archiwum.glosmilicza.pl

:: Łącznik zgodnie z harmonogramem
Wiadomość dodana przez: jsl (2016-09-29 10:19:13)

Trwają prace przy budowie I etapu nowej drogi na terenie dawnego lotniska w Miliczu. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma być zakończona do 15 listopada. II etap nowej drogi ma być wybudowany w przyszłym roku. Gmina Milicz złożyła właśnie wniosek o jego dofinansowanie z tzw. schetynówek.

 
Fot.Trwa montowanie krawężników na całym odcinku nowej ulicy na terenie dawnego lotniska w Miliczu


Generalnym wykonawcą robót przy budowie I etapu nowej ulicy jest warszawska firma Skanska, która wygrała ogłoszony przez gminę Milicz przetarg. Prace wykonuje jednak milicka firma Hydrowiert Fitzner&Fitzner, będąca za zgodą gminy głównym podwykonawcą inwestycji. 
Roboty prowadzone są od lipca i do dzisiaj wykonano już większość prac ziemnych – na całej długości nowej ulicy położono kanalizację deszczową, a także sieć energetyczną wraz z wykonaniem fundamentów pod słupy oświetleniowe. Wykonano też tzw. korytowanie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, przygotowując grunt pod położenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa. Obecnie natomiast na całej długości drogi wbudowywane są krawężniki. – Prace idą zgodnie z harmonogramem i termin zakończenia inwestycji, wyznaczony na 15 listopada, nie jest zagrożony – informuje kierownik Łukasz Rokita z wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego. 
Nowo budowany odcinek drogi ma łączną długość 917 m. Na odcinku 540 m, który biegnie równolegle do ul. Dojazdowej (prowadzącej na cmentarz komunalny), jezdnia będzie miała szerokość 7 m, a po obu stronach będzie 2-metrowy chodnik, a także 2,5-metrowa ścieżka rowerowa. Pozostały odcinek nowej drogi o dług. 377, będący przedłużeniem ul. Chabrowej, będzie miał jezdnię o szer. 5 m oraz chodnik i ścieżkę rowerową po jednej stronie ulicy. Cała droga będzie oświetlona oraz wyposażona w kanalizację deszczową. 
Inwestycja kosztować będzie 2 mln 362 tys. zł, z czego połowę tej kwoty – 1 mln 471 tys. zł – gmina Milicz pozyskała w formie dotacji z tzw. schetynówek.

Kolejny etap może w przyszłym roku
Kolejny etap budowy nowej drogi na terenie dawnego lotniska władze gminy Milicz również chciałyby w połowie sfinansować ze schetynówek. 15 września złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek na 2017 r. o dotację na budowę II etapu o dług. 660 m – od miejsca na ul. Chabrowej, gdzie zakończy się I etap budowy, do skrzyżowania z ul. Dębową. Infrastruktura byłaby identyczna z obecnie realizowaną na ul. Chabrowej – jezdnia ma mieć 5 m szerokości, a po jednej stronie drogi biec ma chodnik oraz ścieżka rowerowa. Droga ma być też oświetlona i dysponować kanalizacją deszczową. 
Szacunkowy koszt budowy II etapu to 2,2 mln zł, z czego 1,1 mln zł miałoby stanowić dotację ze schetynówek. Na budowę II etapu gmina ma już dokumentację techniczną, którą wykonała wrocławska firma Bamar, a także uzyskane w sierpniu br. pozwolenie na budowę.
Wniosek o dotację ze schetynówek na budowę II etapu łącznika na terenie dawnego lotniska w Miliczu nie jest jedyny, jaki gmina Milicz złożyła do Urzędu Wojewódzkiego. Gmina stara się bowiem również o dotację na przebudowę drogi gruntowej w Pogórzynie. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie miałoby wynieść ponad 1,2 mln zł (50 proc.). Niestety, warunki przyznania dotacji nie są korzystne dla gmin, gdyż w jednym roku ze schetynówek gminy mogą otrzymać dofinansowanie tylko na jedną inwestycję. Gminie Milicz może być więc przyznana na 2017 r. dotacja albo na przebudowę drogi w Pogórzynie, albo na II etap budowy łącznika, albo na żadną z tych inwestycji. Jak nam powiedział kierownik Rokita, do końca października będzie wiadomo, czy gmina Milicz otrzyma dotację, a do końca roku ma powstać ostateczna lista inwestycji wybranych do dofinansowania. 
Gmina Milicz jest także w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej na budowę III etapu łącznika – od ul. Dębowej do ul. Kombatantów, aż do skrzyżowania z ul. Sułowską. Projektant – firma Bamar z Wrocławia – ma wykonać dokumentację tego etapu do końca czerwca 2017 r. 
Grażyna Szczepaniak-Antosikadres tej wiadomości: archiwum.glosmilicza.pl/news.php?id=5140