynę Kmiecik reprezentowali główna księgowa Teresa Kazuro-Światłowicz oraz pracownik Marek Patkowski. Komisja była kontynuacją obrad z 25 października, w których nie uczestniczyli dyrektorzy szkół.
Szkoły oszczędzają!
Podczas obrad dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Lech wskazywał, że nieprawdziwe są tezy wypowiadane przez część radnych, że powiatowe szkoły mimo obciętych budżetów nie szukały oszczędności. – To jest po prostu nieprawda. Od dwóch lat nie doposażamy szkół i nie wykonujemy prac remontowych w naszych budynkach – mówił dyrektor R. Lech, przedstawiając radnym porównanie kosztów funkcjonowania szkoły w 2014 roku i obecnie. Zespół Szkół znacząco ograniczył zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i konserwacji głównie Orlika, którego nawierzchni się już nie odnawia. Ograniczono też wydatki na kursy zawodowe uczniów, które są w dużej mierze organizowane na miejscu. Ponadto całkowicie zaprzestano wydatków na prace remontowe w budynkach oraz doposażenie szkoły. W ten sposób przez pierwsze 9 miesięcy w porównaniu do 2014 roku zaoszczędzono ok. 180 tys. zł. – To co dało się zaoszczędzić, to zaoszczędziliśmy, ale wydatków na wynagrodzenia nie jestem w stanie obciąć, a to jest 80 proc. kosztów naszej szkoły – wyjaśniał radnym dyr. Ryszard Lech.
Radną Dorotę Folmer interesowały wysokie stawki wynagrodzenia nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół, którzy mimo braku wykształcenia pedagogicznego mają stawki godzinowe na poziomie nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Dyrektor R. Lech informował, iż będący fachowcami warsztatowcy lub informatycy nie zgodzą się prowadzić w szkołach zajęć po stawce nauczyciela stażysty. – Jeżeli ktoś z radnych zaproponuje mi kandydaturę dobrego nauczyciela zawodu chcącego pracować za stawkę nauczyciela stażysty, to będę zobowiązany – mówił dyr. R. Lech. Radna dopytywała też, dlaczego Zespół Szkół w tym roku był kontrolowany aż 15 razy przez Kuratorium Oświaty. Dyrektor ZS odpowiedział, że większość tych kontroli była przeprowadzana na skutek bezzasadnych donosów.
Dyrektorka kontra prezeska
Radni wiele pytań mieli także do dyrektor SOSW Dominiki Ugorek. Podstawowy zarzut to prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w SOSW nie przez tańszych specjalistów z pensum 30 godzin, a przez nauczycieli z pensum 18 godzin. Dyrektor Ugorek odpowiedziała, że zajęcia logopedyczne w szkole specjalnej są prowadzone przez nauczycieli z pensum 18 godzin, gdyż narzuca to Karta Nauczyciela. Z informacją przekazaną przez dyrektor Ugorek nie zgodziła się przysłuchująca się obradom prezes MSPDiON Alicja Szatkowska, która zabierała głos na obradach jako ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych. – Jak się ma pieniądze, to można wszystkich zatrudniać na 18 godzin. Mnie na to nie stać – mówiła prezes Alicja Szatkowska dodając, że dyrektor SOSW ma prawo do zajęć rewalidacyjnych zatrudnić logopedów z pensum 30 godzin, z czym z kolei nie zgadzała się D. Ugorek.
Radnych interesowały też różnorodne stawki, za jakie szkoły wynajmują swoje obiekty zewnętrznym podmiotom. Radna Dorota Folmer zauważyła, że SOSW wynajmuje salę lekcyjną o pow. 15,5 m kw. prywatnej osobie za 250 zł miesięcznie. Z kolei Duży Dom Medialny Wielkopolska wynajmuje od SOSW pomieszczenia pod siedzibę redakcji dwutygodnika „Milicka.pl” o łącznej pow. 50 m kw. za 500 zł miesięcznie. Jak wskazywała radna, przy porównaniu widać, że stawki za 1 metr powierzchni nie są takie same. 
Z kolei dyr. R. Lechowi radny P. Zajiczek zarzucił, że stawka 3 tys. zł miesięcznie za wynajęcie sal lekcyjnych Gimnazjum IT też jest zbyt niska. Dyrektor R. Lech wyjaśnił, że stowarzyszenia prowadzącego Gimnazjum IT nie stać na płacenie wyższych opłat za wynajem. – Ponadto nie mogę zarżnąć kury znoszącej złote jaja – wyjaśniał obrazowo radnym R. Lech, przypominając, że przez pierwszy rok funkcjonowania Gimnazjum IT w ogóle nie płaciło ZS czynszu dzierżawnego, by móc się w spokoju rozwinąć.
Najgorzej w PCEiPP i SOSW
Radnych interesowało, czy powiatowe szkoły wypłacą nauczycielom grudniowe pensje. Dyrektorzy odpowiedzieli, że zrobią wszystko co możliwe, żeby tak się stało. Skarbnik Halina Witkowska poinformowała, że po konsultacjach z głównymi księgowymi jest optymistką co do wypłacenia grudniowych pensji w Zespole Szkół, gdzie środki na pensje powinny się znaleźć, ale kosztem niezapłacenia ZUS-u i podatku. Gorzej sytuacja wygląda w PCEiPP, gdzie na pewno zabraknie na pensje ok. 111 tys. zł. Z kolei w SOSW coś więcej na temat braku pieniędzy będzie wiadomo w połowie listopada po opracowaniu aktualnego sprawozdania finansowego. O trudnej sytuacji finansowej w PCEiPP informowała radnych główna księgowa Teresa Kazuro-Światłowicz, która mówiła, że placówka nie płaci od grudnia 2015 r. faktur za ciepło, a od kilku miesięcy nie odprowadza składek ZUS.
Z kolei dyr. I LO Iwona Lewandowska-Maćkowiak podkreślała, że choć jej szkoła zamknie budżet, nie oznacza to, że jest ona prymuską w porównaniu do innych dyrektorów. – Moja szkoła jest po prostu innym typem placówki oświatowej i nie można jej porównywać do Zespołu Szkół czy do szkoły specjalnej – mówiła dyr. I LO.
Bartosz Jakubowski
adres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5155